سوالات متداول

انتخاب کنید

زبان آموز

استاد

های تاکی چیست؟

در های تاکی با چه روش هایی می توانم تدریس کنم؟

چگونه می توانم در های تاکی تدریس کنم؟

آیا برای تدریس در های تاکی به تجربه خاصی نیاز دارم؟

آیا برای تدریس در های تاکی به مدرک خاصی نیاز دارم؟

چگونه متوجه شوم که در های تاکی پذیرفته شده ام یا خیر؟

هزینه ثبت نام در های تاکی چقدر است؟

هزینه تدریس در های تاکی چقدر است؟

چه کسی هزینه کلاس ها را در های تاکی تعیین می کند؟

نحوه تسویه هزینه تدریس به چه صورت است؟

چقدر می‌توانم از طریق های تاکی کسب درآمد کنم؟

چه کسی زمان های تدریس مرا در های تاکی تنظیم می کند؟

چه تعداد کلاس خصوصی را می‌توان در پلتفرم های تاکی برداشت؟

چگونه می توانم زبان آموز جذب کنم؟

مدت زمان هر کلاس در های تاکی چقدر می باشد؟

برای تدریس در های تاکی به چه تجهیزاتی نیاز دارم؟

در های تاکی چگونه می توان با زبان آموز ها در ارتباط بود؟

اگر سوال بیشتری داشته باشم چه کاری باید انجام بدم؟