کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

اسامی آلات موسیقی به انگلیسی+ مثال و ترجمه فارسی

۵
(۴)

برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی، گسترش دایره واژگان یکی از مراحل بسیار مهم و اساسی است که به تسلط بر زبان کمک می‌کند. این مقاله به بررسی اسامی آلات موسیقی به انگلیسی می‌پردازد و به عنوان یک منبع مفید و جذاب برای زبان‌آموزان در سطح پیشرفته معرفی می‌شود.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

انواع ساز موسیقی به انگلیسی

زبان آموزانی که به سطح پیشرفته رسیده‌اند، به دنبال منابعی هستند که علاوه بر ارتقاء دایره لغات، بتوانند مهارت‌های شنیداری و تلفظ‌شان را نیز تقویت کنند. یکی از  راه‌ها برای دستیابی به این اهداف، مطالعه واژگان موضوعی است.

 

سازهای بادی (wind instruments)

مثال انواع سازهای بادی به انگلیسی
+ ترجمه فارسی
تصویر ردیف

The flute is a musical instrument.

فلوت یک ساز موسیقی است.

Flute
فلوت
ساز فلوت به انگلیسی ۱

The clarinet makes beautiful sounds.

کلارینت صداهای زیبا تولید می‌کند.

Clarinet
کلارینت
ساز کلارینت به انگلیسی ۲

The saxophone is a jazz instrument.

ساکسیفون یکی از سازهای جاز است.

Saxophone
ساکسوفون
ساز ساکسوفون به انگلیسی ۳

The trumpet is a brass instrument.

ترومپت یک ساز برنجی است.

Trumpet
ترومپت
ساز ترومپت به انگلیسی ۴

The French horn has a rich, mellow sound.

توبا صدای غنی و نرمی دارد.

French Horn
توبا
ساز توبا به انگلیسی ۵

The oboe is a double reed instrument.

آبو یک ساز بادی با دو دهنه است.

Oboe
آبو
ساز آبو به انگلیسی ۶

The bassoon has a deep, resonant tone.

باسون صدای عمیق و پرتوانی دارد.

Bassoon
باسون
ساز باسون به انگلیسی ۷

The piccolo is a high-pitched flute.

پیکولو یک فلوت با صدای بلند است.

Piccolo
پیکولو
ساز پیکولو به انگلیسی ۸

The contrabassoon is a low-pitched instrument.

کنتراباسون یک ساز کم صدا است.

Contrabassoon
کنترباسون(کنترفاگوت)
ساز کنترباسون به انگلیسی ۹

 

سازهای زهی (String instruments)

مثال انواع سازهای زهی به انگلیسی
+ ترجمه فارسی
تصویر ردیف

The guitar is a versatile string instrument.

گیتار یک ساز زهی چندمنظوره است.

Guitar
گیتار
ساز گیتار به انگلیسی ۱

The violin is a beautiful, bowed string instrument.

ویولن یک ساز زهی زیبا با کمان است.

Violin
ویولن
ساز ویولن به انگلیسی ۲

The cello is a large, bowed instrument.

ویولن سل یک ساز بزرگ و کمانی است.

Cello
ویولن‌سل
ساز ویولن‌سل به انگلیسی ۳

The double bass is the largest string instrument

کنترباس بزرگترین ساز زهی است

Double Bass
کنترباس
ساز کنترباس به انگلیسی ۴

The viola is slightly larger than the violin.

ویولا کمی بزرگتر از ویولن است.

Viola
ویولا
ساز ویولا به انگلیسی ۵

The harp is a instrument with many strings.

چنگ سازي است كه تارهاي زيادي دارد.

Harp
چنگ
ساز چنگ به انگلیسی ۶

The mandolin is a pear-shaped string instrument.

ماندولین یک ساز زهی گلابی شکل است.

