کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

شادترین شعرهای انگلیسی برای مدرسه+ متن، ترجمه و کلیپ

۵
(۶)

بچه‌ها بخش زیادی از دوران کودکی خود را به درس خواندن و بازی کردن ​​با همسالان خود در مدرسه می‌گذرانند. بنابراین برای اینکه آن‌ها را برای تمامی اتفاقات خوب و بدی که در مدرسه رخ می‌دهد آماده کنید، بهتر است چند شعر در این مورد برای آن‌ها بخوانید.

نکته جالب این است که اگر این شعرها به انگلیسی باشند، آن‌ها از همان سنین پایین با این زبان خو خواهند گرفت. خواندن شعرهای انگلیسی در مورد مدرسه راهی جذاب و عالی به‌منظور کمک به کودک برای آماده شدن برای رفتن مدرسه و کنار آمدن با این تغییر بزرگ است.

در ادامه با تعدادی از بهترین شعرها و ترانه‌ها برای علاقه‌مند کردن کودکان به مدرسه و درس و یادگیری آشنا خواهیم شد.

 

شعرهای انگلیسی درباره مدرسه

مدرسه محلی برای به‌دست آوردن تجربیات جدید و ساختن خاطره‌های به‌یاد ماندنی برای بچه‌هاست. به کودک یا دانش آموزان خود با خواندن شعرهایی در این زمینه کمک کنید تا با آسودگی خاطر بیشتر و اضطراب کمتری وارد این مرحله از زندگی‌شان شوند.

 

First Day of School

اولین روز مدرسه

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

Today’s the day! It’s the first day of school

امروز روز است! روز اول مدرسه است

So many new things to learn and do

خیلی چیزهای جدید برای یادگیری و انجام دادن هست

I’m so excited, but nervous too

من خیلی هیجان زده و در عین حال عصبی هستم

But it will be ok on my first day of school

اما در روز اول مدرسه خوب خواهد شد

Do you have your backpack? Yes I do!

کوله پشتی داری؟ بله دارم!

Do you have your shoes? Yes I do!

کفش هایت را داری؟ بله دارم!

Do you have your Lunch? Yes I do!

آیا ناهارت را داری؟ بله دارم!

Do you have your Teddy? Yes I do!

آیا خرس تدی خود را داری؟ بله دارم!

Will you greet your teacher? Yes I will!

به معلمت سلام می کنی؟ بله خواهم کرد!

Will you make new friends? Yes I will!

آیا دوستان جدیدی پیدا خواهی کرد؟ بله خواهم کرد!

Will you play some games? Yes I will!

آیا چند بازی انجام خواهی داد؟ بله خواهم کرد!

Will you learn new things? Yes I will!

آیا چیزهای جدیدی یاد خواهی گرفت؟ بله خواهم گرفت!

Are you excited? Yes I am!

آیا هیجان زده هستی؟ بله هستم!

Are you nervous? Yes I am! آیا عصبی هستی؟

بله هستم! Are you smiling? Yes I am!

داری لبخند می زنی؟ بله می‌زنم!

Are you ready? Yes I am! اماده ای؟

بله من هستم!

Did you find your cubby? Yes I did!

آیا باکس وسایل خودت را پیدا کردی؟ بله کردم

Did you hang your backpack? Yes I did!

کوله پشتی خود را آویزان کردید؟ بله انجام دادم!

Did you give a hug? Yes I did! (lovingly)

بغل کردی؟ بله انجام دادم! (با عشق)

Did you say goodbye?

خداحافظی کردی؟

Yes I did! بله انجام دادم!

 

 

شعر انگلیسی برای مدرسه

 

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستی

Clap your hands

دست بزن

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستی

Clap your hands

دست بزن

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستید

Raise the roof, your school is cool

سقف را بالا بیاور، مدرسه ات باحال است

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستی

Clap your hands

دست بزن

If you’re ready to learn two thumbs up

اگر برای یادگیری آماده هستی انگشت شستت را بالا بیاور

If you’re ready to learn two thumbs up

اگر برای یادگیری آماده هستی انگشت شستت را بالا بیاور

If you’re ready to learn move your body round and turn

اگر آماده یادگیری هستی، بچرخ

If you’re ready to learn two thumbs up

اگر برای یادگیری آماده هستی انگشت شستت را بالا بیاور

If you’re so excited wiggle, wiggle

اگر خیلی هیجان زده هستید تکان دهید، تکان دهید

If you’re so excited wiggle, wiggle

اگر خیلی هیجان زده هستید تکان دهید، تکان دهید

If you’re so excited jump up and feel delighted

اگر خیلی هیجان زده هستید بپرید و خوشحالی کنید

If you’re so excited wiggle, wiggle

اگر خیلی هیجان زده هستید تکان دهید، تکان دهید

If you’re happy making friends wave hello

اگر از پیدا کردن دوست جدید خوشحال هستید سلام کنید

If you’re happy making friends wave hello

اگر از پیدا کردن دوست جدید خوشحال هستید سلام کنید

If you’re happy making friends show love that never ends

اگر از دوست یابی خوشحال هستید عشقی را که هرگز پایان نمی پذیرد نشان دهید

If you’re happy making friends wave hello

اگر از پیدا کردن دوست جدید خوشحال هستید سلام کنید

Clap your hands

دست بزن

Two thumbs up

دو شست بالا

Wiggle, wiggle

تکان دادن، تکان دادن

Wave hello

دستت را به نشانه سلام تکان بده

Clap your hands

دست بزن

Two thumbs up

دو شست بالا

Wiggle, wiggle

تکان دادن، تکان دادن

Wave hello

دستت را به نشانه سلام تکان بده

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستی

Clap your hands

دست بزن

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستی

Clap your hands

دست بزن

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستی

Raise the roof, your school is cool

سقف را بالا بیاور، مدرسه ات باحال است

If You’re Happy Back at School

اگر از بازگشت به مدرسه خوشحال هستی

Clap your hands دست بزن

 

 

آهنگ های شاد انگلیسی برای مدرسه

 First Day At School

روز اول در مدرسه

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

A million billion willion miles from home

یک میلیون بیلیون ویلیون مایل از خانه

Waiting for the bell to go. (To go where?)

منتظر زنگ رفتن هستم. (کجا برای رفتن؟)

Why are they all so big, other children?

چرا همه اینقدر بزرگند، بچه‌های دیگر؟

So noisy? So much at home they

چرا اینقدر پر سر و صدا؟ خیلی زیاد در خانه هستند

Must have been born in uniform

احتمالاً در یک یونیفرم به دنیا آمده‌اند

Lived all their lives in playgrounds

تمام زندگی‌شان را در زمین بازی‌ها گذرانده‌اند

Spent the years inventing games

سال‌ها را صرف اختراع بازی‌ها کردند

That don’t let me in. Games

که به من اجازه نمی‌دهند وارد شوم. بازی‌هایی

That are rough, that swallow you up

که خشن هستند، که تو را فرامی‌گیرند

And the railings

و نرده‌ها

All around, the railings

دور و بر، نرده‌ها

Are they to keep out wolves and monsters?

آیا برای دور نگه داشتن گرگ‌ها و هیولاها هستند؟

Things that carry off and eat children?

چیزهایی که بچه‌ها را برداشت و می‌خوراند؟

Things you don’t take sweets from.

چیزهایی که از آن‌ها شکلات نمی‌برید.

Perhaps they’re to stop us getting out,

شاید برای جلوگیری از خروج ما هستند،

Running away from the lessons. Lesson,

از درس‌ها فرار کردن. درس،

What does a lesson look like?

یک درس چه شکلی دارد؟

Sounds small and slimy.

صدای کوچک و لزج می‌کند.

They keep them in the glassrooms,

آن‌ها را در اتاق‌های شیشه‌ای نگه می‌دارند،

Whole rooms made out of glass. Imagine.

اتاق‌های کامل از شیشه ساخته شده است. تصور کنید.

I wish I could remember my name.

کاش می‌توانستم نامم را به یاد بیاورم.

Mummy said it would come in useful,

مامان گفته بود که مفید خواهد بود،

Like wellies when there’s puddles.

مانند دمپایی‌ها هنگامی که لکه‌ها هستند.

Yellow wellies. I wish she was here.

دمپایی‌های زرد. کاش اینجا بود.

I think my name is sewn on somewhere.

فکر می‌کنم نامم جایی دوخته شده است.

Perhaps the teacher will read it for me.

شاید معلم آن را برایم بخواند.

Teacher, the one who makes the tea.

معلم، کسی که چای می‌سازد.

 

شعرهای کودکانه برای روز اول مدرسه

 September, The First Day Of School

مهر ماه، اولین روز مدرسه

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

My child and I hold hands on the way to school

فرزندم و من در راه به مدرسه دست هم می‌گیریم

And when I leave him at the first-grade door

و وقتی او را در مقابل در کلاس اول ترک می‌کنم

He cries a little but is brave; he does

او کمی گریه می‌کند اما شجاع است؛ اجازه می‌دهد

Let go My selfish tears remind me how

دستم را بگیرم. اشکان خودخواه من مرا به یاد می‌آورند که

I cried before that door a life ago

من چگونه پیش از آن در مقابل آن در یک زندگی گذشته

I may have had a hard time letting go

ممکن است سختی داشته باشم تا اجازه بدهم

Each fall, the children must endure together

هر پاییز، بچه‌ها باید همراه یکدیگر تحمل کنند

:What every child also endures alone

آنچه هر کودک همچنین تنها تحمل می‌کند

Learning the alphabet, the integers

یادگیری الفبا، اعداد صحیح

Three dozen bits and pieces of a stuff

سه دسته سه دسته از مواد

So arbitrary, so peremptory

تا قدری اتفاقی، تا قدری مقتضی

That worlds invisible and visible

که جهان‌های ناپدید و پدید

Bow down before it, as in Joseph’s dream

پیش روی آن خم شوند، همانند در خواب یوسف

The sheaves bowed down, and then the stars bowed down

تیرها خم شدند، و سپس ستارگان خم شدند

Before the dreaming of a little boy

پیش از خواب یک پسر کوچک

That dream got him such hatred of his brothers

آن خواب او را به این نفرت از برادرانش انداخت

As cost the greater part of life to mend

که هزینه بیشترین قسمت زندگی را برای ترمیم پس داد

And yet great kindness came of it in the end

اما در پایان، مهربانی بزرگ از آن به دست آمد

 A school is where they grind the grain of thought

مدرسه جایی است که ذرت افکنی اندیشه را

And grind the children who must mind the thought

و بچه‌ها را که باید اندیشه را به یاد داشته باشند، ذرت می‌افکنند

It may be those two grindings are but one

ممکن است این دو آسیاب فقط یکی باشند

As from the alphabet come Shakespeare’s Plays

چون که از الفبا نمایش‌های شکسپیر به وجود می‌آیند

As from the integers comes Euler’s Law

چون که از اعداد صحیح قانون اویلر به وجود می‌آید

As from the whole, inseparably, the lives

چون که از کل، جدای‌ناپذیر، زندگی‌ها

The shrunken lives that have not been set free

زندگی‌های کوچ

 

شعرهای شاد برای مدرسه

 School Just School

مدرسه، فقط مدرسه

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

School we need it

مدرسه، ما به آن نیاز داریم

school, friends

مدرسه، دوستان

school you have teachers

مدرسه، شما معلمان دارید

school is great

مدرسه عالی است

high school is even better

دبیرستان، حتی بهتر است

college, PARTIES

دانشگاه، مهمانی‌ها

school you might find your true love

مدرسه، شاید عشق واقعی خود را پیدا کنید

new experiences every day

تجارب جدید هر روز

school, dances

مدرسه، رقص‌ها

school just school

مدرسه، فقط مدرسه

school who does not love it

مدرسه، که دوستش ندارد

school is fun

مدرسه، سرگرم‌کننده است

school, preps

مدرسه، آماده‌باش‌ها

school, classes

مدرسه، کلاس‌ها

school, math, science, computer classes

مدرسه، ریاضی، علوم، کلاس‌های کامپیوتر

school is great love it

مدرسه عالی است، دوستش داریم

school just school

مدرسه، فقط مدرسه

we need school

ما به مدرسه نیاز داریم

 

شعرهای انگلیسی برای مدرسه

بازگشت به مدرسه

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

Wow, summer was fun

وای، تابستان خیلی خوب بود

But I’m so excited to start a new school year

اما من خیلی هیجان‌زده‌ام که یک سال تحصیلی جدید را شروع کنم

We’re back at school, there’s so much to do

ما دوباره در مدرسه هستیم، خیلی کارهای برای انجام دادن هست

Learn reading and writing, math and science too

یادگیری خواندن و نوشتن، ریاضی و علوم هم

Gonna make new friends, see my good friends again

دوستان جدید پیدا می‌کنم، دوباره دوستان خوبم را می‌بینم

Our school is really cool!

مدرسه‌ی ما واقعاً باحال است!

We’re happy to be back at school

ما خوشحال هستیم که دوباره در مدرسه‌ایم

Back at school

دوباره در مدرسه

Oh yeah

آره

Back at school

دوباره در مدرسه

All right

خوب

Back at school

دوباره در مدرسه

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

We’re happy to be back at school

ما خوشحال هستیم که دوباره در مدرسه هستیم

I’m gonna listen to my teacher

من قصد دارم به معلمم گوش کنم

And learn a lot

و خیلی چیزها یاد بگیرم

How to read and write and never stop

چگونه بخوانم و بنویسم و هرگز متوقف نشوم

Follow classroom rules and set my goal high

قوانین کلاس را رعایت کنم و هدفم را در اولویت بگذارم

Show respect and be kind

باادب و مهربان باشم

We love to work

ما دوست داریم کار کنیم

We love to play

ما دوست داریم بازی کنیم

We love to learn everyday

ما دوست داریم هر روز چیزهای جدید یاد بگیریم

A new school year has begun

یک سال تحصیلی جدید شروع شده است

We love to make learning fun, yeah!

ما دوست داریم یادگیری را سرگرم‌کننده کنیم، آره!

We’re happy to be back at school

ما خوشحال هستیم که دوباره در مدرسه‌ایم

Back at school

دوباره در مدرسه

Oh yeah

آره

Back at school

دوباره در مدرسه

All right

خوب

Back at school

دوباره در مدرسه

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

We’re happy to be back at school

ما خوشحال هستیم که دوباره در مدرسه هستیم

 

شعرهای شاد انگلیسی برای مدرسه

Round and Round

بچرخ و بگرد

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

Round and round the playground

دور و دور از زمین بازی

Marching in a line

پیاده روی در یک خط

I’ll hold your hand

من دست تو را خواهم گرفت

You hold mine

تو دست من را بگیر

Round and round the playground

دور و دور از زمین بازی

Skipping in a ring

پرش در یک حلقه

Everybody loves it

همه آن را دوست دارند

When we all sing

وقتی همه ما می‌خوانیم

Round and round the playground

دور و دور از زمین بازی

That’s what we like

همین چیزی است که ما دوست داریم

Climbing on the climbing frame

سرپرستی روی قاب سرپرستی

Riding on the bike

سواری بر دوچرخه

Round and round the playground

دور و دور از زمین بازی

All together, friends

همه با یکدیگر، دوستان

We’re sad, sad, sad

ما ناراحت، ناراحت، ناراحت هستیم

When the school day ends

وقتی روز مدرسه به پایان می‌رسد

 

ترانه های شاد برای مدرسه

Where Do All The Teachers Go

معلم‌ها کجا می‌روند؟

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

Where do all the teachers go

کجا معلمان همه می‌روند

When it’s four o’clock

وقتی ساعت چهار است

Do they live in houses

آیا آن‌ها در خانه‌ها زندگی می‌کنند

And do they wash their socks

و آیا جوراب‌هایشان را می‌شویند

Do they wear pajamas

آیا لباس خواب می‌پوشند

And do they watch TV

و آیا تلویزیون تماشا می‌کنند

And do they pick their noses

و آیا بینی خود را می‌آبند

The same as you and me

مانند شما و من؟

Do they live with other people

آیا با دیگران زندگی می‌کنند

Have they mum and dads

آیا مادر و پدر دارند

And were they ever children

و آیا هرگز کودک بودند

And were they ever bad

و آیا هرگز بد بودند

Did they ever, never spell right

آیا هرگز کلمات را به درستی نوشتند

Did they ever make mistakes

آیا هرگز اشتباه کردند

Were they punished in the corner

آیا در گوشه مجازات می‌شدند

If they stole the chocolate flakes

اگر شکلات را دزدیدند

Did they ever lose their hymn books

آیا هرگز کتاب ترانه خود را گم کردند

Did they ever leave their greens

آیا هرگز سبزیجات‌شان را رها کردند

Did they scribble on the desktops

آیا هرگز روی میزها می‌نواختند

Did they wear old dirty jeans

آیا هرگز شلوارهای کثیف و قدیمی می‌پوشیدند

I’ll follow one back home today

من امروز یکی از آن‌ها را تا خانه می‌پیچم

I’ll find out what they do

من خواهم فهمید که آن‌ها چه کاری می‌کنند

Then I’ll put it in a poem

سپس آن را در یک شعر قرار می‌دهم

That they can read to you

که آن را بتوانند به شما بخوانند

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=9_5N69zYCKs

 

شعرهای مدرسه ای

دارم میرم مدرسه

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

I’m Going to School

من دارم به مدرسه می‌روم

It’s the beginning of a new day at school!

این شروع یک روز جدید در مدرسه است!

One two three, I’m going to school

یک، دو، سه، من دارم به مدرسه می‌روم

I’m going to learn and play – that’s so cool!

من دارم یاد می‌گیرم و بازی می‌کنم – این خیلی باحال است!

One two three, I’m going to school

یک، دو، سه، من دارم به مدرسه می‌روم

I’m going to learn and play – that’s so cool!

من دارم یاد می‌گیرم و بازی می‌کنم – این خیلی باحال است!

I hang up my backpack

من کوله‌پشتی‌ام را آویزان می‌کنم

I’m ready to start the day!

من آماده‌ام که روز را شروع کنم!

When it’s time to clean up

وقتی وقت تمیز کردن است

We put our things away

ما وسایلمان را کنار می‌گذاریم

Each thing goes in its place

هر چیز در جای خود می‌رود

One two three, I’m going to school

یک، دو، سه، من دارم به مدرسه می‌روم

I’m going to learn and play – that’s so cool!

من دارم یاد می‌گیرم و بازی می‌کنم – این خیلی باحال است!

We learn to take turns

ما یاد می‌گیریم نوبت بگیریم

So everyone can play.

تا همه بتوانند بازی کنند.

When it’s not my turn

وقتی نوبت من نیست

I know I have to wait

می‌دانم که باید صبر کنم

Now it’s my turn again!

حالا دوباره نوبت من است!

One two three, I’m going to school

یک، دو، سه، من دارم به مدرسه می‌روم

I’m going to learn and play – that’s so cool!

من دارم یاد می‌گیرم و بازی می‌کنم – این خیلی باحال است!

We learn how to share our toys

ما یاد می‌گیریم چگونه اسباب بازی‌هایمان را به اشتراک بگذاریم

And supplies with our friends

و لوازم مورد نیازمان را با دوستانمان

When I ask, they share with me

وقتی از آنها می‌پرسم، با من به اشتراک می‌گذارند

“Can I please use it again?”

“لطفاً می‌توانم دوباره از آن استفاده کنم؟”

The blue marker? Sure you can!

مداد آبی؟ مطمئناً می‌توانی!

One two three, I’m going to school

یک، دو، سه، من دارم به مدرسه می‌روم

I’m going to learn and play – that’s so cool!

من دارم یاد می‌گیرم و بازی می‌کنم – این خیلی باحال است!

I like it when our teacher

من این را دوست دارم که معلم ما

Picks a book for us to read

یک کتاب را برای ما انتخاب می‌کند تا بخوانیم

We sit and listen quietly

ما نشسته و به آرامی گوش می‌دهیم

So we can hear and see

تا بتوانیم بشنویم و ببینیم

A new friend is here? Join us, take a seat!

دوست جدید اینجاست؟ به ما بپیوند، جا بنشین!

One two three, I’m going to school

یک، دو، سه، من دارم به مدرسه می‌روم

I’m going to learn and play – that’s so cool!

من دارم یاد می‌گیرم و بازی می‌کنم – این خیلی باحال است!

One two three, I’m going to school

یک، دو، سه، من دارم به مدرسه می‌روم

I’m going to learn and play – that’s so cool!

من دارم یاد می‌گیرم و بازی می‌کنم – این خیلی باحال است!

I had a great day! I’m excited to come back to school tomorrow.

یک روز عالی داشتم! من هیجان‌زده‌ام که فردا دوباره به مدرسه برگردم.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmGXBkIgqWA

 

شعر و ترانه برای اولین روز مدرسه

 First Day

اولین روز

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

The first day of school is the reason why

اولین روز مدرسه دلیل خوشحالی کودکان است

Children are happy but then some cry

کودکان خوشحال هستند اما بعضی از آنها گریه می‌کنند

The first day of school can be a fear

اولین روز مدرسه می‌تواند ترس باشد

For our little ones that are so dear

برای عزیزان کوچک ما

Often they go holding Mom’s hand

غالباً با دست مادر می‌روند

But they would rather be playing in the sand

اما آنها بهتر است در شن بازی کنند

With eyes so wide they look around

با چشمانی خیلی گشاده به اطراف نگاه می‌کنند

But their focus is on the playground

اما تمرکزشان روی زمین بازی است

The teacher approaches with a smile

معلم با لبخند نزدیک می‌شود

She welcomes the little ones with style

او کودکان کوچک را با استایل خود خوشحال می‌کند

There are a lot of kids in the room

تعداد زیادی بچه در کلاس هستند

Dressed in new clothes and oh, so groomed

لباس‌های جدید و بسیار مرتب به تن کرده‌اند

“I’ll be back in a little while,”

“من بعد از یک مدت کوتاه برمی‌گردم”،

Says the Mom with a smile

مادر با لبخند می‌گوید:

“Go and play with your new friends”

“بیا با دوستان جدیدت بازی کن”

 

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

There are so many things at school. What is there at your school?

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد. در مدرسه شما چه چیزهایی وجود دارد؟

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are teachers at school.

بابی: در مدرسه معلم‌ها وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are friends at school.

بابی: در مدرسه دوستان وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are backpacks at school.

بابی: در مدرسه کوله‌پشتی‌ها وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are pencils at school.

بابی: در مدرسه مدادها وجود دارند

. Bobby and Teacher: There are so many things at school.

بابی و معلم: در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school

. در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are toys at school.

بابی: در مدرسه اسباب‌بازی‌ها وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are pictures at school.

بابی: در مدرسه تصاویر وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are balls at school.

بابی: در مدرسه توپ‌ها وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There is a toy car at my school.

بابی: در مدرسه اتومبیل بازی وجود دارد.

Bobby and Teacher: There are so many things at school.

بابی و معلم: در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are crayons at school.

بابی: در مدرسه مداد رنگی‌ها وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are markers at school.

بابی: در مدرسه نقاشی‌ها وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: There are books at school.

بابی: در مدرسه کتاب‌ها وجود دارند.

Teacher: What is there at school?

معلم: در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟

Bobby: I am at school!

بابی: من در مدرسه هستم!

Bobby and Teacher: There are so many things at school.

بابی و معلم: در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

There are so many things at school.

در مدرسه اشیای زیادی وجود دارد.

https://www.youtube.com/watch?v=igCzgAGb034

 

Success Is Yours

موفقت از آن شماست

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

To be successful in school

برای موفقیت در مدرسه

Don’t clown around and act like a fool

اطراف نزن و مثل دیوانه رفتار نکن

Have a learning attitude

نگرش یادگیری داشته باش

Be full of gratitude

اندوه‌ی سپاسگزاری را در خود داشته باش

Ask the questions, learn all you can

سوالات بپرس، هر چه بیشتر بیاموز

Determine what you want and have a plan

تصمیم بگیر چه می‌خواهی و یک برنامه داشته باش

These are the best days of your life

این روزها بهترین روزهای زندگی تو هستند

Don’t fill them with foolishness and strife

آن‌ها را با احمقانه بودن و دعوا پر نکن

Your teachers only want the best

معلمان تو فقط بهترین را می‌خواهند

That is why they give you the test

این همان دلیلی است که به تو آزمون می‌دهند

They want success for you

آن‌ها برای تو موفقیت می‌خواهند

In your life and all you do

در زندگی تو و هر کاری که انجام می‌دهی

The choice is yours to make

انتخاب با توست

You can learn or be a fake

می‌توانی یاد بگیری یا جعلی باشی

When you look back you will see

وقتی به گذشته نگاه می‌کنی، خواهی دید

That it prepared you for your degree

که تو را برای دریافت مدرکت آماده کرده است

Try to be cheerful and kind, bringing pleasure into

تلاش کن خوشحال و مهربان باشی، لذت را به داخل

the lives of those at home and at school

زندگی آن‌هایی که در خانه و مدرسه هستند بیاور

شما همچنین می‌توانید با ثبت نام فرزندان خود در کلاس‌های خصوصی زبان برای کودکان در هایتاکی، کودک خود را از سنین پایین با زبان انگلیسی بیشتر آشنا کنید تا آیندۀ درخشان و موفق‌تری داشته باشد.

 

First Day Of School

اولین روز در مدرسه

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

Of school

از مدرسه

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s gonna be

خیلی باحال خواهد بود

So cool!

خیلی باحال!

What do I do

من چه کاری باید بکنم

On my first day of school?

در اولین روز مدرسه؟

This is the way we

این روشی است که ما

Get dressed for school

برای مدرسه لباس می‌پوشیم

This is the way we

این روشی است که ما

Get dressed, we do!

برای مدرسه لباس می‌پوشیم، ما این کار را انجام می‌دهیم

This is the way we

این روشی است که ما

Get dressed for school

برای مدرسه لباس می‌پوشیم

This is the way we

این روشی است که ما

Get dressed, we do!

برای مدرسه لباس می‌پوشیم، ما این کار را انجام می‌دهیم

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

Of school

از مدرسه

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s gonna be

خیلی باحال خواهد بود

So cool! خیلی باحال! What do I do

من چه کاری باید بکنم

On my first day of school?

در اولین روز مدرسه؟

This is the way we

این روشی است که ما

Pack up for school

برای مدرسه وسایل خود را بسته‌بندی می‌کنیم

This is the way we

این روشی است که ما

Pack up, we do!

برای مدرسه وسایل خود را بسته‌بندی می‌کنیم، ما این کار را انجام می‌دهیم

This is the way we

این روشی است که ما

Pack up for school

برای مدرسه وسایل خود را بسته‌بندی می‌کنیم

This is the way we

این روشی است که ما

Pack up, we do!

برای مدرسه وسایل خود را بسته‌بندی می‌کنیم، ما این کار را انجام می‌دهیم

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

Of school

از مدرسه

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s gonna be

خیلی باحال خواهد بود

So cool!

خیلی باحال!

What do I do

من چه کاری باید بکنم

On my first day of school?

در اولین روز مدرسه؟

This is the bus we

این اتوبوسی است که ما

Ride on, for school

برای مدرسه با آن سوار می‌شویم

This is the bus we

این اتوبوسی است که ما

Ride on, we do!

برای مدرسه با آن سوار می‌شویم، ما این کار را انجام می‌دهیم

This is the bus we

این اتوبوسی است که ما

Ride on, for school

برای مدرسه با آن سوار می‌شویم

This is the bus we

این اتوبوسی است که ما

Ride on, we do!

برای مدرسه با آن سوار می‌شویم

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

Of school

از مدرسه

It’s the first day

این اولین روز است

It’s the first day

این اولین روز است

It’s gonna be

خیلی باحال خواهد بود

So cool!

خیلی باحال!

What do I do

من چه کاری باید بکنم

On my first day of school?

در اولین روز مدرسه؟

https://www.youtube.com/watch?v=ADpkE8G-O0U

 

You Never Can Tell

تو هیچ وقت نمی‌توانی بگویی

برای دیدن متن و ترجمه شعر، کلیک کنید:

I go to school and try to read

من به مدرسه می‌روم و سعی می‌کنم بخوانم

But it is very hard

اما این کار خیلی سخت است

I’d so much rather stay at home

من دوست دارم بیشتر در خانه بمانم

And play here in the yard

و در حیاط بازی کنم

But Mother says that I must learn

اما مادر می‌گوید که باید یاد بگیرم

And try to be content

و سعی کنم راضی باشم

For maybe some day when I’m grown

شاید یک روزی که بزرگ شدم

I’ll be the President

رئیس‌جمهور شوم

 

ترانه های شاد برای مدرسه

پاسخ به سوالات متداول درباره شعرهای مدرسه

استفاده از شعرهای انگلیسی در مورد مدرسه چه تأثیراتی بر میزان یادگیری بچه‌ها دارد؟

شعرها معمولا از جملاتی کوتاه همراه با عناصر ادبی و دستور زبان تشکیل شده‌اند. همچنین آن‌ها ریتم زیبایی دارند که این امر به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های گفتاری مانند زیر و بم صداها، لحن و نحوه تلفظ‌شان را تقویت کنند. علاوه بر این، اشعار کلمات جدید را آموزش می‌دهند و تفکر خلاق و مهارت‌های نوشتاری مختلف را نیز تقویت می‌کنند.

مقالات مرتبط:

اشعار مدرسه چه نقشی در ایجاد دیدگاه مثبت در مورد مدرسه دارند؟

شعرهای انگلیسی در مورد مدرسه به کودکان برای درک عواطف و رفتار هم‌سالان‌شان و کنار آمدن با مراحل رشد اجتماعی و عاطفی کمک می‌کند. شعر می‌تواند بستری به‌وجود آورد که در آن کودکان بتوانند در مورد مسائل اجتماعی بحث کنند و یاد بگیرند که به عقاید و نظرات افراد با فرهنگ و پیشینه‌های مختلف احترام بگذارند.

مقالات مرتبط:

نکات مهم برای والدین و مربیان برای استفاده از شعرهای انگلیسی در مورد مدرسه چیستند؟

والدین و مربیان بهتر است کودکان را به خواندن و گوش دادن به شعر انگلیسی تشویق کنند. همچنین استفاده از معلم خصوصی انگلیسی برای تقویت علاقه کودک به شعرهای انگلیسی و این زبان بسیار مفید است. به آن‌ها یاد بدهید که شعرهای زیادی بخوانند و از آن‌ها بیاموزند؛ زیرا این کار به آن‌ها انگیزه بیشتری در راستای کسب دانش و ادامه تحصیل می‌دهد.

بیشتر بخوانید: تفاوت معلم زبان انگلیسی مدرسه با معلم زبان انگلیسی خصوصی 

 

منابع:

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۶

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *