کلاس آنلاین زبان ایتالیایی با اساتید برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان ایتالیایی

آموزش زمان حال در زبان ایتالیایی+ مثال های کاربردی

۵
(۵)

یادگیری زمان حال ایتالیایی یکی از کاربردی‌ترین قسمت‌های گرامر ایتالیایی است که برای توصیف آنچه اکنون در حال وقوع است یا برای صحبت در مورد یک حقیقت کلی (مثلاً gli Italiani parlano italiano) استفاده می‌شود.

علاوه بر توصیف رویدادهای جاری، زمان حال ایتالیایی همچنین برای بیان مدت زمانی که از آغاز یک فعالیت می‌گذرد، کاربرد دارد. برای داشتن مکالمات روزمره، تسلط بر زمان حال ایتالیایی ضروری است. از آنجایی که این زمان بسیار اساسی است، بهتر است با چهار نوع صرف فعل زمان حال منظم شروع کنیم.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

چطور فعل‌های زمان حال ساده ایتالیایی را صرف کنیم؟

در ایتالیایی، بر خلاف انگلیسی، مفهومی به نام «صرف» (conjugation) وجود دارد. صرف یعنی اینکه انتهای فعل بر اساس فاعل جمله تغییر می‌کند. برای مثال، فاعل جمله می‌تواند من، تو، او و غیره باشد. افعال در انگلیسی صرف نمی‌شوند، زیرا همیشه باید با فاعل به کار روند.

ریشه فعل بخشی از فعل است که پس از حذف انتهای مصدر، که -ere و -ire هستند، باقی می‌ماند.

برای مثال،

 • در انگلیسی می‌گویید: I speak (من صحبت می‌کنم): فعل (speak) تغییر نمی‌کند، اما فاعل «من» مشخص می‌کند چه کسی عمل را انجام می‌دهد.
 • در ایتالیایی، می‌گوییم: parlO. انتهای «o» نشانگر اول شخص است که فاعل جمله را مشخص می‌کند، که در این مورد «من» است.

صورت مصدر (فرم پایه) افعال ایتالیایی به طور کلی به سه دسته -are، -ere یا -ire ختم می‌شود. هر کدام از این دسته‌ها بر اساس قوانین خاصی صرف می‌شوند.

 

۱. صرف افعال با انتهای -are

برای اینکه ببینیم در زمان حال با افعال -are چه اتفاقی می‌افتد، به فعل cantare (آواز خواندن) به عنوان مثال نگاه می‌کنیم:

 1. ابتدا، مصدر را برداشته و انتهای -are را حذف می‌کنیم تا ریشه cant- باقی بماند.
 2. سپس بسته به فاعل (کسی که آواز می‌خواند) انتهای زیر را اضافه می‌کنیم:
پایان صرف فعل زمان حال ضمایر فارسی ضمایر
۱ -o canto من io
۲ -i canti تو tu
۳ -a canta تو Lei
۴ -a canta او lui
۵ -iamo cantiamo ما noi
۶ -ate cantate شما voi
۷ -ano cantano آن‌ها loro

 

چند جمله نمونه در اینجا آمده است:

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Cantano canzioni tipiche del sud d’Italia.   آن‌ها آهنگ‌های سنتی جنوب ایتالیا را می‌خوانند.
۲ Canto samba rock. من سامبا راک (سبکی از موسیقی) می‌خوانم.

بیشتر بدانید: آموزش جامع جمله سازی در زبان ایتالیایی | بررسی کامل ساختار جملات

افعال مشابه با انتهای -are عبارتند از:

 • volare (پرواز کردن)
 • portare  (پوشیدن، آوردن)
 • abitare  (در جایی زندگی کردن)

یک بی‌قاعدگی وجود دارد که باید از آن آگاه باشید: گاهی اوقات املای افعال با انتهای -are برای حفظ تلفظ تغییر می‌کنند. این معمولا فقط در صرف‌های tu (تو) و noi (ما) اتفاق می‌افتد:

نحوه صرف مثال دلیل تغییر املای کلمات انتهای فعل
به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی به زبان ایتالیایی ترحمه فارسی
tu mangi تو می‌خوری mangiare خوردن  برای جلوگیری از ایجاد ii حذف i از انتهای ریشه -ciare

-giare

noi mangiamo ما می‌خوریم
tu paghi تو می‌پردازی pagare پرداخت کردن قوانین سخت تلفظ شدن c و g در ایتالیایی یک h اضافه به انتهای ریشه اضافه بشه -care

-gare

noi paghiamo ما می‌پردازیم

 

۲. صرف فعل‌هایی با انتهای -ere در زمان حال

در زبان ایتالیایی، فعل‌های با انتهای -ere را بر اساس زمان و فاعل (کسی که عمل را انجام می‌دهد) صرف می‌کنیم. برای صرف این فعل‌ها در زمان حال ساده، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. شناسایی ریشه: ابتدا، پسوند -ere را از فعل حذف کنید تا به ریشه فعل برسید. برای مثال، ریشه فعل «credere» (باور کردن) برابر با «cred-» است.
۲. اضافه کردن انتهای مناسب: بر اساس فاعل جمله، انتهای مناسب را به ریشه اضافه کنید.

در جدول زیر انتهای مختلف برای صرف فعل‌های با انتهای -ere در زمان حال ساده آورده شده است:

پایان صرف فعل زمان حال ضمایر فارسی ضمایر
۱ -o canto من io
۲ -i credi تو tu
۳ –e crede تو Lei
۴ –e crede او lui
۵ -iamo crediamo ما noi
۶ –ete credete شما voi
۷ –ono credono آن‌ها loro

یادگیری افعال ایتالیایی در زمان حال با استفاده از مثال های گوناگون

اگر برخی از قسمت‌های گرامر ایتالیایی شما را سردرگم کرده هیچ نگرانی به خود راه ندهید، تنها کافیست که در کلاس آنلاین زبان ایتالیایی شرکت کنید. در این صورت با «داشتن زمان کافی برای تمرین بیشتر» یادگیری ایتالیایی برای شما آسان خواهد بود.

 

نمونه جمله با صرف فعل‌های با انتهای -ere در زمان حال

با استفاده از صرف‌های زمان حال که یاد گرفتیم، می‌توانیم جملات مختلفی بسازیم. در اینجا چند نمونه آمده است:

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
Credi a qualsiasi cosa! تو هر چیزی را باور می‌کنی!

در این جمله «credi» صرف دوم شخص مفرد فعل «credere» (باور کردن) است.

سایر فعل‌های با انتهای -ere که به صورت منظم صرف می شوند عبارتند از:

فعل‌های با انتهای -ere صرف منظم افعال
۱ scrivere (نوشتن)
 • scrivo (می‌نویسم)
 • scrivi (می‌نویسی)
 • scrive (می‌نویسد)
 • scriviamo (می‌نویسیم)
 • scrivete (می‌نویسید)
 • scrivono (می‌نویسند)
۲ conoscere (شناختن [کسی])
 • conosco(می‌شناسم)
 • conosci (می‌شناسی)
 • conosce(می‌شناسد)
 • conosciamo(می‌شناسیم)
 • conoscete(می‌شناسید)
 • conoscono(می‌شناسند)
۳ leggere(خواندن)
 • leggo (می‌خوانم)
 • leggi(می‌خوانی)
 • legge(می‌خواند)
 • leggiamo (می‌خوانیم)
 • leggete (می‌خوانید)
 • leggono (می‌خوانند)
۴ vincere (بردن)
 • vinco (می‌برم)
 • vinci (می‌بری)
 • vince (می‌برد)
 • vinciamo (می‌بریم)
 • vincete (می‌برید)
 • vincono (می‌برند)
۵ perdere (باختن)
 • perdo (می‌بازم)
 • perdi (می‌بازی)
 • perde (می‌بازد)
 • perdiamo (می بازیم)
 • perdete (می بازید)
 • perdono (می‌بازند)
۶ prendere (برداشتن)
 • prendo (برمی‌دارم)
 • prendi(برمی‌داری)
 • prende (برمی‌دارد)
 • prendiamo (برمی‌داریم)
 • prendete (برمی‌دارید)
 • **prendono** (برمی‌دارند)
۷ mettere (گذاشتن)
 • metto (می‌گذارم)
 • metti (می‌گذاری)
 • mette (می‌گذارد)
 • mettiamo (می‌گذاریم)
 • mettete (می‌گذارید)
 • mettono (می‌گذارند)
۸ chiedere (پرسیدن)
 • chiedo (می‌پرسم)
 • chiedi (می‌پرسی)
 • chiede (می‌پرسد)
 • chiediamo (می‌پرسیم)
 • chiedete (می‌پرسید)
 • chiedono (می‌پرسند)

همانطور که می‌بینید، با صرف فعل‌های با انتهای -ere در زمان حال ساده، می‌توانیم در مورد اقدامات و رویدادهای جاری صحبت کنیم.

 

۳. صرف فعل‌های با انتهای -ire

 

گروه اول

در زبان ایتالیایی، صرف فعل های با انتهای -ire در زمان حال ساده کمی پیچیده است. چرا که دو روش برای صرف این فعل‌ها وجود دارد. متاسفانه، هر فعلی با انتهای -ire را که یاد می‌گیرید، باید مشخص کنید که از کدام روش صرف پیروی می‌کند.

در اینجا اولین روش صرف فعل‌های با انتهای -ire را با فعل «fuggire» (فرار کردن) یاد می‌گیریم. با حذف انتهای -ire، ریشه فعل یعنی «fugg-» باقی می‌ماند. سپس بر اساس فاعل جمله، طبق جدول زیر، انتهای مناسب را به ریشه اضافه می‌کنیم:

پایان صرف فعل زمان حال ضمایر فارسی ضمایر
۱ -o fuggo من io
۲ -i fuggi تو tu
۳ –e fugge تو Lei
۴ –e fugge او lui
۵ -iamo fuggiamo ما noi
۶ -ite fuggite شما voi
۷ –ono fuggono آن‌ها loro

در اینجا آنها در حال عمل هستند:

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Fuggiamo da una situazione straziante. فرار می‌کنیم از یک موقعیت دردناک.
۲ Fuggo dalla guerra. من از جنگ فرار می‌کنم.

برخی از رایج ترین افعال در این گروه عبارتند از:

 • باز کردن (aprire)
 • پوشاندن (coprire)
 • ارائه دادن (offrire)
 • ترک کردن (partire)
 • دنبال کردن (seguire)
 • رنج کشیدن (soffrire)
 • خدمت کردن (servire)
 • کشف کردن (scoprire)
 • لباس پوشیدن (vestirsi)
 • پشیمان شدن (pentirsi)
 • خوش گذراندن (divertirsi)
 • احساس کردن یا شنیدن (sentire)

شما به راحتی می‌توانید لیست افعال رایج را در گروه اول حفظ کنید، سپس بدانید که اکثر افعال دیگر در گروه دوم قرار می‌گيرند.

 

گروه دوم، «-isc-» (افعال to be conjugated با پسوند -ire)

این نوع افعال یا «isc» صرف فعل در زمان حال رایج‌تر است. این افعال همچنین پسوند -ire خود را حذف کرده و سپس در برخی از صرف‌هایشان دارای «isc» می‌شوند و به صورت زیر صرف می‌شوند، با مثال فعل capire (فهمیدن):

پایان صرف فعل زمان حال ضمایر فارسی ضمایر
۱ -isco capisco من io
۲ -isci capisci تو tu
۳ -isce capisce تو Lei
۴ -isce capisce او lui
۵ -iamo capiamo ما noi
۶ -ite capite شما voi
۷ -iscono capiscono آن‌ها loro

 

نکات مهم در صرف افعال به -ire (گروه دوم)

به خاطر داشته باشید که حروف ایتالیایی sc زمانی که به دنبال e یا i بیایند صدای «sh» دارند؛ در حالی که بعد از o صدای «sk» می‌دهند.

در اینجا چند جمله نمونه آورده شده است:

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Capisco tutto. همه چیز را می‌فهمم.
۲ Lei capisce la spiegazione. او توضیح را می‌فهمد.

فقط فراموش نکنید که صرف‌های noi و voi حرف isc را در انتهای خود ندارند! برای زبان‌آموزان مبتدی رایج است که به اشتباه صرف‌هایی مانند noi capisciamo را بسازند.

 

الگوهای رایج زمان های حال در زبان ایتالیایی

با اینکه ما گروه‌های مختلفی از افعال ایتالیایی داریم، اما برخی الگوها را مشاهده خواهید کرد:

صرف lui/lei/Lei برای افعال to be conjugated با پسوند -are به -a ختم می‌شود، اما برای افعال to be conjugated با پسوند -ere و -ire به -e ختم می‌شود.
صرف loro برای افعال to be conjugated با پسوند -are به -ano ختم می‌شود، اما برای افعال to be conjugated با پسوند -ere و -ire به -ono ختم می‌شود.
صرف Noi همیشه به -iamo ختم می‌شود، چه برای افعال to be conjugated با پسوند -are، -ere یا -ire باشد.

الگوهای کاربردی افعال زمان حال در زبان ایتالیایی

 

۱. بحث در مورد رویدادهای جاری با زمان حال ایتالیایی

مهم‌ترین کاربرد زمان حال ایتالیایی صحبت کردن در مورد چیزهایی است که در لحظه اتفاق می‌افتد.

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Loro piangono. آنها در حال گریه کردن هستند.
[یعنی من درست جلوی آنها ایستاده‌ام و می‌بینم که گریه می‌کنند.]
۲ Mandiamo un regalo a nostro nipote. ما برای نوه خود هدیه می‌فرستیم.
[ما همین الان در اداره پست هستیم.]
۳ Il professor Rossi allena la squadra di calcio della scuola. آقای روسی در حال تمرین دادن تیم فوتبال مدرسه است.
۴ Ti spiego il mio piano. من در حال توضیح برنامه‌ام برای تو هستم.

 

۲. بحث در مورد رویدادهای منظم با زمان حال ایتالیایی

همچنین می‌‌توانید از زمان حال برای بحث در مورد چگونگی وقوع کلی و عادتی رویدادها (به عنوان مثال، همیشه، گاهی اوقات، به ندرت و غیره) استفاده کنید.

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Mandiamo i soldi a nostro nipote tutti i mesi. ما هر ماه برای نوه خود پول می‌فرستیم.
۲ Finisco di lavorare alle 18:00. من به طور کلی، هر روز، ساعت ۶ عصر از کار فارغ می‌شوم.
۳ Lavorano a casa. آنها در خانه کار می‌کنند.
۴ Lasciate sempre la cucina sporca! شما [جمع] همیشه آشپزخانه را کثیف رها می‌کنید!

 

۳. پرسیدن سوال با زمان حال ایتالیایی

از همین زمان می‌توان برای پرسیدن سوال نیز استفاده کرد. در ایتالیایی، بالا بردن آهنگ صدا برای نشان دادن اینکه جمله اکنون یک سوال است کافی است.

دو جمله نمونه قبلی را بردارید – آنها همچنین می توانند سوال باشند:

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Lavorano a casa؟ آنها در خانه کار می‌کنند؟
۲ Lasciate sempre la cucina sporca؟ شما همیشه آشپزخانه را کثیف رها می‌کنید؟

از آنجایی که سوالات ایتالیایی می‌توانند دقیقاً شبیه جملات در زمان حال به نظر برسند، مهم است که آهنگ این جملات را بسیار بیشتر بالا ببرید. شما باید این را درست انجام دهید! راه مطمئن تر برای تبدیل عبارت زمان حال به یک سوال این است که در انتهای آن یک برچسب پرسشی اضافه کنید.

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Lavorano a casa, non è vero؟ آنها در خانه کار می‌کنند، نه؟
۲ Lasciate sempre la cucina sporca, vero؟ شما همیشه آشپزخانه را کثیف رها می‌کنید، درسته؟
۳ Traslocano in Nord Italia, no? آنها به شمال ایتالیا نقل مکان می‌کنند، نه؟
۴ Lui ci cambia sempre le carte in tavola, giusto؟ او همیشه قوانین را برای ما تغییر می‌دهد (به معنای واقعی کلمه، «کارت‌های روی میز را عوض می‌کند»)، نه؟

در نهایت، طیف وسیعی از صفات و ضمایر پرسشی (حال استمراری) ایتالیایی نیز می‌توانند با زمان حال برای ساختن سوال استفاده شوند.

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Con chi passi la maggior parte del tuo tempo؟ با چه کسی بیشتر وقت خود را می‌گذرانی؟
۲ Quale restaurante chiude più tardi؟ کدام رستوران دیرتر تعطیل می‌شود؟

 

۴. با vedere و sentire (افعال دیدن و شنیدن)

با افعال vedere (دیدن) و sentire (شنیدن)، زمان حال به تنهایی برای انتقال مفهوم توانایی انجام این کارها کافی است.

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Mi senti? من را می‌شنوی؟
۲ Vediamo il palco perfettamente. ما صحنه را کاملاً می‌بینیم.

 

۵. برای بحث در مورد برنامه‌های آینده

زمان حال همچنین می تواند بوی آینده را بدهد، به خصوص زمانی که در مورد برنامه‌ها صحبت می‌کنید.

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
Stasera proviamo la coreografia. امشب رقص گروهی را تمرین می‌کنیم.

 

۶. برای بحث در مورد موقعیت‌های در حال انجام

زمان حال را می‌توان در برخی از موقعیت‌های گذشته نیز استفاده کرد. این زمان، همراه با حرف اضافه da و عبارات زمان، می تواند برای نشان دادن اینکه چقدر طول می‌کشد که چیزی در حال انجام است (یعنی از گذشته شروع شده و در حال حاضر همچنان ادامه دارد) استفاده شود.

مثال‌هایی به زبان ایتالیایی ترجمه فارسی
۱ Da molti anni lavoro con Raffaella. سال‌هاست که با رافائل کار می‌کنم.
۲ Mangiamo dalle 17:00. از ساعت ۵ بعد از ظهر غذا می‌خوریم.
۳ Studio l’italiano da un mese. یک ماه است که ایتالیایی می‌خوانم.
۴ Abito a New York da 1997. از سال ۱۹۹۷ در نیویورک زندگی می‌کنم.

 

سخن پایانی

زمان حال یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در زبان ایتالیایی است و برای بیان طیف گسترده‌ای از موقعیت‌ها استفاده می‌شود. برای توصیف کاری که در حال حاضر اتفاق می‌افتد، از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم.

یادگیری نحوه صرف افعال در زمان حال ایتالیایی برای برقراری ارتباط موثر در این زبان ضروری است. با تسلط بر زمان حال، می‌توانید در مورد تجربیات فعلی خود صحبت کنید، در مورد حقایق کلی بحث کنید و برنامه‌های آینده خود را به اشتراک بگذارید.

 

منابع:

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۵

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *