کلاس آنلاین زبان ایتالیایی با اساتید برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان ایتالیایی

انواع لهجه های زبان ایتالیایی| چطور لهجه ایتالیایی مان را تقویت کنیم؟

۵
(۷)

هنگام یادگیری زبان ایتالیایی، بسیاری از زبان آموزان علاوه بر این که می‌خواهند صحبت کردن به زبان ایتالیایی را بیاموزند، به دنبال صحبت کردن با یک لهجه ایتالیایی درست هستند. از این گذشته، تلفظ خوب کلید بهبود مهارت‌های ارتباطی شماست.

در این مقاله با لهجه‌های مختلف زبان ایتالیایی آشنا شده و چند نکته برای تقویت لهجه ایتالیایی یاد می‌گیریم.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

آشنایی با گویش ها و لهجه‌های مختلف زبان ایتالیایی

در زبان ایتالیایی لهجه‌های مختلفی وجود دارد که مربوط به مناطق و گویش‌های مختلف است که در ادامه با معروف‌ترین و پرکاربردترین آنها آشنا خواهیم شد:

جدول لهجه‌های مختلف زبان ایتالیایی
۱ لهجه ناپلی

یکی از تصویری‌ترین لهجه‌های ایتالیایی است که امروزه همچنان به طور گسترده صحبت می‌شود.

ویژگی‌های لهجه ناپلی

 • حرف «s» قبل از سایر صامت‌ها به «sh» تبدیل می‌شود. برای مثال scuola (مدرسه) به «shcuola» و sposa (همسر) به «shposa» تبدیل می‌شود.
 • حروف صدادار پایانی به صدای «خنثی» [ə] (مشابه صدای انگلیسی «uh») تغییر می‌کنند. برای مثال، parlo (من صحبت می‌کنم) به «parlə» و fatto (انجام شده) به «fattə» و pizza به «pizzə» تبدیل می‌شود.
 • بسیاری از کلمات، به ویژه نام‌ها، پس از هجای پررنگ حذف می‌شوند. Gennaro، یک نام معمولی ناپلی، به «Gennà» تبدیل می‌شود، Rosanna به «Rosà» تبدیل می‌شود و compare (ظاهر می‌شود) تبدیل به «compà» می‌شود، تا چند مورد را نام ببریم.
 • صدای «gl» مانند ایتالیایی استاندارد تلفظ نمی‌شود، بلکه بیشتر شبیه به «y» انگلیسی است. برای مثال، انتهای کلمه moglie (همسر) شبیه به «ye» در «year» به نظر می‌رسد.
۲ لهجه رومی

لهجه رومی در ایتالیا به طور کلی اصیل در نظر گرفته می‌شود. این لهجه همچنین در فیلم‌ها و سریال‌های ایتالیایی پرکاربرد است.

ویژگی‌های لهجه رومی

 • همانطور که در لهجه ناپلی وجود دارد، کلمات (به خصوص افعال) اغلب بریده می‌شوند، معمولاً (اما نه همیشه) بعد از هجای با تاکید. به عنوان مثال، “Mi fa ridere” (مرا می خنداند) به “Me fa ride” تبدیل می شود و “Devo andare” (باید بروم) به “Devo anna”.
 • ساختار استاندارد ایتالیایی «stare + gerund» (انجام دادن) به «stare + a+ infinitive» تبدیل می‌شود. بنابراین “Che stai facendo؟” (چه کار می کنی؟) به “Che stai a fa’؟” تبدیل می شود.
 • صامت «l» قبل از یک صامت دیگر به «r» تبدیل می شود. بنابراین alzati (بلند شو) به «arzati» تبدیل می شود، falso (نادرست/جعلی) به «farzo» تبدیل می شود و حرف تعریف el (the) به «er» تبدیل می شود.
 • صامت «r» حتی در صورت دو برابر شدن به صورت تکی تلفظ می‌شود. مثلاً – terra (زمین/خشکی) به «tera» تبدیل می شود، guerra (جنگ) به «guera» و غیره تبدیل می شود.
 • دیگر صامت هایی مانند «b» و «g» نرم در صورت امکان دو برابر می‌شوند. بنابراین libero (آزاد) به «libbero» و logico (منطقی) به «loggico» تبدیل می شود.
 • صدای «nd» به «nn» تبدیل می‌شود: quando (چه زمانی) به صورت «quanno» تلفظ می شود، andiamo (بیایید برویم) به «annamo» و غیره تبدیل می شود.
 • مانند لهجه ناپلی، صدای «gl» با ایتالیایی استاندارد متفاوت تلفظ می‌شود؛ شبیه به «y» انگلیسی.
۳ لهجه سیسیلی

سیسیل جزیره‌ای بزرگ است و گویش‌هایی که در شهرهای آن صحبت می‌شود می‌توانند با هم بسیار متفاوتند. با این حال، زمانی که سیسیلی‌ها به زبان ایتالیایی صحبت می‌کنند، شباهت‌هایی در لهجه آن‌ها وجود دارد.

ویژگی‌های لهجه سیسیلی

 • تمایزی بین «e» و «o» باز و بسته، وجود ندارد. حروف صدادار «e» و «o» همیشه باز و هرگز بسته تلفظ می شوند. حروف صدادار «i» و «u» نیز بازتر از ایتالیایی استاندارد تلفظ می شوند.
 • حروف صدادار، به ویژه حرف صدادار «i» زمانی که در ابتدای کلمه می‌آیند، حذف می شوند: importante (مهم) به «mpurtanti» تبدیل می شود، americano (آمریکایی) به «miricanu» و غیره تبدیل می شود.
 • گروه‌های صامت «str» و «sdr» تلفظ خود را به چیزی شبیه «shr» تغییر می‌دهند، جایی که «t» و «d» ناپدید می‌شوند و با نوعی سوت جایگزین می‌شوند – strada (خیابان) به «shrada» تبدیل می‌شود، sdraiato (دراز کشیده) به «shraiato» و غیره تبدیل می‌شود.
 • هنگامی که «r» در ابتدای یک کلمه می آید، دو برابر تلفظ می شود – romano (رومی) به «rrumanu» تبدیل می شود، و نام Rosa به «Rrosa» تبدیل می شود.
 • حرف صدادار برای مذکر مفرد به جای «o» مانند ایتالیایی استاندارد، «u» است و «u» همچنین حرف تعریف مذکر مفرد «the» (در ایتالیایی استاندارد il است) می باشد. بنابراین il tavolo (میز) به «u tavulu» تبدیل می شود، il vino (شراب) به «u vinu» و غیره تبدیل می شود.
 • صدای «ll» به «dd» تبدیل می شود – bello (زیبا، مذکر مفرد) به «beddu» و cappello (کلاه) به «cappeddu» تبدیل می شود.
۴ لهجه توسکانی

گویش توسکانی اساس ایتالیایی استاندارد (معیار) بود، اما زبان‌ها به سرعت تکامل می‌یابند و امروزه انواع زبان ایتالیایی که در توسکانی صحبت می‌شود، برخی ویژگی‌های غیرمعمول دارد که آنها را کمی با ایتالیایی استاندارد متفاوت می‌کند.

توسکانی، مانند سیسیل، منطقه بزرگی است که هر شهر لهجه و گفتار متفاوتی دارد. اما باز هم، برخی شباهت‌ها بین این گویش‌ها وجود دارد.

ویژگی‌های لهجه توسکانی

 • متمایزترین جنبه لهجه توسکانی، «گورجیای توسکانی» است که در آن «c» هنگام قرار گرفتن قبل از «a»، «o» و «u» آرزو می شود و شبیه به «h» انگلیسی می شود – la casa (خانه) می شود «la hasa»، la formica (مورچه) می شود «la formiha»، و غیره.
  این ویژگی زبانی همچنین بر صامت های «t» و «p» تأثیر می گذارد که در صورت قرار گرفتن بین دو حرف صدادار، شبیه به صداهای انگلیسی «th» و «ph» تلفظ می شوند – Italia (ایتالیا) به «Ithalia» تبدیل می شود، la porta (درب) به «la phorta» تبدیل می شود، و غیره.
 • «C» و «g» قبل از «i» و «e» با صدایی نرم‌تر از ایتالیایی استاندارد تلفظ می‌شوند، شبیه به «sh» انگلیسی و «je» فرانسوی – cena (شام) به «scena» تبدیل می‌شود، gente (مردم) به «sgente» تبدیل می‌شود، و غیره.
 • صفات مالکیت کوتاه شده اند، بنابراین il mio lavoro (شغل من) به «il mi’ lavoro» تبدیل می شود، la tua macchina (ماشین شما) به «la tu’ macchina» تبدیل می شود، la sua ragazza (دوست دختر/دوست پسر او) به «la su’ ragazza» تبدیل می شود، و غیره.
 • فعل های faccio (من انجام می دهم) و vado (من می روم) به «fo» و «vo» کوتاه می شوند.
 • کلمه منفی non (نه) به صورت «un» تلفظ می شود.