Mandolin
ماندولین
ساز ماندولین به انگلیسی ۷

The banjo is a instrument with a different sound

بانجو یک ساز با صدای متفاوت است

Banjo
بانجو
ساز بانجو به انگلیسی ۸

The ukulele is a small, four-stringed instrument.

 یوکللی یک ساز کوچک و چهار سیم است

Ukulele
یوکللی
ساز یوکللی به انگلیسی ۹

The lute is a instrument with a rounded body

عود سازي با بدنه گرد است.

Lute
لوت
ساز لوت به انگلیسی ۱۰

 

سازهای کوبه‌ای (Percussion Instruments)

مثال انواع سازهای زهی به انگلیسی
+ ترجمه فارسی
تصویر ردیف

Drum kit includes drums and cymbals

درام کیت شامل طبل و سنج است.

Drum Kit
درام کیت
ساز درام کیت به انگلیسی ۱

The snare drum makes sharp sounds.

طبل زه‌دار صداهای تیزی تولید می‌کند.

Snare Drum
طبل زه‌دار
ساز طبل زه‌دار به انگلیسی ۲

The bass drum produces deep sounds.

طبل بزرگ صداهای عمیقی تولید می‌کند.

Bass Drum
طبل بزرگ
ساز طبل بزرگ به انگلیسی ۳

The tambourine makes jingling sounds.

تمبورین صداهای جیر جیر تولید می‌کند.

Tambourine
تمبورین
ساز تمبورین به انگلیسی ۴

The xylophone produces a cheerful sound.

زیلوفون صدایی شاد تولید می‌کند.

Xylophone
زیلوفون (زایلوفون)
ساز زیلوفون به انگلیسی ۵

Marimba is fascinating with special colors.

ماریمبا با رنگ های خاص جذاب است.

Marimba
ماریمبا
ساز ماریمبا به انگلیسی ۶

Conga drums make a sudden uproar.

طبل‌های کنگا غوغا می‌کند

Conga
کونگا
ساز کونگا به انگلیسی ۷

Bongo gives energy to the beat

بونگو به ضرب انرژی می‌دهد

Bongo
بونگو
ساز کونگا به انگلیسی ۸

Triangles ring with grace.

مثلث‌ها با زیبایی زنگ می‌زنند

Triangle
مثلث
ساز مثلث به انگلیسی ۹

 

آلات موسیقی کیبوردی (Keyboard Instruments)

مثال انواع سازهای زهی به انگلیسی
+ ترجمه فارسی
تصویر ردیف

Piano keys tell stories.

کلیدهای پیانو داستان می‌گویند.

Piano
پیانو
ساز پیانو به انگلیسی ۱

Organs echo through halls.

ارگان‌ها در سالن ها پژواک می‌کنند.

Organ
ارگان
ساز ارگان به انگلیسی ۲

Synthesizer define modern music.

سینتی‌سایزرها موسیقی مدرن را تعریف می‌کنند

Synthesizer
سینتی‌سایزر
ساز سینتی‌سایزر به انگلیسی ۳

Electric keyboards define versatility.

کیبوردهای الکتریکی تطبیق پذیری را تعریف می کنند.

Electric Keyboard
کیبورد الکتریکی
ساز کیبورد الکتریکی به انگلیسی ۴

Clavichords whisper secrets.

کلوییکوردها رازها را همزمان می‌گویند.

Clavichord
کلوییکورد
ساز کلوییکورد به انگلیسی ۵

Celestas sprinkle magic.

(از) سلستا جادو می‌ریزد

Celesta
سلستا
ساز سلستا به انگلیسی ۶

Mellotrons evoke nostalgia.

ملوترون‌ها نوستالژی را برانگیخته می‌کنند.

Mellotron
ملترون
ساز ملترون به انگلیسی ۷

Digital pianos are a fusion of innovation

پیانوهای دیجیتال تلفیقی از نوآوری هستند

Digital Piano
پیانو دیجیتال
ساز پیانو دیجیتال به انگلیسی ۸

Accordions bring melodies to life.

آکاردئون‌ها ملودی‌ها را زنده می‌کنند.

Accordion
آکاردئون
ساز آکاردئون به انگلیسی ۹

Electric organs are magnificent instruments.

اُرگ‌های الکتریکی ابزارهای باشکوه‌‌اند.

Electric Organ
ارگان الکتریکی
ساز ارگان الکتریکی به الکتریکی ۱۰

 

آلات موسیقی ضربه‌ای (Plucked Instruments)

مثال انواع سازهای زهی به انگلیسی
+ ترجمه فارسی
تصویر ردیف

Harpsichords echo history.

هارپسیکوردها تاریخ را بازتاب می‌دهند

Harpsichord
هارپسیکورد
ساز هارپسیکورد به انگلیسی ۱

Sitar sings history

سیتار تاریخ می‌خواند

Sitar
سیتار
ساز سیتار به انگلیسی ۲

Kora sings Africa

کورا آفریقا را می‌خواند

Kora
کورا
ساز کورا به انگلیسی ۳

Balalaika creates joy.

بالالایکا با شادی رقص می‌کند

Balalaika
بالالایکا
ساز بالالایکا به انگلیسی ۴

Shamisen is a Japanese traditional instrument

شامیسن ساز سنتی ژاپن است.

Shamisen
شامیسن
ساز شامیسن به انگلیسی ۵

Baglama echoes Anatolia.

بگلاما آناتولی را منعکس می‌کند.

Baglama
باگلاما
ساز باگلاما به انگلیسی ۶

Oud sings tales.

عود داستان‌ها را می‌خواند

Oud
عود
ساز عود به انگلیسی ۷

The Appalachian Dulcimer is a reflection of peace

دالسیمر آپالچی بازتابی از صلح است

Appalachian Dulcimer
دالسیمر آپالچی
ساز دالسیمر آپالچی به انگلیسی ۸

 

آلات موسیقی الکترونیکی (Electronic Instruments)

مثال انواع سازهای زهی به انگلیسی
+ ترجمه فارسی
تصویر ردیف

Theremin sings ghostly tunes

ترمین نغمه‌های روحانی را می‌خواند.

Theremin
ترمن
ساز ترمن به انگلیسی ۱

DAW simplifies music production.

DAW تولید موسیقی را ساده می‌کند

Digital Audio Workstation (DAW)
کارگاه کاری صوتی دیجیتال
ساز کارگاه کاری صوتی دیجیتال به انگلیسی ۲

Electric guitar fuels music.

گیتار الکتریک موسیقی را تغذیه می‌کند

Electric Guitar
گیتار الکتریکی
ساز گیتار الکتریکی به انگلیسی ۳

The electronic drum pad varies the notes.

پد درام الکترونیکی نت‌ها را تغییر می‌دهد.

Electronic Drum Pad
پد درام الکترونیکی
ساز پد درام الکترونیکی به انگلیسی ۳

MIDI controller shapes music.

کنترلر MIDI موسیقی را شکل می‌دهد

MIDI Controller
کنترلر MIDI
ساز کنترلر MIDI به انگلیسی ۴

 

آلات موسیقی فلزی (Metal Instruments)

مثال انواع سازهای زهی به انگلیسی
+ ترجمه فارسی
تصویر ردیف

Sousaphone resonates outdoors.

سوزافون در فضای باز با صدای غنی خود بنوازد

Sousaphone
سوزافون
ساز سوزافون به انگلیسی ۱

Euphonium harmonizes beautifully.

یوفونیوم به زیبایی هماهنگ می‌شود.

Euphonium
یوفونیوم
ساز یوفونیوم به انگلیسی ۲

Tenor horn enriches ensembles

تنور هورن گروه‌ها را غنی می‌کند

Tenor Horn
تنور هورن
ساز تنور هورن به انگلیسی ۳

 

منبع: ۷esl.com

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۴

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *