کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

۲۰۰ کالوکیشن کاربردی در زبان انگلیسی که باید بدانید

۵
(۱۲)

غذای سریع؟ آزمون دادن؟ صحیح و غلط؟

آیا هیچ‌کدام از این عبارات برای شما غیرعادی به نظر می‌رسد؟ در صورت تأیید، شما مفهوم کالوکیشن را درک کرده‌اید. ما هر روز از این عبارات استفاده می‌کنیم، حتی اگر متوجه نباشیم و هر زمان که به درستی استفاده نشوند، افراد بومی زبان متوجه می‌شوند.
به همین دلیل اهمیت درک این موضوع برای شما محرز است. اما نگران نباشید یادگیری آنها به سختی که به نظر می‌رسد نیست! اهمیت کالوکیشن ها این است که به سادگی در کنار هم طبیعی به نظر می‌رسند. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

غذای سریع (Fast food) > غذای فوری (Quick food)

آزمون دادن (Take a test) > انجام آزمون (Do a test)

در هر دو مورد، اشکالی در جمله‌های اول وجود ندارد. با این حال، برای یک فرد بومی زبان کاملاً صحیح به نظر نمی‌رسند. کالوکیشن در جمله‌های دوم بسیار طبیعی‌تر هستند و بلافاصله توسط شنونده درک می‌شوند.

اگر در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید، درک مفهوم «کالوکیشن» ضروری است و خواندن ادامه این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم؛ زیرا قرار است با کاربردی‌ترین و پرتکرارترین کالوکیشن‌های انگلیسی بیشتر آشنا شویم.

 

مجموعه‌ واژگان کالوکیشن چیست؟

کالوکیشن ها گروهی از کلمات هستند که اغلب در یک به طور طبیعی با همدیگر همراه شده و عبارت یا اصطلاحی را می‌سازند که افراد بومی هر زبان به‌صورت رایج آنها را در مکالمه‌ها و صحبت‌های روزمره خود به کار می‌برند.

برای مثال:

  • کلمات strong (قوی) و coffee (قهوه) به طور طبیعی به عنوان یک کالوکیشن در زبان انگلیسی با همدیگر همراه شده و عبارت strong coffee (قهوه قوی) را تشکیل می‌سازند.
  • Take (گرفتن) و a shower (حمام/ دوش) مجموعه‌ واژگان هم‌نشین Take a shower (حمام گرفتن) را تشکیل می‌دهند.

کالوکیشن چیست؟

 

چرا کالوکیشن ها در انگلیسی مهم هستند؟

یادگیری کالوکیشن‌ها برای زبان‌آموزان انگلیسی مهم است؛ زیرا به آنها کمک می‌کند تا روان‌تر و طبیعی‌تر صحبت کرده و بنویسند. دانستن اینکه کدام کلمات به‌طور معمول باهم و با چه ترتیبی همراه می‌شوند، می‌تواند به زبان‌آموزان کمک کند تا از اشتباهات رایج اجتناب کرده و مهارت‌های کلی ارتباطی خود را در زبان انگلیسی بهبود بخشند.

افراد بومی اغلب، حتی بدون اینکه متوجه شوند، از مجموعه‌ واژگان هم‌نشین استفاده می‌کنند. اگر با کالوکیشن‌ها آشنا نباشید، ممکن است از کلمه یا عبارت اشتباهی استفاده کنید و درنتیجه صحبت‌هایتان عجیب یا گیج‌کننده به نظر برسد.

 

مزایای استفاده از کالوکیشن ها در زبان انگلیسی

شباهت به بومی زبان ها یکی از مهم‌ترین مزایای کالوکیشن ها این است که می‌تواند صحبت و نوشتار شما را بیشتر شبیه افراد بومی کند. 
زبان‌آموزان بومی اغلب به طور ناخودآگاه از کالوکیشن ها استفاده می‌کنند و شما با به کار بردن آن‌ها، می‌توانید با اعتماد به نفس‌تر صحبت کنید.
یادگیری بهتر و سریع‌تر کلمات و عبارات هنگامی که یک کلمه جدید را به صورت جداگانه یاد می‌گیرید، ممکن است بعداً به سختی آن را به خاطر بیاورید یا در متن استفاده کنید. با این حال، اگر کلمه را در یک کالوکیشن یاد بگیرید، به احتمال زیاد آن را به خاطر خواهید سپرد؛ زیرا با کلمات دیگری که یک عبارت معنی‌دار را تشکیل می‌دهند، مرتبط است.
یادگیری و تسلط بر گرامر کالوکیشن ها می‌توانند با نشان دادن نحوه‌ ترکیب کلمات برای تشکیل عبارات معنی‌دار، گرامر و ساختار جمله‌بندی شما را بهبود بخشند.

با یادگیری کالوکیشن‌ها می‌توانید یاد بگیرید که چگونه از حروف اضافه، فعل‌ها، صفت‌ها و اسم‌ها در ترتیب و متن صحیح استفاده کنید. این می‌تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات رایج مانند استفاده از حرف اضافه یا فعل اشتباه اجتناب کنید.

مزایای استفاده از کالوکیشن های انگلیسی

 

انواع کالوکیشن ها در زبان انگلیسی ازنظر ساختار گرامری

زبان انگلیسی کالوکیشن‌های مختلفی دارد که از ترکیب‌های گوناگون فعل، اسم، صفت و غیره ساخته شده‌اند. برخی از رایج‌ترین انواع این مجموعه‌ واژگان عبارتند از:

۱  NOUN + NOUN: اسم + اسم: مجموعه‌ی اسم+ اسم شامل ترکیباتی مانند اسم‌های دسته‌جمعی و اندازه‌گیری‌ها می‌شود.

صحیح: دوره‌ تشویق (round of applause) غلط: گروه تشویق (group of applause)

 

۲ NOUN + VERB: اسم + فعل: ممکن است حتی متوجه نشوید که این ترکیبات، کالوکیشن هستند، اما واقعیت این است که این کلمات با هم به کار می‌روند. در حالی که بعضی از این کلمات قابل جایگزین نیستند، برخی دیگر قابل جایگزین هستند، اما به اندازه‌ی کافی با هم به کار نمی‌روند.

صحیح: گربه‌ها خرخر می‌کنند، سگ‌ها پارس می‌کنند (cats purr, dogs bark) غلط:گربه‌ها پارس می‌کنند، سگ‌ها خرخر می‌کنند (cats bark, dogs purr)
۳ VERB + NOUN: فعل+ اسم: این نوع از کالوکیشن از جمله آسان‌ترین موارد برای یادگیری در زبان انگلیسی هستند. اغلب فعل‌ها بسیار ساده‌اند، اما یک فعل خاص می‌تواند با اسم‌های مختلفی به کار رود.

صحیح: سخنرانی کردن (give a speech) غلط: فرستادن سخنرانی (send a speech)
۴  ADJECTIVE + NOUN: صفت+ اسم: گاهی اوقات نحوه‌ توصیف ما از چیزهای خاص چنان عمیقا در زبان ما ریشه کرده که به کالوکیشن تبدیل شده‌اند.

صحیح: خواب عمیق (deep sleep) غلط:خواب کم (low sleep)

توضیح: در انگلیسی، برای توصیف خواب سنگین از عبارت «deep sleep» استفاده می‌شود. عبارت «low sleep» مفهوم کمبود خواب را می‌رساند، اما برای توصیف نوع خواب به کار نمی‌رود.

۵  ADVERB + ADJECTIVE: قید+ صفت: به طور مشابه، نحوه‌ توصیف برخی صفات نیز در زبان ما جا افتاده است.

صحیح: کاملا آگاه (fully aware) غلط: صریحا آگاه (outright aware)

توضیح: در انگلیسی برای تاکید بر میزان آگاهی از عبارت «fully aware» استفاده می‌کنیم. عبارت «outright aware» اگرچه از نظر گرامری اشتباه نیست، اما به طور طبیعی در زبان انگلیسی به کار نمی‌رود.

۶ VERB + EXPRESSION WITH A PREPOSITION: فعل + عبارت با حرف اضافه: عبارات فعلی-حرف اضافه‌ای شامل فعل‌های عبارتی هم می‌شوند.

صحیح: وقت تمام شدن (run out of time) غلط:از زمان خارج شدن (speed out of time)

توضیح: در انگلیسی برای بیان «تمام شدن وقت» از عبارت “run out of time” استفاده می‌شود. عبارت “speed out of time” مفهوم «شتاب کردن برای انجام کاری در زمان محدود» را می‌رساند، اما برای بیان «تمام شدن وقت» به کار نمی‌رود.

۷ VERB + ADVERB: فعل + قید: همچنین، ترکیب‌های خاصی از فعل و قید وجود دارد که از آنها استفاده می‌کنیم.

صحیح: بلند صحبت کردن (speak loudly) غلط: گوشخراش صحبت کردن (speak blaringly)

توضیح: در زبان انگلیسی برای بیان «بلند صحبت کردن» از عبارت “speak loudly” استفاده می‌شود. عبارت “speak blaringly” به معنای «گوشخراش صحبت کردن» است و برای بیان «بلند صحبت کردن» به کار نمی‌رود.

ساختار کالوکیشن های انگلیسی

 

کالوکیشن های کاربردی در زبان انگلیسی

کالوکیشن‌های فعل Make (ساختن، ایجاد کردن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ تفاوت ایجاد کردن make a difference
۲ بهم ریختگی ایجاد کردن make a mess
۳ اشتباه کردن make a mistake
۴ سر و صدا کردن make a noise
۵ تلاش کردن make an effort
۶ مبلمان ساختن make furniture
۷ پول درآوردن make money
۸ پیشرفت کردن make progress
۹ جا باز کردن make room
۱۰ دردسر ساز شدن make trouble 

کالوکیشن‌های فعل Make (ساختن، ایجاد کردن)

کالوکیشن‌های فعل Do (انجام دادن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ کسب و کار کردن do business
۲ هیچ کاری نکردن do nothing
۳ به کسی لطف کردن do someone a favour
۴ آشپزی کردن do the cooking
۵ کارهای خانه را انجام دادن do the housework
۶ خرید کردن do the shopping
۷ ظرفها را شستن do the washing up
۸ بهترین تلاش خود را کردن do your best
۹ موهایت را مرتب کردن do your hair
۱۰ تکالیفت را انجام دادن do your homework
کالوکیشن‌های فعل Have (داشتن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ حمام کردن  have a bath
۲ چیزی نوشیدن have a drink
۳ خوش گذراندن have a good time
۴ موهایت را کوتاه کردن have a haircut
۵ تعطیلات رفتن have a holiday
۶ مشکل داشتن have a problem
۷ رابطه داشتن have a relationship
۸ استراحت کردن have a rest
۹ ناهار خوردن have lunch
۱۰ همدردی کردن have sympathy
کالوکیشن‌های فعل Take (گرفتن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ استراحت کردن take a break
۲ شانسی را امتحان کردن take a chance
۳ نگاهی انداختن take a look
۴ کمی استراحت کردن take a rest
۵ جایی نشستن take a seat
۶ تاکسی گرفتن take a taxi
۷ امتحان دادن take an exam
۸ یادداشت برداری کردن take notes
۹ جای کسی را گرفتن take someone’s place
۱۰ دمای بدن کسی را اندازه‌گیری کردن take someone’s temperature

 

کالوکیشن‌های فعل Break (شکستن، خراب کردن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ عادتی را ترک کردن break a habit
۲ (عبارتی برای آرزوی موفقیت) موفق باشی break a leg
۳ قولی را شکستن break a promise
۴ رکوردی را شکستن break a record
۵ پنجرها را شکستن break a window
۶ دل کسی را شکستن break someone’s heart
۷ یخ‌ها را شکستن (آغاز گفتگو) break the ice
۸ قانون را زیر پا گذاشتن break the law
۹ خبری را به کسی دادن break the news to someone
۱۰ قوانین را نقض کردن break the rules
کالوکیشن‌های فعل Catch (گرفتن، دستگیر کردن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ توپی را گرفتن catch a ball
۲ اتوبوسی را گرفتن catch a bus
۳ سرما خوردن catch a chill
۴ سرماخوردگی گرفتن catch a cold
۵ دزدی را گرفتن catch a thief
۶  آتش گرفتن catch fire
۷ نگاهی به چیزی انداختن catch sight of
۸ توجه کسی را جلب کردن catch someone’s attention
۹ نظر کسی را جلب کردن catch someone’s eye
۱۰ آنفلانزا گرفتن catch the flu
کالوکیشن‌های فعل Pay (پرداختن، پرداخت کردن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ جریمه پرداخت کردن pay a fine
۲ توجه کردن pay attention
۳ با کارت اعتباری پرداخت کردن pay by credit card
۴ نقدی پرداخت کردن pay cash
۵ بهره پرداخت کردن pay interest
۶ از کسی تعریف و تمجید کردن pay someone a compliment
۷ به دیدن کسی رفتن pay someone a visit
۸ صورتحساب پرداخت کردن pay the bill
۹ بهای چیزی را پرداخت کردن pay the price
۱۰ ادای احترام کردن pay your respects

کالوکیشن‌های فعل Save (صرفه جویی کردن، نجات دادن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ صرفه‌جویی کردن در مصرف برق save electricity
۲ صرفه‌جویی کردن در مصرف انرژی save energy
۳ پول پس‌انداز کردن save money
۴ نیروی خود را ذخیره کردن save one’s strength
۵ برای کسی جا نگه داشتن save someone a seat
۶ جان کسی را نجات دادن save someone’s life
۷ چیزی را روی دیسک ذخیره کردن save something to a disk
۸ صرفه جویی کردن در فضا/ جا save space
۹ زمان/ وقت ذخیره کردن save time
۱۰ خود را از دردسر نجات دادن save yourself the trouble
کالوکیشن‌های فعل Keep (نگه داشتن، حفظ کردن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ دفتر خاطرات نوشتن keep a diary
۲ به قول خود وفا کردن keep a promise
۳ رازی را نگه داشتن keep a secret
۴ قرار ملاقات را رعایت کردن keep an appointment
۵ آرام ماندن keep calm
۶ کنترل داشتن keep control
۷ در تماس بودن keep in touch
۸ ساکت ماندن keep quiet
۹ جای کسی را نگه داشتن keep someone’s place
۱۰ بقیه پول را نگه داشتن keep the change

کالوکیشن‌های فعل Come (آمدن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ نزدیک شدن come close
۲ کامل بودن با come complete with
۳ مستقیم آمدن come direct
۴ زود آمدن come early
۵ اول شدن come first
۶ به نظر رسیدن come into view
۷ آخر شدن come last
۸ دیر آمدن come late
۹ به موقع آمدن come on time
۱۰ آماده آمدن come prepared
۱۱ بلافاصله برگشتن come right back
۱۲ دوم شدن come second
۱۳ به توافق رسیدن come to a compromise
۱۴ تصمیم گرفتن come to a decision
۱۵ به توافق رسیدن come to an agreement
۱۶ به پایان رسیدن come to an end
۱۷ متوقف شدن come to a standstill
۱۸ با چیزی کنار آمدن come to terms with
۱۹ به مجموعی رسیدن come to a total of
۲۰ مورد حمله قرار گرفتن come under attack

کالوکیشن‌های فعل Go (رفتن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ به خارج از کشور رفتن go abroad
۲ گم شدن go astray
۳ خراب شدن go bad
۴ کچل شدن go bald
۵ ورشکسته شدن go bankrupt
۶ نابینا شدن go blind
۷ دیوانه شدن go crazy
۸ تاریک شدن go dark
۹ ناشنوا شدن go deaf
۱۰ به ماهیگیری رفتن go fishing
۱۱ دیوانه شدن go mad
۱۲ ناپدید شدن go missing
۱۳ پیاده رفتن go on foot
۱۴ آنلاین شدن go online
۱۵ از کسب و کار خارج شدن go out of business
۱۶ به خارج از کشور رفتن go overseas
۱۷ ساکت شدن go quiet
۱۸ به قایقرانی رفتن go sailing
۱۹ به جنگ رفتن go to war
۲۰ زرد شدن go yellow
کالوکیشن‌های فعل Get (به دست آوردن)
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ کار پیدا کردن get a job
۲ شوکه شدن get a shock
۳ عصبانی شدن get angry
۴ طلاق گرفتن get divorced
۵ مست شدن get drunk
۶ ترسیدن get frightened
۷ به خانه رسیدن get home
۸ گم شدن get lost
۹ ازدواج کردن get married
۱۰ به جایی نرسیدن get nowhere
۱۱ اجازه گرفتن get permission
۱۲ باردار شدن get pregnant
۱۳ آماده شدن get ready
۱۴ شروع کردن get started
۱۵ برداشت کردن get the impression
۱۶ پیام را فهمیدن get the message
۱۷ اخراج شدن get the sack
۱۸ ناراحت شدن get upset
۱۹ خیس شدن get wet
۲۰ نگران شدن get worried

بیشتر بدانید: “کالوکیشن‌ های فعل get” در انگلیسی + مثال،تمرین و ترجمه فارسی

کالوکیشن‌های زمان Time در زبان انگلیسی
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ دقیقاً به موقع bang on time
۲ کاملاً به موقع dead on time
۳ اوایل قرن دوازدهم early 12th century
۴ وقت آزاد free time
۵ از طلوع تا غروب from dawn till dusk
۶ مقدار زیادی وقت great deal of time
۷ اواخر قرن بیستم late 20th century
۸ وقت گذاشتن برای make time for
۹ چند روز آینده next few days
۱۰ چند هفته گذشته past few weeks
۱۱ دقیقاً به موقع right on time
۱۲ وقت تمام شدن run out of time
۱۳ در وقت صرفه جویی کردن save time
۱۴ وقت اضافه spare time
۱۵ کمی وقت گذراندن spend some time
۱۶ عجله نکن take your time
۱۷ به کسی ساعت را گفتن tell someone the time
۱۸ زمان میگذرد time goes by
۱۹ زمان میگذرد time passes
۲۰ وقت تلف کردن waste time

بیشتر بدانید: رایج‌ترین کالوکیشن های زمان در انگلیسی (collocations with time)

کالوکیشن‌های بیزنس و کسب و کار Business در زبان انگلیسی
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ گردش مالی سالانه annual turnover 
۲ به خاطر داشتن bear in mind
۳ مذاکرات را قطع کردن break off negotiations
۴ تجارت را متوقف کردن cease trading
۵ ریاست جلسه را بر عهده داشتن chair a meeting
۶ معامله‌ای را نهایی کردن close a deal
۷ جلسه‌ای را پایان دادن close a meeting
۸ به نکته اصلی رسیدن come to the point
۹ پیشنهادی را رد کردن dismiss an offer
۱۰ نتیجه‌گیری کردن draw a conclusion
۱۱ توجه شما را به چیزی جلب کردن draw your attention to
۱۲ محصول جدیدی را روانه بازار کردن launch a new product
۱۳ کارکنان را اخراج کردن lay off staff
۱۴ ورشکسته شدن go bankrupt
۱۵ شراکت کردن go into partnership
۱۶ ضرر کردن make a loss
۱۷ سود کردن make a profit
۱۸ نیروهای بازار market forces
۱۹ ارقام فروش sales figures
۲۰ کارکنان جدید استخدام کردن take on staff
کالوکیشن‌های دسته‌بندی Classifiers در زبان انگلیسی
ترجمه فارسی کالوکیشن انگلیسی
۱ یک گلوله نخ a ball of string
۲ یک تخته شکلات a bar of chocolate
۳ یک بطری آب a bottle of water
۴ یک دسته هویج a bunch of carrots
۵ یک قالب قند a cube of sugar 
۶ یک بسته کارت بازی a pack of cards
۷ یک صفحه کاغذ a pad of paper

 

نکاتی برای یادگیری هوشمندانه‌ و سریع‌تر کالوکیشن‌ های انگلیسی

یادگیری مجموعه‌ کالوکیشن برای زبان‌آموزان انگلیسی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما نکاتی وجود دارد که می‌تواند این فرایند را آسان‌تر کند:

۱ از فلش‌کارت استفاده کنید فلش‌کارت‌هایی تهیه کنید که در یک طرف آن‌ها کالوکیشن و در طرف دیگر معانی آن‌ها نوشته شده باشد. برای اینکه بهتر آن‌ها را به خاطر بسپارید، به طور مرتب آن‌ها را مرور کنید.
۲ به کار بردن آن‌ها در متن را تمرین کنید از کالوکیشنی که یاد می‌گیرید، با نوشتن جمله و استفاده از آن‌ها در مکالمه، در متن تمرین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهتر آن‌ها را به خاطر بسپارید و به درستی استفاده کنید.

بیشتر بدانید: بهترین روش های تقویت رایتینگ زبان انگلیسی 

۳ به صحبت‌های افراد بومی گوش دهید به صحبت‌های افراد بومی گوش دهید و به نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از کالوکیشن‌ها توجه کنید.
می‌توانید فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی تماشا کنید و به پادکست‌های انگلیسی گوش دهید تا هم مهارت شنیداری‌ انگلیسی‌تان را تقویت کرده و هم مجموعه‌ واژگان هم‌نشین را یاد بگیرید.
۴ از فرهنگ لغت کالوکیشن‌ها استفاده کنید فرهنگ لغت مجموعه‌ واژگان هم‌نشین می‌تواند منبع ارزشمندی برای زبان‌آموزان انگلیسی باشد. مجموعه‌ واژگان هم‌نشین مرتبط با یک موضوع یا کلمه‌ی خاص را جستجو کنید تا دایره‌ی واژگان خود را گسترش دهید.

بیشتر بدانید: چگونه برای یادگیری زبان ها از دیکشنری استفاده کنیم؟| راهنمای جامع

۵ تمرین، تمرین، تمرین هرچه بیشتر از مجموعه‌ واژگان هم‌نشین استفاده کنید، به خاطر سپردن و استفاده‌ی صحیح از آن‌ها آسان‌تر می‌شود. بنابراین، تا جایی که می‌توانید تمرین کنید.

بیشتر بدانید: اهمیت استمرار و پیوستگی در فرایند یادگیری زبان جدید

۶ از منابع آنلاین استفاده کنید منابع آنلاین زیادی وجود دارد که می‌تواند به شما در یادگیری مجموعه‌ واژگان هم‌نشین کمک کند. وب‌سایت‌ها و برنامه‌های مختلفی وجود دارند که مجموعه‌ واژگان هم‌نشین را به همراه مثال‌ها و تمرینات ارائه می‌کنند.

بیشتر بدانید: جدیدترین و بهترین منابع خودآموز یادگیری زبان انگلیسی (راهنمای جامع)

۷ با یک دوست یا پارتنر زبان انگلیسی تمرین کنید با یک دوست یا هم‌کلاسی که در حال یادگیری زبان انگلیسی است، تمرین کنید. می‌توانید از همدیگر امتحان بگیرید، با هم فلش‌کارت درست کنید و یا در مورد نحوه‌ی استفاده از مجموعه‌ واژگان هم‌نشین در مکالمه با هم صحبت کنید.
۸ صبور باشید یادگیری کالوکیشن‌ها زمان می‌برد. صبور باشید و به تلاش خود ادامه دهید. با تمرین و ممارست، می‌توانید کالوکیشن را یاد بگیرید و از آن‌ها به طور صحیح در زبان انگلیسی استفاده کنید.

بیشتر بدانید: چگونه موقع یادگیری زبان صبور بمانیم و جا نزنیم؟

 

چطور در مکالمه از کالوکیشن های انگلیسی استفاده کنیم؟

با استفاده از تکنیک‌های زیر، می‌توانید در زمان مکالمه به زبان انگلیسی، از کالوکیشن‌های مختلف هم استفاده کنید:

  • به نحوه‌ی استفاده‌ افراد بومی از کالوکیشن در مکالمه گوش دهید.
  • سعی کنید با افرادی که زبان اولشان انگلیسی است صحبت کنید یا از اپلیکیشنهای تمرین زبان استفاده کنید.
  • سعی کنید از کالوکیشن به طور طبیعی استفاده کنید.
  • از اشتباه کردن نترسید. همه گاهی اوقات اشتباه می‌کنند.

با استفاده از کالوکیشن در مکالمه، می‌توانید زبان انگلیسی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهید و با اعتماد به نفس و روان‌تر صحبت کنید.

 

سخن پایانی

کالوکیشن برای داشتن زبان انگلیسی روان و طبیعی ضروری هستند. این عبارات به طور مداوم استفاده می‌شوند، بنابراین در نهایت آن‌ها را در کتاب‌هایی که می‌خوانید، مطالبی که استفاده می‌کنید و گفتگوهایی که هر روز دارید، تشخیص خواهید داد.

یادگیری استفاده صحیح از آن‌ها باعث بهبود دایره‌ی واژگان، روان صحبت کردن به زبان انگلیسی و شباهت بیشتر شما به یک فرد بومی می‌شود. پس باید گفت که یادگیری «کالوکیشن ها» بخش مهمی از یادگیری زبان انگلیسی گفتاری است.

منابع:

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۱۲

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *