کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

لیست لغات و عبارات انگلیسی آلودگی آب، هوا و خاک به همراه تلفظ و مثال

۵
(۶)

برای اینکه بتوانیم درباره مشکلات آب و هوا و همچنین آلودگی آنها در مواقعی مانند کلاس‌های فری دیسکاشن انگلیسی، پاسخ به سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی در سطح پیشرفته، مکالمه در سطح پیشرفته زبان انگلیسی درباره موضوعات گوناگون، نوشتن رایتینگ زبان انگلیسی و… صحبت کنیم، نیاز به آشنایی با برخی اصطلاحات و لغات رایج و پرکاربرد در این زمینه داریم.

در ادامه لیستی کامل و کاربردی از لغات و عبارات مربوط به آلودگی آب، هوا و خاک ذکر شده است.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

مهم‌ترین لغات و اصطلاحات مربوط به آلودگی آب، هوا و خاک

از لغت‌ها و عبارت‌هایی که در ادامه ذکر می‌شوند، می‌توانید در زمان مکالمه های انگلیسی درباره آلودگی آب، هوا و خاک استفاده کنید:

 

لیست لغات انگلیسی آلودگی آب‌ها

مثال تلفظ لغت/ عبارت لغات انگلیسی+ ترجمه فارسی

The river suffered from contamination due to industrial discharges.

ترجمه فارسی

رودخانه به دلیل تخلیه‌های صنعتی آلوده شده است.
Contamination
آلودگی
 Air pollution is a major concern in urban areas.

ترجمه فارسی

آلودگی هوا یک مشکل اساسی در مناطق شهری است.
Pollution
آلودگی
Cholera is a waterborne disease caused by contaminated water.

ترجمه فارسی

کولرا یک بیماری آبی است که عامل ایجاد آن آب آلوده است.
Waterborne
آبی
The factory was fined for releasing chemical pollutants into the nearby river.

ترجمه فارسی

کارخانه به دلیل تخلیه کردن آلاینده‌های شیمیایی به رودخانه نزدیک، جریمه شد.
Chemical pollutants
آلاینده‌های شیمیایی
Mining activities can lead to the accumulation of heavy metals in water sources.

ترجمه فارسی

فعالیت‌های معدنی می‌تواند منجر به تجمع فلزات سنگین در منابع آب شود.
Heavy metals
فلزات سنگین
Farmers use pesticides to protect crops from pests, but it can lead to water contamination.

ترجمه فارسی

کشاورزان از سموم کشاورزی برای حفاظت از محصولات در برابر آفات استفاده می‌کنند، اما این می‌تواند به آلودگی آب‌ها منجر شود.
Pesticides
سموم کشاورزی
The company implemented measures to reduce the discharge of industrial effluents into the river.

ترجمه فارسی

شرکت اقداماتی را اجرا کرد تا تخلیه پساب‌های صنعتی به رودخانه را کاهش دهد.
Industrial effluents
پساب‌های صنعتی
Sedimentation in rivers can impact aquatic ecosystems and hinder the movement of fish.

ترجمه فارسی

رسوب در رودخانه‌ها می‌تواند بر اکوسیستم‌های آبزیان تأثیر بگذارد و حرکت ماهیان را مختل کند.
Sedimentation
رسوب
Non-point source pollution is challenging to control because it comes from diffuse sources.

ترجمه فارسی

کنترل آلودگی از منبع غیر نقطه‌ای به دلیل اینکه از منابع پراکنده می‌آیند، چالش‌برانگیز است.
Non-point source pollution
آلودگی از منبع غیر نقطه‌ای
The factory’s discharge pipe is a point source of pollution for the river.

ترجمه فارسی

لوله تخلیه کارخانه یک منبع نقطه‌ای آلودگی برای رودخانه است.
Point source pollution
آلودگی از منبع نقطه‌ای
Improper disposal of hazardous waste can lead to groundwater contamination.

ترجمه فارسی

دفع نادرست پسماندهای خطرناک می‌تواند به آلودگی آب زیرزمینی منجر شود.
Groundwater contamination
آلودگی آب زیرزمینی
Runoff from agricultural fields often contributes to surface water pollution.

ترجمه فارسی

رواناب از مزارع کشاورزی اغلب به آلودگی آب سطحی کمک می‌کند.
Surface water pollution
آلودگی آب سطحی
 Access to safe drinking water is a basic human right that should be ensured for all.

ترجمه فارسی

دسترسی به آب سالم برای نوشیدن حق اساسی انسان است که باید برای همه افراد تضمین شود.
Safe drinking water
آب سالم برای نوشیدن
Municipal wastewater treatment plants play a crucial role in protecting the environment.

ترجمه فارسی

کارخانه‌های تصفیه آب فاضلاب شهری نقش حیاتی در حفاظت از محیط زیست دارند.
Wastewater treatment
تصفیه آب‌های فاضلاب

 

لیست لغات انگلیسی آلودگی هوا

مثال تلفظ لغت/ عبارت لغات انگلیسی+ ترجمه فارسی
 The rapid industrial growth in the city has led to severe air pollution.

ترجمه فارسی

رشد صنعتی سریع در شهر منجر به آلودگی شدید هوا شده است.
Air pollution
آلودگی هوا
 Particulate matter from vehicle emissions can contribute to respiratory problems.

ترجمه فارسی

ذرات معلق از گازهای خودروها می‌توانند باعث ایجاد مشکلات تنفسی شوند.
Particulate matter
ذرات معلق
The city experienced high levels of smog due to industrial and vehicular emissions.

ترجمه فارسی

شهر به دلیل گازهای صنعتی و خودروها سطوح بالایی از دودهای مضر را دارد.
Smog
دودهای مضر
 Human activities, such as using certain chemicals, contribute to ozone depletion.

ترجمه فارسی

فعالیت‌های انسانی مانند استفاده از برخی مواد شیمیایی، موجب کاهش اوزون می‌شوند.
Ozone depletion
کاهش اوزون
 Burning fossil fuels releases greenhouse gases, contributing to climate change.

ترجمه فارسی

 سوزاندن سوخت‌های فسیلی، گازهای گلخانه‌ای را آزاد کرده و منجر به به تغییرات اقلیمی می‌شود.
Greenhouse gases
گازهای گلخانه‌ای
The incomplete combustion of fuels can lead to the release of carbon monoxide.

ترجمه فارسی

سوخت‌هایی که به صورت ناقص می‌سوزند، منجر به آزاد شدن کربن منوکسید خواهند شد.
Carbon monoxide
کربن منوکسید
 Industrial emissions release pollutants that can result in the formation of acid rain.

ترجمه فارسی

گازهای صنعتی مواد آلاینده را آزاد کرده و ممکن است منجر به تشکیل باران اسیدی شوند.
Acid rain
باران اسیدی
Ground-level ozone, formed by chemical reactions, can be harmful to human health.

ترجمه فارسی

اوزون سطح زمین که به واسطه واکنش‌های شیمیایی ایجاد می‌شود، ممکن است برای سلامتی انسان مضر باشد.
Ground-level ozone
اوزون سطح زمین
Traffic emissions are a significant source of nitrogen dioxide in urban areas.

ترجمه فارسی

گازهای حاصل از حجم ترافیک، یک منبع مهم از دی‌اکسید ازت در مناطق شهری هستند.
Nitrogen dioxide
دی‌اکسید ازت
The air quality index provides information about the level of pollution in the air.

ترجمه فارسی

شاخص کیفیت هوا اطلاعاتی درباره سطح آلودگی هوا می‌دهد.
Air quality index
شاخص کیفیت هوا
Burning coal releases sulfur dioxide, contributing to air pollution.

ترجمه فارسی

سوزاندن ذغال سنگ، دی‌اکسید گوگرد آزاد می‌کند که به آلودگی هوا می‌انجامد.
Sulfur dioxide
دی‌اکسید گوگرد
Some household products emit volatile organic compounds, affecting indoor air quality.

ترجمه فارسی

برخی از محصولات خانگی ترکیبات آلی فلزی منتشر می‌کنند که بر کیفیت هوای داخلی تأثیر می‌گذارد.
Volatile organic compounds
ترکیبات آلی فلزی
Workers in industries may be exposed to respirable particulate matter, causing health issues.

ترجمه فارسی

کارگران صنایع ممکن است در معرض ذرات تنفسی معلق قرار بگیرند که باعث ایجاد مشکلات سلامت خواهد شد.
Respirable particulate matter
ذرات معلق تنفسی
Photochemical smog forms when pollutants react with sunlight in the atmosphere.

ترجمه فارسی

دودهای فتوشیمیایی زمانی ایجاد می‌شوند که آلاینده‌ها با نور خورشید در جو واکنش می‌دهند.
Photochemical smog
دودهای فتوشیمیایی
The burning of fossil fuels releases carbon dioxide, a major greenhouse gas.

ترجمه فارسی

سوزاندن سوخت‌های فسیلی، دی‌اکسید کربن آزاد می‌کند که یکی از گازهای گلخانه‌ای اصلی است.
Carbon dioxide
دی‌اکسید کربن
Agricultural activities can contribute to the emission of nitrous oxide, impacting air quality.

ترجمه فارسی

فعالیت‌های کشاورزی می‌توانند منجر به انتشار اکسید نیتروژن شوند که بر کیفیت هوا تأثیر می‌گذارد.
Nitrous oxide
اکسید نیتروژن
 Airborne pollutants can travel long distances, affecting regions far from the source.

ترجمه فارسی

 آلاینده‌های هوایی می‌توانند مسافت‌های طولانی را طی کنند و مناطق دور از منبع را تحت تأثیر قرار دهند.
Airborne pollutants
آلاینده‌های هوایی
 Poor ventilation and smoking contribute to indoor air pollution in homes.

ترجمه فارسی

تهویه نامناسب و سیگار کشیدن در آلودگی هوای داخلی خانه‌ها مؤثر است.
Indoor air pollution
آلودگی هوای داخلی
The Clean Air Act is a legislative effort to control and reduce air pollution.

ترجمه فارسی

 قانون هوای پاک، تلاشی قانونی است برای کنترل و کاهش آلودگی هوا.
Clean Air Act
قانون هوای پاک
Regulations aim to reduce mobile source emissions from vehicles and transportation.

ترجمه فارسی

هدف از وضع قوانین، کاهش آلاینده‌های منبع سیار از خودروها و حمل و نقل است.
Mobile source emissions
آلاینده‌های منبع سیار

 

لیست لغات انگلیسی آلودگی خاک

ترجمه تلفظ لغت/ عبارت لغات انگلیسی+ ترجمه فارسی
Industrial activities can lead to soil pollution, harming plant and animal life.

ترجمه فارسی

 فعالیت‌های صنعتی می‌توانند به آلودگی خاک منجر شوند و به زندگی گیاهان و حیوانات آسیب بزنند.
Soil pollution
آلودگی خاک
Pesticides and fertilizers are common contaminants that affect soil quality.

ترجمه فارسی

سموم کشاورزی و کودها آلاینده‌های رایجی هستند که بر کیفیت خاک تأثیر می‌گذارند.
Contaminants
آلاینده‌ها
Deforestation can accelerate soil erosion, leading to loss of fertile topsoil.

ترجمه فارسی

قطع بیش از اندازه درختان جنگل‌ها می‌تواند فرسایش خاک را شتاب بخشد و منجر به از دست رفتن لایه حاصلخیز زمین بشود.
Soil erosion
فرسایش خاک
Over-irrigation in agriculture can result in salinization of the soil.

ترجمه فارسی

آبیاری زیاد در کشاورزی می‌تواند به نمک‌زدایی خاک منجر شود.
Salinization
نمک‌زدایی
Industrial waste containing heavy metals can contaminate soil and groundwater.

ترجمه فارسی

پسماندهای صنعتی حاوی فلزات سنگین، می‌توانند خاک و آب‌های زیرزمینی را آلوده کنند.
Heavy metals
فلزات سنگین
Improper disposal of organic pollutants can lead to long-term soil degradation.

ترجمه فارسی

دفع نادرست آلاینده‌های آلی می‌تواند منجر به تخریب طولانی‌مدت خاک شود.
Organic pollutants
آلاینده‌های آلی
Heavy machinery in agriculture can cause soil compaction, reducing water infiltration.

ترجمه فارسی

ماشین‌آلات سنگین در کشاورزی می‌توانند با ایجاد چگالش خاک، میزان نفوذ آب را کاهش دهند.
Soil compaction
چگالش خاک
Acid rain contributes to the acidification of soil, affecting plant growth.

ترجمه فارسی

باران اسیدی موجب اسیدی شدن خاک شده و بر رشد گیاهان اثر می‌گذارد.
Acidification
اسیدی شدن
Improper sewage disposal can lead to microbial contamination of the soil.

ترجمه فارسی

دفع نادرست فاضلاب می‌تواند به آلودگی میکروبی خاک بینجامد.
Microbial contamination
آلودگی میکروبی
Soil remediation techniques aim to restore contaminated soil to a healthy state.

ترجمه فارسی

هدف از اجرای تکنیک‌های ترمیم خاک، بازگرداندن خاک آلوده به وضعیت سالم است.
Soil remediation
ترمیم خاک
Bioremediation uses microorganisms to break down and eliminate soil contaminants.

ترجمه فارسی

در پالایش زیستی از میکروارگانیسم‌ها برای تجزیه و حذف آلاینده‌های خاک استفاده می‌شود.
Bioremediation
پالایش زیستی
Proper crop rotation helps maintain soil fertility by balancing nutrient levels.

ترجمه فارسی

چرخه مناسب محصولات، با تعادل در میزان مواد غذایی به حفظ باروری خاک کمک می‌کند.
Soil fertility
باروری خاک
 Erosion can lead to the loss of topsoil, affecting the productivity of the land.

ترجمه فارسی

فرسایش می‌تواند منجر به از دست رفتن لایه حاصلخیز زمین شود و بر میزان محصولات تولیدی زمین تأثیر بگذارد.
Topsoil
لایه حاصلخیز
Compacted soil may have a poor structure, limiting root growth of plants.

ترجمه فارسی

خاک چگال ممکن است ساختار ضعیفی داشته باشد که رشد ریشه گیاهان را محدود کند.
Soil structure
ساختار خاک
 Excessive use of fertilizers can result in leaching of nutrients beyond the plant root zone.

ترجمه فارسی

استفاده بیش از حد از کود ممکن است منجر به حرکت مواد غذایی به خارج از منطقه ریشه گیاه شود.
Leaching
آب‌شویی
 Clayey soil retains water well but may have poor drainage properties.

ترجمه فارسی

خاک رسی آب را خوب نگه می‌دارد، اما ممکن است خواص ضعیف زهکشی داشته باشد.
Clayey soil
خاک رسی
Sandy soil has good drainage but may require additional nutrients for plant growth.

ترجمه فارسی

خاک شنی زهکشی خوبی دارد، اما ممکن است برای رشد گیاهان نیاز به مواد غذایی اضافی داشته باشد.
Sandy soil
خاک شنی
Soil permeability influences how quickly water can pass through the soil.

ترجمه فارسی

نفوذپذیری خاک بر این که آب چه زمانی از خاک عبور کند تأثیر می‌گذارد.
Permeability
نفوذپذیری
Monitoring soil moisture levels helps farmers optimize irrigation practices.

ترجمه فارسی

نظارت بر سطوح رطوبت خاک به کشاورزان کمک می‌کند تا روش‌های آبیاری را بهینه‌سازی کنند.
Soil moisture
رطوبت خاک
Implementing terracing is a method of soil conservation to prevent erosion.

ترجمه فارسی

پیاده‌سازی تراسه‌ها یک روش حفاظت از خاک است که از فرسایش جلوگیری می‌کند.
Soil conservation
حفاظت از خاک
 Acidic soil can affect the availability of nutrients for plant uptake.

ترجمه فارسی

خاک اسیدی می‌تواند بر میزان دسترسی گیاهان به مواد غذایی تأثیر بگذارد.
Acidic soil
خاک اسیدی
Alkaline soil may limit the availability of certain essential nutrients for plants.

ترجمه فارسی

خاک قلیایی ممکن است دسترسی به برخی از مواد غذایی ضروری برای گیاهان را محدود کند.
Alkaline soil
خاک قلیایی
Planting cover crops helps prevent soil erosion and adds organic matter.

ترجمه فارسی

کاشت گیاهان پوششی (که رشد سریع دارند) به جلوگیری از فرسایش خاک کمک کرده و موجب افزایش مواد آلی موجود در خاک می‌شوند.
Cover crops
گیاه پوششی
Studying the soil profile provides insights into its composition and layers.

ترجمه فارسی

مطالعه پروفایل خاک به شناخت ترکیب و لایه‌های آن کمک می‌کند.
Soil profile
پروفایل خاک

 

منابع:

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۶

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *