قوانین و مقررات

  1. مقدمه
  2. مقررات عمومی
  3. ثبت نام و حساب کاربری
  4. قوانین رزرو کلاس های آزمایشی
  5. قوانین رزرو کلاس های غیر آزمایشی
  6. قوانین تغییر زمان برگزاری کلاس
  7. قوانین لغو کلاس
  8. توافقنامه

مقدمه

مجموعه های تاکی بستری برای آموزش خصوصی زبان های خارجه به صورت آنلاین و حضوری می‌باشد که با کمک مدرسان گوناگون برای زبان آموزان سراسر ایران بزرگ و دیگر کشور ها راه اندازی شده است. های تاکی با به وجود آوردن بستری مناسب برای معرفی این دو گروه به همدیگر بر آن شده است تا با ارائه قوانین و مقرراتی در این حوزه بتواند بهترین خدمت رسانی را هم به گروه مدرسان و هم زبان آموزان بنا به توافق طرفین ارائه نماید.

مدرس های‌تاکی شوید

با مهارت زبان خارجی خود، براحتی در هر مکان و زمان و با هر شیوه‌ای کسب درآمد کنید.