لهجه‌های مختلف زبان ایتالیایی

 

اجزا و بخش‌های مختلف لهجه های ایتالیایی

۱. صداها و هجاها

۱ ایتالیایی نسبت به بسیاری از زبان های دیگر صداهای کمتری دارد و این می تواند روند یادگیری را کمی آسان تر کند.
۲ صداهای زبان ترکیبی از صامت‌ها و حروف صدادار هستند.
۳ الفبای ایتالیایی دارای ۱۶ صامت:  b، c، d، f، g، h، l، m، n، p، q، r، s، t، v و z و ۵ حرف صدادار: a، e، i، o و u است.
۴ تلفظ های مختلف حروف صدادار می تواند باعث شود کلمه معنایی کاملاً متفاوت پیدا کند.
۵ در حروف صدادار، روش‌های مختلفی برای تلفظ «e» پیدا خواهید کرد (به عنوان مثال،حروف «e»  و «o»  به صورت باز و بسته تلفظ می‌شوند).
اگر دوست دارید با لهجه‌ها و گویش‌های زبان ایتالیایی و نکات و جزئیات هر کدام از آنها بیشتر آشنا شوید و در مطالعه خودخوان احساس نیاز به یک راهنما داشتید، می‌توانید همین الان یک کلاس خصوصی رایگان آزمایشی در هایتاکی با معلم‌های خصوصی ایتالیایی رزرو کرده و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

 

۲. تاکید بر هجاها

۱ تأکید در اکثر کلمات ایتالیایی، حداقل در کلمات با بیش از دو هجا، معمولاً روی ماقبل آخر هجا می‌افتد.
۲ در کلمات دو هجایی، تأکید معمولاً بر روی هجای اول است. با این حال، اگر در انتهای کلمه علامتی وجود داشته باشد، تأکید روی آن هجا خواهد بود.
۳ ایتالیایی زبانان به طور طبیعی صحبت می‌کنند، بنابراین هیچ صدایی مصنوعی به نظر نمی‌رسد. با این حال، ممکن است شما این امکان را نداشته باشید.
۴ هنگامی که سعی می‌کنید نحوه تأکید بر هجاهای مختلف در کلمات ایتالیایی را یاد بگیرید، یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید گوش دادن به صحبت‌های افراد بومی است.

 

۳. تلفظ در زبان ایتالیایی

نکاتی برای تلفظ بهتر و درست کلمات و عبارات زبان ایتالیایی

۱ یادگیری الفبای ایتالیایی آشنایی با الفبای ایتالیایی و ترکیبات حروف آن برای تلفظ دقیق ضروری است.

 •  علیرغم شباهت‌های الفبای انگلیسی و ایتالیایی برخی حروف در زبان ایتالیایی دارای تلفظ متمایز هستند،مانند «ch»، «gn» و «sc».
 • همچنین منابع دیگری چون کتاب‌ها، برنامه‌های یادگیری زبان، کارتون‌های ایتالیایی، پادکست‌های ایتالیایی و آموزش‌های آنلاین نیز ابزارهای ارزشمندی هستند.
۲ جایگاه دهان و زبان

برای رسیدن به تلفظ دقیق ایتالیایی، باید به جایگاه دهان و زبان، به ویژه برای صداهای چالش برانگیز مانند «ر» غلتان و «چ» و «ج» نرم، توجه کنید.

 •  برای تمرین «ر» غلتان، نوک زبان خود را به سمت بالا، به سمت سقف دهان خم کنید تا لرزشی ملایم ایجاد شود. این شبیه به صدای «ر» دوبل اسپانیایی در کلمه «perro» (سگ) است.
 • حروف «چ» و «ج» نرم (مانند «چاو» و «جلاتو») نیاز به لمس نرم تری دارند.
 •   زبان خود را نزدیک‌تر به جلوی دهان نگه دارید و از فشار کمتری استفاده کنید.

در یوتیوب، فیلم‌های آموزشی متعددی وجود دارد که این تکنیک‌ها را نشان می‌دهد. کافیست عبارت «محل قرارگیری زبان و دهان برای تلفظ ایتالیایی» را جستجو کنید تا منابع مفیدی را پیدا کنید.

دو ایتالیایی در حال حرف زدن با هم

 

۴. تلفظ حروف صدادار ایتالیایی

۱ راز اصلی برای یادگیری تلفظ درست در زبان ایتالیایی، تلفظ حروف صدادار است. هنگامی که بتوانید حروف صدادار را به درستی تلفظ کنید، تقلید شما از لهجه ایتالیایی به خوبی پیش خواهد رفت.
۲ ایتالیایی فقط پنج حرف صدادار دارد که همگی دارای صداهای کاملاً مشخص و متضاد هستند که به سختی با توجه به متن تغییر می‌کنند.
۳ ایتالیایی در مجموع هفت صدای صدادار دارد. صداهای حروف صدادار ایتالیایی تک صدا هستند.
۴
 • سه مورد از حروف صدادار (a، i، u) تک‌آوایی هستند، به این معنی که فقط یک تلفظ ممکن دارند.
 • دو حرف دیگر (e و o) دو آوایی هستند، بنابراین تلفظ آن‌ها می‌تواند کمی تغییر کند.

نکات تکمیلی درباره نحوه تلفظ حروف صدادار ایتالیایی

 • a ایتالیایی شبیه به «a» در «father» یا صدای صدادار در «lot» است که با لهجه آمریکایی تلفظ می‌شود، اگرچه دقیقاً همان صدای تلفظ ایتالیایی نیست. در اینجا چند کلمه خوب برای تمرین این صدا آورده شده است: amare (دوست داشتن)، gelato (بستنی) و Italia (ایتالیا).
 • i ایتالیایی شبیه به صدای صدادار در «see» یا صدای «i» در «ski» است. برای اینکه آن را به خوبی تلفظ کنید، باید لب‌های خود را مانند یک نیم‌لبخند باز کنید. در اینجا چند کلمه حاوی این صدا آورده شده است: riso (برنج)، spaghetti (اسپاگتی) و Dolomiti (دولومیت).
 • u ایتالیایی شبیه به صدای صدادار در «boost» یا «food» است. برای اینکه آن را به خوبی تلفظ کنید، باید با لب‌های خود یک دایره کوچک ایجاد کنید. با کلمات università (دانشگاه)، blu (آبی) و lupo (گرگ) تمرین کنید.
 • e ایتالیایی را می‌توان با دهان کمی بسته‌تر تلفظ کرد، شبیه به تلفظ «a» در کلمه «sail» یا کمی بازتر، مانند صدای «e» در «let». هیچ قانون خاصی برای دانستن اینکه چه زمانی از تلفظ اول یا دوم استفاده شود وجود ندارد، اما تفاوت آن زیاد نیست.
  با این حال، یک قانون که می‌تواند کمک کند این است که هجاهای بدون تاکید همیشه صدای «بسته» خواهند داشت. کلماتی که صدای «e» بسته‌تر را دارند عبارتند از perché (چرا، زیرا)، spaghetti (اسپاگتی)، gelato (بستنی) و grazie (تشکر). کلماتی که صدای «e» بازتر را دارند عبارتند از caffè (قهوه)، presto (به زودی، زود) و re (پادشاه).
 • o ایتالیایی همچنین می‌تواند دو تلفظ کمی متفاوت داشته باشد. یکی بازتر است، شبیه به صدای کلمه «awe». دیگری بسته‌تر است و اساساً به تنهایی در انگلیسی وجود ندارد. این اولین صدای صدادار در کلمه «no» است. برای تولید این صدا، سعی کنید بدون اینکه لب‌هایتان را تکان دهید، «no» را بگویید.
 • در ایتالیایی، زمانی که دو حرف صدادار پشت سر هم قرار می‌گیرند، اساساً به همان روشی که جدا از هم بودند، تلفظ می‌شوند.
  یک استثنای کوچک برای این، صداهای «i» و «u» است که قبل از یک حرف صدادار دیگر با تاکید می‌آیند. در این حالت، تلفظ آنها کمی تغییر می کند تا شبیه به «y» و «w» انگلیسی به نظر برسد.
  در اینجا چند نمونه آورده شده است: ‘ie’ در cielo (آسمان) مانند «yeah» تلفظ می‌شود ‘iu’ در fiume (رودخانه) مانند «you» تلفظ می‌شود ‘ua’ در quando (چه زمانی) شبیه به صدای صدادار در «wham» است ‘uo’ در fuoco (آتش) شبیه به «whoa» است.
 • غیر از این، حروف صدادار همیشه به همان شیوه تلفظ می شوند، صرف نظر از موقعیت آنها نسبت به سایر حروف صدادار یا حروف.

تلفظ حروف صدادار ایتالیایی

 

۵. حروف دوبل در ایتالیایی

۱ در زبان ایتالیایی حروف صدادار در ایتالیایی نمی‌توانند دوبل شوند، اما صامت‌ها می‌توانند.
۲ دوبل کردن عاملی است که به زبان ایتالیایی ریتم می‌دهد، زیرا باید روی صداهایی که مربوط به حروف دوبل هستند بیشتر تمرکز کنید.
۳ برخلاف سایر زبان‌ها مانند انگلیسی یا فرانسوی، حروف صامت دوبل نسبت به حروف صامت تکی طولانی‌تر یا با تأکید بیشتری تلفظ می‌شوند.
۴ مانند حروف صدادار، این جنبه مهم از زبان ایتالیایی به کمی تمرین نیاز دارد، به خصوص برای انگلیسی زبانان، زیرا با عادات تلفظ انگلیسی که در آن صداهای صامت همیشه به طور موثری تکی هستند، بسیار متفاوت است.

مثال‌ها و نکات تکمیلی تلفظ حروف دوبل در زبان ایتالیایی:

در اینجا چند نمونه از صداهای حروف صامت دوبل در ایتالیایی آورده شده است:

 • azzurro (آبی روشن) که در آن «z» به صورت «dz» و «r» غلتانده می‌شود.
 • pazzo (دیوانه) که در آن «z» به صورت «ts» مانند «پیتزا» تلفظ می‌شود.
 • gatto (گربه)
 • tonno (تن ماهی)
 • mamma (مادر)
 • raggio (پرتو)
 • laccio (بند)

همچنین تمرین کردن با جفت کلماتی که فقط با یک حرف دوبل تفاوت دارند، ایده خوبی است. بنابراین می‌توانید واقعاً تفاوت بین صداهای تکی و دوبل را بشنوید. جفت کلمات زیر را امتحان کنید:

 • pala (بیل) و palla (توپ)
 • seta (ابریشم) و setta (فرقه)
 • rosa (صورتی) و rossa (قرمز، زنانه)
 • capello (یک تار مو) و cappello (کلاه)
 • cane (سگ) و canne (نی)
 • sera (عصر) و serra (گلخانه)

آموزش تلفظ حروف در زبان ایتالیایی

 

۶. آهنگ و ریتم لهجه های ایتالیایی

در نهایت، بخش ضروری لهجه ایتالیایی آهنگ آن است؛ یعنی اینکه چگونه صدا هنگام صحبت کردن براساس آنچه می‌خواهید بگویید، بالا و پایین می‌شود. آهنگ یکی از منحصر به فردترین عناصر هر زبانی است و حتی بیشتر برای ایتالیایی که شهرت به زبانی بسیار «موسیقایی» بودن دارد، صدق می‌کند. بنابراین، برای اینکه واقعاً با لهجه ایتالیایی صحبت کنید، ایده خوبی است که به ریتم، آهنگ و موسیقی زبان گوش دهید و سعی کنید آن را تقلید کنید.

چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟

 • خوشبختانه منابع زیادی برای گوش دادن به زبان ایتالیایی در دسترس شما وجود دارد. از جمله منابعی مثل ویدئوهای یوتیوبی، فیلم‌ها و سریال‌ها و پادکست‌‌هایی که افراد بومی ایتالیایی با لهجه‌های مختلف آنها را تهیه و تولید کرده‌اند.
 • با تکرار لهجه‌ها و کلمات و جملاتی که می‌شنوید، بعد از گوینده یا به‌صورت هم‌زمان با او، می‌بینید که بعد از مدتی کاملاً با لهجه‌های مختلف ایتالیایی آشنا شده و حتی خودتان هم کمی لهجه گرفته‌اید!

 

صحبت کردن به لهجه های مختلف ایتالیایی

سخن پایانی

در این مقاله با لهجه‌های مختلف و معروف ایتالیایی آشنا شدیم و نکات مربوط به تلفظ درست و یادگیری لهجه‌های زبان ایتالیایی را یاد گرفتیم.

یادتان باشد که کلید تسلط بر هر مهارت تمرین و تکرار است. با انجام راهنمایی‌های این مقاله به‌صورت مستمر، می‌توانید به زودی شاهد تقویت لهجه و مهارت‌های صحبت کردن و مکالمه خود به زبان ایتالیایی باشید.

 

منابع:

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۷

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *