زبان هلندی

۲۴ تا از بهترین موسیقی ها و آهنگ های یادگیری زبان هلندی

۵
(۴)

آیا به دنبال راهی موثر و جذاب برای شروع یادگیری زبان هلندی هستید؟ می‌خواهید واژگان هلندی در ذهن شما همچون امواج خروشان دریا به حرکت درآیند؟ یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به این هدف، گوش دادن به آهنگ‌ها و موسیقی‌های این زبان است.

در این مقاله قرار است با تعدادی از بهترین آهنگ های یادگیری زبان هلندی آشنا شویم.

 

در ادامه می‌خوانید:

بهترین آهنگ های هلندی

بهترین آهنگ های یادگیری زبان هلندی

تاریخ موسیقی هلند به سال‌های بسیار دور باز می‌گردد. در ادامه بهترین آهنگ های هلندی از دهه ۹۰ تا به امروز معرفی شده‌اند:

 

۱. آهنگ Zij Gelooft In Mij از آندره هیز André Hazes

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
دانلود آهنگ zij gelooft in mij andré hazes به همراه متن و ترجمه فارسی Zij Gelooft In Mij
او به من ایمان دارد
Gewoon André ۱۹۸۱ Pop

آندره هیز این آهنگ زیبا را برای همسر دوم خود به نام الن نوشت. بعد از آن در سال ۲۰۰۰ او نسخه جدیدی با همین نام را منتشر کرد. ولی آهنگ او موفق نشد. البته این آهنگ بعد از سال ۲۰۰۴ جزء موفق‌ترین‌ها شناخته شد.

 

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Ze lag te slapen,

پیشنهاد ویژه
کلاس خصوصی آنلاین زبان
کلیک کنید

او خوابیده بود،

‘K vroeg haar gisteravond

دیشب ازش پرسیدم

“Wacht op mij”

“منتظر من باش”

Misschien ben ik vanavond vroeger vrij,

شاید امشب زودتر ازاد باشم،

Ze knikte wel van ja,

سرش را تکان داد بله،

Maar zij kent mij (oh jah)

اما او مرا می شناسد (اوه بله)

Nu sta ik voor je

حالا من مقابل شما ایستاده ام

Ik ben weer blijven hangen in de kroeg

دوباره در میخانه معطل شدم

Zo’n nacht ze weet t, heb ik nooit genoeg,

چنین شبی، او می داند، من هرگز به اندازه کافی ندارم،

Hoe was het?

چطور بود؟

Dat was alles wat ze vroeg (wat ze vroeg)

پیشنهاد ویژه
کلاس زبان از خونه
کلیک کنید

این تمام چیزی است که او پرسید (آنچه او پرسید)

Want zij gelooft in mij,

چون او به من ایمان دارد،

Zij ziet toekomst in ons allebei,

او آینده ای را در هر دوی ما می بیند،

Ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij,

او هرگز نمی پرسد، خودت را برای من آزاد کن،

Want ze weet, dit gaat voorbij.

چون می داند، این می گذرد.

Ik schrijf m’n eigen lied

من آهنگ خودم را می نویسم

Tot dat iemand mij ontdekt en ziet,

تا زمانی که کسی مرا کشف کند و مرا ببیند،

Dat een ieder van mijn songs geniet,

که همه از آهنگ های من لذت ببرند،

Ze vertrouwt op mij, ze gelooft in mij

او به من اعتماد دارد، او به من ایمان دارد

Ik zou wachten,

صبر می کردم،

Tot de tijd dat ieder mij herkent,

پیشنهاد ویژه
انتخاب معلم زبان
کلیک کنید

تا همه مرا نشناسند،

En je trots kan zijn op je eigen vent,

و شما می توانید به پسر خود افتخار کنید،

Op straat zullen ze zeggen, die Hazes is bekend,

در خیابان خواهند گفت که هیز شناخته شده است،

Zolang we dromen, van ‘t geluk

تا زمانی که رویای خوشبختی را می بینیم

Dat ergens op ons wacht,

جایی که منتظر ماست

Dan vergeet je snel weer deze nacht

آن وقت شما به سرعت این شب را فراموش خواهید کرد

Zij vertrouwt op mij, dat is m’n kracht,

او به من اعتماد دارد، این قدرت من است،

Oh m’n kracht

اوه قدرت من

Want zij gelooft in mij,

چون او به من ایمان دارد،

Zij ziet toekomst in ons allebei,

او آینده ای را در هر دوی ما می بیند،

Zij vraagt nooit maak je voor mij eens vrij,

پیشنهاد ویژه
کلاس خصوصی آنلاین زبان
کلیک کنید

او هرگز نمی پرسد، خودت را برای من آزاد کن،

Want ze weet, dit gaat voorbij.

چون می داند، این می گذرد.

Ik schrijf mijn eigen lied

من آهنگ خودم را می نویسم

Tot dat iemand mij ontdekt en ziet,

تا زمانی که کسی مرا کشف کند و مرا ببیند،

Dat een ieder van mijn songs geniet,

که همه از آهنگ های من لذت ببرند،

Zij vertrouwd op mij, ze gelooft in mij

او به من اعتماد دارد، او به من ایمان دارد

دانلود آهنگ

 

۲. آهنگ Ben Ik Te Min از آرماند Armand

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آرماند – آیا من خیلی کوچک هستم (Armand – Ben Ik Te Min) Ben Ik Te Min

آیا من خیلی کوچک هستم؟

Armand (Expanded Edition) ۱۹۶۷ Pop, Rock, Folk

آرماند یک خواننده معترض بود که در سال ۱۹۶۷ با انتشار این آهنگ شکست بزرگی را در شغل خود تجربه کرد. او بخشی از نسل هیپی‌ها بود و به خاطر متون انتقادی _ اجتماعی که اغلب از ایدئولوژی هیپی الهام گرفته بودند، شهرت داشت.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Wil je blijven, oke

میخوای بمونی باشه

Het heeft toch geen enkele zin

به هر حال هیچ معنایی ندارد

Als je me maar niet ziet als de jongen met de rozen

تا زمانی که مرا به عنوان پسر گل رز نبینی

Want dan stort die hele droomwereld in

زیرا آن وقت کل دنیای رویا فرو می ریزد

Jij was, zoals we dat noemden ‘het materialistische type’

همانطور که ما آن را نامیدیم، شما “نوع مادی گرا” بودید

Maar daar heb je nu nog weinig meer van

اما شما دیگر چیز زیادی از آن ندارید

Jij bent nu net zo idealistisch als ik

تو هم مثل من الان آرمان گرا هستی

Maar hoe wil je ‘t in godsnaam anders dan

اما چه چیز دیگری می توانید بخواهید؟

Ben ik te min

آیا من خیلی کوچک هستم؟

Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne

آیا من حقیرتر هستم زیرا پدر و مادر شما بیشتر از من پول دارند؟

Ben ik te min

آیا من خیلی کوچک هستم؟

Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne

آیا من پست ترم چون پدرت گاری بزرگتر از من می راند؟

En toch wil je blijven maar je pa die wil het niet

و با این حال شما می خواهید بمانید، اما پدرتان آن را نمی خواهد

Ik denk dat je beter cunt gaan

فکر کنم بهتره بری

En je moeder die doe je ook al veel verdriet

و همچنین باعث غم و اندوه زیادی برای مادرتان می شوید

En als je thuiskomt zal ze zeggen ‘wat doe je me aan’

و وقتی به خانه می آیی می گوید “داری با من چه کار می کنی”

Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik

مجبور بودم حرف های مزخرف و عقب افتاده مادرت را گوش کنم

Over de studie van je broer

در مورد درس برادرت

En je pa die zo’n succesvol zakenman was

و پدرت که تاجر موفقی بود

Met andere woorden ‘wat ben je een boer’

به عبارت دیگر “تو چه کشاورز هستی”

Ben ik dan te min

آیا من خیلی کوچک هستم؟

Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne

آیا من حقیرتر هستم زیرا پدر و مادر شما بیشتر از من پول دارند؟

Ben ik te min آیا من خیلی کوچک هستم؟

Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne

آیا من پست ترم چون پدرت گاری بزرگتر از من می راند؟

Maar kijk uit

اما مراقب باش

Je bent het niet gewend om te vreten van de straat

شما عادت ندارید از خیابان غذا بخورید

Als je lichamelijk maar niet zo erg belangrijk vind

تا زمانی که فکر نمی کنید جسم آنقدر مهم است

Want dat is het in feite niet waar het om gaat

زیرا در واقع موضوع این نیست

En als je ‘t aankunt goed, kom dan gerust weer

و اگر می توانید به خوبی از عهده آن بر بیایید، دوباره بیایید

En anders dan sodemieter je maar op

و در غیر این صورت شما فقط لعنتی

Want het is echt niet dat ik niets om je geeft

چون واقعاً این نیست که من به تو اهمیتی نمی دهم

Maar zo duw je je hoofd in een strop

اما اینطوری سرت را در طناب انداختی

Ben ik daarom dan te min

پس من خیلی کوچکم؟

Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne

آیا من حقیرتر هستم زیرا پدر و مادر شما بیشتر از من پول دارند؟

Ben ik te min

آیا من خیلی کوچک هستم؟

Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne

آیا من پست ترم چون پدرت گاری بزرگتر از من می راند؟

Ben ik daarom dan te min

پس من خیلی کوچکم؟

Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne

آیا من حقیرتر هستم زیرا پدر و مادر شما بیشتر از من پول دارند؟

Ben ik daarom dan te min

پس من خیلی کوچکم؟

Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne

آیا من پست ترم چون پدرت گاری بزرگتر از من می راند؟

 

۳. آهنگ  Testament از بالدوین کبیر Boudewijn de Groot

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار
Boudewijn de Groot Testament Testament

عهد

Voor de overlevenden ۱۹۶۶

این آهنگ را بالدوین کبیر اجرا کرده و ترانۀ آن را لنارت نیج نوشته است. او در ضمن آهنگ‌هایش در مورد همه عزیزانش حرفی برای گفتن دارد و با آهنگ‌هایش خاطره‌های زیبایی از خود بر جای می‌گذارد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Na tweeëntwintig jaren in dit leven

بعد از بیست و دو سال در این زندگی

Maak ik het testament op van mijn jeugd

من وصیت جوانی ام را می نویسم

Niet dat ik geld of goed heb weg te geven

نه اینکه پول و ملکی داشته باشم که ببخشم

Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd

من هرگز برای پسر باهوش بودن خوب نبودم

Maar ik heb nog wel wat mooie idealen

من هرگز برای پسر باهوش بودن خوب نبودم

Goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn

برش خوب، اگرچه از مد نیست

Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen

هر کس آنها را می خواهد می تواند بیاید و آنها را بگیرد

Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn

به ویژه جوانان هنوز آنها را دوست دارند

Aan mijn broertje, dat zo graag wil gaan studeren

به ویژه جوانان هنوز آنها را دوست دارند

Laat ik met plezier ‘t adres na van mijn kroeg

خوشحال می شوم آدرس میخانه ام را بگذارم

Waar ik teveel dronk om een vrouw te imponeren

خوشحال می شوم آدرس میخانه ام را بگذارم

En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg

و سپس ضرباتی را که خواستم دریافت کردم

En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen

و بعد من چند دوست دارم

Die welopgevoed en zeer verstandig zijn

که تحصیلکرده و بسیار عاقل هستند

En waarmee je dus geen donder kunt beginnen

و با آن نمی توان کاری لعنتی را شروع کرد

Maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein

اما شاید شخص دیگری آنها را دریافت کند

Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen

برای برادرزاده ام آرزوهای برآورده نشده من است

Wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep

کمی کودکانه، اما اوه، آنها بسیار عمیق هستند

Ik behoorde immer tot die groep van mensen

من همیشه جزو آن دسته از مردم بودم

Voor wie ‘t geluk toch altijd harder liep

برای کسانی که شانس همیشه سریعتر می دوید

Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen

من دوست دارم ثروت را به دوستانم بسپارم

Om verliefd te worden op een meisjeslach

عاشق لبخند دختر شدن

Zelf ben ik helaas een keer teveel bedrogen

متأسفانه من خودم بارها فریب خورده ام

Maar wie het eens proberen wil die mag

اما هر کسی که بخواهد آن را امتحان کند آزاد است

Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten

دوست دختر من تمام شب تو را ترک خواهم کرد

Dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort

که بر بی وفایی تو اشک ریختم

Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten

اما این را به خاطر بسپار، من صبورانه منتظر خواهم بود

Tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt

تا من بخندم، چون تو هم گول خوردی

En de leraar die mij altijd placht te dreigen

و معلمی که همیشه مرا تهدید می کرد

“Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad”

پسر، تو هنوز راه را اشتباه می‌روی.

Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen

می توان راضی بود و نیازی به دریافت چیزی بیشتر نیست

Dat wil zeggen: hij heeft toch gelijk gehad

یعنی بالاخره حق داشت

Voor mijn ouders is het album met de plaatjes

آلبوم با تصاویر برای پدر و مادرم است

Die zo vals getuigen van een blijde jeugd

که چنین شهادت دروغینی از یک جوان شاد می دهد

Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes

اما حرف های شور را نشان نمی دهند

Die een kind opvoeden in eer en deugd

کسانی که فرزندی را به افتخار و فضیلت تربیت می کنند

En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug

و علاوه بر این، آنها همه چیزهای احمقانه را پس می گیرند

Die ze mij teveel geleerd hebben die tijd

چیزی که آن زمان خیلی به من یاد دادند

Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen

بالاخره آنها هم نمی توانند من را مجبور کنند

Groot te worden zonder diepe rouw en spijt

بزرگ شدن بدون غم و اندوه عمیق

En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden

و سپس چند دوست خوب نیز دارم

Maar die hebben al genoeg van mij gehad

اما آنها قبلاً از من سیر شده اند

Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden

بنابراین من اکنون به آنها دستمزدی را می دهم که شایسته آن است

Alle drank, die ze van mij hebben gejat

تمام مشروباتی که از من دزدیدند

Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen

هیچ چیز دیگری، فقط چند چیز باقی مانده است

Die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft

آن را نگه می دارم، زیرا برای کسی فایده ای ندارد

Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen

اینها خاطرات خوب دوران کودکی من هستند

Die neem je mee zolang je verder leeft

تا زمانی که زنده هستید آن را با خود می برید

 

۴. آهنگ Als Ze Er Niet Is از دایک De Dijk

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
 

Als Ze Er Niet Is

وقتی اینجا نیست

 

De blauwe schuit ۱۹۹۴ Pop

این آهنگ بزرگ‌ترین موفقیت دایک (De Dijk) است و آنقدر زیباست که هیچ کس با شنیدن آن نمی‌تواند تکرارش نکند!

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Als ze er niet is

اگر او آنجا نباشد

tien tegen een dat ik mijn mond hou

ده به یک دهنم را بسته نگه می دارم

als ik je weer zie

وقتی دوباره میبینمت

ik ken mezelf zo onderhand

من خودم را تا الان خیلی خوب می شناسم

een prater ben ik niet

من اهل حرف زدن نیستم

hoe was het hier

اینجا چطور بود

zal je vragen

شما خواهید پرسید

en ik zal zeggen

و من خواهم گفت

goed

خوب

maar ik zeg je niet wat ik nu denk

اما من الان به شما نمی گویم که چه فکر می کنم

dat ik je eigenlijk zeggen moet

که در واقع باید به شما بگویم

een man weet niet wat hij mist

یک مرد نمی داند چه چیزی را از دست داده است

weet niet wat hij mist

نمی دانم چه چیزی را از دست داده است

weet niet wat hij mist

نمی دانم چه چیزی را از دست داده است

een man weet niet wat hij mist

یک مرد نمی داند چه چیزی را از دست داده است

maar als ze er niet is

اما وقتی او آنجا نیست

als ze er niet is

اگر او آنجا نباشد

weet een man pas wat hij mist

یک مرد فقط می داند چه چیزی را از دست داده است

als ze er niet is

اگر او آنجا نباشد

jij praat honderduit over hoe het was

شما بی وقفه در مورد اینکه چگونه بود صحبت می کنید

over hoe je het hebt gehad

در مورد اینکه چطور صحبت کردی

en misschien als ik op dreef ben

و شاید زمانی که من در یک رول هستم

zeg ik een keertje schat

یه بار میگم عزیزم

dan vraag je mij

بعد از من بپرس

hoe was het bij jou

با تو چطور بود؟

hooguit zeg ik dan

حداکثر می گویم

stil

ساکت

en ik zeg je weer niet wat ik nu denk

و دوباره من به شما نمی گویم که اکنون چه فکر می کنم

dat ik je eindelijk zeggen wil

که بالاخره میخوام بهت بگم

een man weet niet wat hij mist

یک مرد نمی داند چه چیزی را از دست داده است

weet niet wat hij mist

نمی دانم چه چیزی را از دست داده است

weet niet wat hij mist

نمی دانم چه چیزی را از دست داده است

een man weet niet wat hij mist

یک مرد نمی داند چه چیزی را از دست داده است

maar als ze er niet is

اما وقتی او آنجا نیست

als ze er niet is

اگر او آنجا نباشد

pas nu je hier niet bent

فقط الان که اینجا نیستی

nu voel ik het in mij

اکنون آن را در درونم احساس می کنم

nu je mij niet hoort

حالا که صدایم را نمی شنوی

voel ik het woord voor woord

کلمه به کلمه حسش میکنم

voor woord

پیشگفتار

een man weet niet wat hij mist

یک مرد نمی داند چه چیزی را از دست داده است

weet niet wat hij mist

نمی دانم چه چیزی را از دست داده است

een man weet niet wat hij mist

یک مرد نمی داند چه چیزی را از دست داده است

een man weet niet wat hij mist

یک مرد نمی داند چه چیزی را از دست داده است

maar als ze er niet is

اما وقتی او آنجا نیست

als ze er niet is

اگر او آنجا نباشد

weet een man pas wat hij mist

یک مرد فقط می داند چه چیزی را از دست داده است

 

۵. آهنگ November از روون هزه Rowwen Heze

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
روون هزه – نوامبر (Rowwen Heze – November) November

نوامبر

 

Vandaag ۲۰۰۰ Schlager & Volksmusik, Pop

کاور این آهنگ توسط گروه فولک ایرلندی The Dubliners ساخته شده که خود آن را بر اساس یک آهنگ فولکلور باستانی تنظیم شده است. این موسیقی یکی از زیباترین و زنده ترین آهنگ‌های روون هزه است.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Ut waor tied um naor hoes te gaon

چگونه تصمیم گرفتید به سمت هوس بروید؟

Toen iemand zei heej loêp es mej

وقتی یکی گفت هی، ببین خانم

Ut is heer nog neet gedaon

هنوز تمام نشده آقا

Ik keek ow aan en ik schrok d’r vaan

به تو نگاه کردم و شوکه شدم

Ik háj ow jaore neet gezeen

من هنوز چیزی نگفتم

Geej waar nog moei

عزیزم هنوز مشکل داری

Net zo moei

به همین سختی

ás toen gans in ut begin

همانطور که در همان ابتدا

Op ut kerkplein

در میدان کلیسا

In November

در ماه نوامبر

Zág ik ow veur den ierste kier

من تو را از اولین کرک دیدم

De wind dae weide daor ow hoar

باد آنجا وزید آه چقدر

En ik zág ut gevaor

و من خطر شما را دیدم

Ik zág mien hand al in ow hand

من قبلاً دستم را در دست تو دیدم

En ik docht loêp doer loêp doer

و من گام به گام فکر می کردم

Onderwaeg heb ik meej zelf verteld

در طول راه به خودم گفتم

Ut waas ni mier as un blaad dát velt

مورچه مثل برگ نبود که افتاد

Már un blaad det velt

اما یک ورق کاغذ

En un book giet dicht

و یک کتاب در حال بسته شدن است

Már wat bleef dát was ow gezicht

اما آنچه باقی ماند چهره تو بود

Overdaag de zon en snachts de moan

خورشید در روز و ناله در شب

Ik kos ow oêge neet wirstoan

من نمی خواستم از تو بگذرم

Ik doch mier aan ow dan aan mejzelf

من به تو کمتر از خودم اهمیت می دهم

Ik doch daage aan en stuk

من هنوز زخمی و آسیب دیده ام

Wat is dit nou

این چیه؟

Moeîe vrouw

زن خسته

Dit is weggegoeit geluk

این شادی هدر رفته است

En snachts in bed

و شب در رختخواب

Sloap ik net komde geej op bezeuk beej meej

بخواب من تازه اومدم بالا ولی ببخشید

Mien bed is kalt mien kamer kaal

تخت من برهنه و اتاقم برهنه

En ik droêm hárd as staal

و من مثل فولاد احساس سختی می کنم

En geej ziet zacht ás dons ás vacht

و شما نرمیو آسیب پذیری مانند خز را نمی بینید

En ik drej meej um ow hin

و من درج میج اوم اوهین

En in ow èrm

و در آغوش تو

Weer ik wèrm

باز هم من هستم

En droêm mien moeiste zin

و این بدترین جمله من است

Teveul gedoch te lang gewacht

با این حال خیلی طولانی منتظر ماند

Ik ging door op halve kracht

با نیم سرعت ادامه دادم

Der bleef niks mier oaver vaan dit schip

چیزی از این کشتی باقی نمانده بود

Ut dreef langzaam tot èn stip

به آرامی به سمت یک نقطه حرکت کرد

Tot èn peuntje aan d’n horizon

تا یک میخ در افق

Op enne oceaan zo groêt

درود بر یک اقیانوس

Ik heb álles

من همه چیز دارم

Overboart gegoeïd

بیش از حد قایق

Dun háve deen kwam noeit

دین هرگز نیامده است

Ut waar smerges vroeg

در جایی که smerges پرسید

In Venlo

در ونلو

Hoêg tied um nao hoes te goan

چقدر برای رفتن به هوس هیجان زده ام

Geej keek meej aan en ik keek ow aan

گیج به مژ نگاه کرد و من به تو نگاه کردم

Van kiek os heer now stoan از peek os Lord

در حال حاضر ایستاده است

Ik peek ow hand en ik lachte want

به دستت نگاه کردم و خندیدم چون

Ow gezicht en owwe naam

عجب چهره و نام اووه

En hoe geej keek

و چگونه به نظر می رسید

Ow hoar wegstreek

اوه خار دور

Toen de zon aan d’n hiêmel kwaam

وقتی خورشید به آسمان آمد

دانلود آهنگ

 

۶. آهنگ Liefs uit Londen از گروه Bløf

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار
 

Liefs uit Londen
عشق از لندن

Helder ۱۹۹۷

گروه BLØF با دو تک آهنگ «Helder» و «Zeven Nachten» تقریبا شکست خورد، ولی مجددا در سال ۱۹۹۸ با انتشار آهنگ «Liefs Uit Londen» به موفقیت رسید.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Van de wereld weet ik niets

من از دنیا چیزی نمی دانم

Niets dan wat ik hoor en zie

چیزی جز آنچه می شنوم و می بینم

Niets dan wat ik lees

هیچ چیز جز آنچه خواندم

Ik ken geen andere landen

من هیچ کشور دیگری را نمی شناسم

Zelfs al ben ik er geweest

حتی اگر من آنجا بوده باشم

Grote steden ken ik niet

من هیچ شهر بزرگی را نمی شناسم

Behalve uit de boeken

به جز کتاب ها

Behalve van TV

به جز تلویزیون

Ik ken geen andere stad

من شهر دیگری را نمی شناسم

Dan de stad waarin ik leef

سپس شهری که در آن زندگی می کنم

Zij stuurt me kaarten uit Madrid

او از مادرید برای من کارت می فرستد

En uit Moskou komt een brief

و نامه ای از مسکو می آید

Met de prachtigste verhalen

با زیباترین داستان ها

God, wat is ze lief

خدایا خیلی شیرینه

Gisteren uit Lissabon

دیروز از لیسبون

Ik mis je en een zoen

دلم برات تنگ شده و یه بوسه

Vandaag uit Praag een kattebel

امروز یک تماس از پراگ

Want er is zoveel te doen

زیرا کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد

En morgen als de postbode m’n huis weer heeft gevonden

و فردا که پستچی دوباره خانه ام را پیدا کند

Dan stort ze m’n hart vol

سپس او قلب من را پر می کند

Met al het liefs

با تمام عشق

Uit Londen

از لندن

Van de wereld weet ik niets

من از دنیا چیزی نمی دانم

Niets dan wat ik hoor en zie

چیزی جز آنچه می شنوم و می بینم

Niets dan wat ik voel

هیچی جز حسی که من دارم

Ik leef van dag tot dag

من روز به روز زندگی می کنم

Zonder vrees en zonder doel

بدون ترس و بدون هدف

Verre landen ken ik niet

من هیچ کشور دوری را نمی شناسم

Behalve uit m’n atlas

به جز اطلس من

Die droom ik elke nacht

من هر شب خوابش را می بینم

Maar ik droom alleen de landen

اما من فقط رویای کشورها را می بینم

Waar ze ooit aan me dacht

جایی که او زمانی به من فکر می کرد

Als een mooi en groot geloof

مثل یک ایمان زیبا و بزرگ

Aan de muur van mijn gedachten

روی دیوار افکارم

Hangt een wereldkaart te wachten

نقشه جهان در انتظار است

Tot ze terugkomt

تا زمانی که او برگردد

Met haar reizen in m’n hoofd

سفر با او در سرم

Steek ik vlaggen in de aarde

پرچم ها را در زمین می چسبانم

Dezelfde kleur dezelfde waarde

همان رنگ، همان ارزش

دانلود آهنگ

 

۷. آهنگ Zeg Me Dat Het Niet Zo Is از فرانک بویژن Frank Boeijen

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
Zeg Me Dat Het Niet Zo Is
به من بگو که اینطور نیست
Stormvogels ۱۹۹۵ popballad
تصنیف پاپ

این آهنگ موفقیت بسیار کمی داشت، با این حال به دلیل اجرای کنسرت‌های بی‌نظیر، محبوبیت پیدا زیادی کرد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Zeg me dat het niet zo is

بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet zo is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet waar is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet zo is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet zo is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet waar is
بگو درست نیست
Ga je mee vanavond
آیا امروز عصر می آیی
Naar ons lievelings restaurant
به رستوران مورد علاقه ما
Een tafel voor twee
یک میز دو نفره
Ik heb gebeld
تماس گرفتم
Ze weten ervan
آنها در مورد آن می دانند
En we drinken
و می نوشیم
Totdat de zon op komt
تا زمانی که خورشید طلوع کند
En we vergeten
و ما فراموش می کنیم
De oneerlijkheid van het lot
بی انصافی سرنوشت را
Zeg me dat het niet zo is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet zo is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet waar is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet zo is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet zo is
بگو اینطور نیست
Zeg me dat het niet waar is
بگو درست نیست
Kom we gaan
بیا بریم
Trek je jas aan
کتت را بپوش
Anders word het te laat
وگرنه خیلی دیر میشه
Kom eens hier, ik houd je vast, ik laat je nooit meer gaan
بیا اینجا، من تو را در آغوش می گیرم، هرگز نمی گذارم بروی
En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach
و من به شما لطیفه ای می گویم که اشکتان را از خنده دربیاورد
En we vergeten de blikken van de mensen in de stad
و ما قیافه مردم شهر را فراموش می کنیم
We doen net alsof het niet zo is
وانمود می کنیم که اینطور نیست
Alsof het niet zo is
انگار که نیست
Alsof het niet waar is
مثل اینکه درست نیست
We doen net alsof ze gewoon verder leefd
ما وانمود می کنیم که او به زندگی خود ادامه می دهد
Alsof ze gewoon verder leefd
انگار فقط به زندگی ادامه داد
Zelfs als het niet zo is
حتی اگر اینطور نباشد

دانلود آهنگ

 

۸. آهنگ The Amazing Stroopwafels از اود ماسوگ Oude Maasweg

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
استروپ وافل های شگفت انگیز – اود ماسوگ (The Amazing Stroopwafels – Oude Maasweg) The Amazing Stroopwafels

استروپ وافل های شگفت انگیز

Mooi Weer ۱۹۸۱ Alternative/Indie, Pop, Rock, Folk

این آهنگ هم در زمان انتشار موفقیت زیادی به دست نیاورد؛ اما پس از گذشت چند سال محبوبیت آن بیشتر شد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Sitting on a highway on a broken van

نشستن در بزرگراه روی یک ون شکسته

Thinking of you again

دوباره به تو فکر می کنم

I guess I have to hitch-hike to the station

حدس می‌زنم باید با اتوموبیل به ایستگاه بروم

With every step I see your face

با هر قدم صورتت را می بینم

Like a mirror looking back at me

مثل آینه ای که به من نگاه می کند

Saying your the only one

گفتن تو تنها هستی

Making me feel I could survive

باعث می شود احساس کنم می توانم زنده بمانم

And so glad to be alive

و خیلی خوشحالم که زنده ام

Nowhere to run and not a guitar to play

نه جایی برای دویدن و نه گیتاری برای نواختن

Mixed up inside and it’s been raining all day

در داخل مخلوط شده و تمام روز باران می بارد

Since you went away

از وقتی رفتی

Manhattan Island serenade

جزیره منهتن

Ik zit hier op de snelweg met een lege tank

من اینجا در بزرگراه با یک مخزن (باک) خالی نشسته ام

Regen klettert op het dak

تکه های باران روی پشت بام

Ik zal nu wel naar huis toe moeten liften

الان باید با اتوتو بروم خونه

Denk aan jou bij elke stap

در هر قدم به تو فکر می کنم

In de verte blijft een Transit staan

یک ترانزیت در دوردست متوقف می شود

Ik kom nooit meer van je los

دیگه هیچوقت از دستت خلاص نمیشم

Ik zie de Caltex in de nevel

من کالتکس را در مه می بینم

Olie vlekken op de Maas

لکه های روغن روی Meuse

Ik loop wel door maar ik kan nergens heen

من به راه رفتن ادامه می دهم اما نمی توانم جایی بروم

Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen

هنوز باران می بارد و من احساس تنهایی می کنم

Nu ik je nooit meer zie

حالا که دیگه هیچوقت نمیبینمت

Oude Maasweg kwart voor drie

Oude Maasweg یک ربع به سه

Nu ik je nooit meer zie

حالا که دیگه هیچوقت نمیبینمت

Oude Maasweg kwart voor drie

kwart voor drie Oude Maasweg یک ربع به سه

دانلود آهنگ

 

۹. آهنگ Ik heb je Lief از پل دو لیو Paul De Leeuw

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
پل دو لیو - من تو را دوست دارم (Paul De Leeuw – Ik heb je Lief) Ik heb je Lief
من تو را دوست دارم
Lief ۱۹۹۷ Pop

آهنگ «من تو را دوست دارم» آهنگی تکان‌دهنده است که  پل دو لیو آن را به همراه پیتر گرونندیک نوشته است.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

‘k weet niet of je zit te wachten

نمی دونم منتظری یا نه

op een vriendelijk woord van mij

در یک کلمه محبت آمیز از من

als ik jou oproep in gedachte

وقتی تو را به خاطر می آورم

maakt me dat veel beetjes blij

که خیلی خوشحالم میکنه

‘k voel het als ik jou zie zitten

وقتی می بینم تو آنجا نشسته ای احساس می کنم

als ik je alleen maar ruik

وقتی فقط تو را بو می کنم

‘t zit in honderdduizend vlinders

در صد هزار پروانه است

die zoet zweven in mijn buik

که شیرین در شکمم شناور است

‘k heb je lief mijn hele leven

تمام عمرم دوستت دارم

‘t is veel meer dan houden van

خیلی بیشتر از دوست داشتن

‘t is alsof je in mijn bloed zit

انگار تو خون من هستی

ik zonder jouw niet leven kan

من نمی توانم بدون تو زندگی کنم

jouw mooie ogen doen me smelten

چشمان زیبای تو مرا ذوب می کند

zet me zo in vuur en vlam

من را خیلی آتش می زند

ik voel het enkel bij jouw aanblik

فقط با دیدن تو حسش میکنم

ik krijg het ook van Rotterdam

من هم از روتردام میگیرم

‘k heb je lief, ‘k heb je lief, ‘k heb je lief

دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم

wat moet ik zonder jou

بدون تو چیکار کنم

‘t zijn vier hele kleine woordjes

چهار کلمه بسیار کوچک است

en al maakt je dat een beetje bang

و حتی اگر این کمی شما را می ترساند

‘k heb je lief, vier jaargetijden lang

چهار فصل دوستت دارم (همیشه)

‘k voel het heel vaak als jij opstaat

من اغلب وقتی بلند می شوی آن را احساس می کنم

of na een zomerse bui

یا بعد از دوش تابستانی

ik word al week bij de gedachte

من از قبل در این فکر ضعیف هستم

jij die loopt in mijn lievelingstrui

تو که با پلیور مورد علاقه من راه میروی

‘t is mijn hand die jij plots vastpakt

این دست من است که ناگهان می گیری

als ik domweg naast jou fiets

اگر من به سادگی در کنار تو چرخ بزنم

‘t komt ook, dat is nou het gekke,

همچنین اتفاق می افتد، این چیز خنده دار است

، zelfs door helemaal niets

حتی به هیچ وجه

‘k heb je lief, ‘k heb je lief, ‘k heb je lief

دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم

wat moet ik zonder jou

بدون تو چیکار کنم

‘t zijn vier hele kleine woordjes

چهار کلمه بسیار کوچک و کم است

en al maakt je dat een beetje bang

و حتی اگر این کمی شما را می ترساند

ik heb je lief, veertien bloemencorso’s lang

من تو را برای چهارده رژه گل دوست داشتم

ik proef het tijdens ons zoenen

وقتی میبوسیم مزه اش می کنم

of als je plotseling lacht

یا اگر ناگهان بخندید

ik zie het in vallende sterren

من آن را در ستاره های تیرانداز می بینم

na heftig vrijen in de nacht

بعد از رابطه جنسی شدید در شب

‘t is die tinteling dat briesje

این صدای سوزن سوزن شدن، آن نسیم است

maakt jou helemaal voor mij

همه شما را برای من می سازد

ik denk als ik jou zo zie lopen

فکر می کنم وقتی می بینم که اینطور راه می روی

God, er gaat een engeltje voorbij

خدایا یه فرشته داره میگذره

‘k heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief

دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم

wat moet ik zonder jou

بدون تو چیکار کنم

‘t zijn vier hele kleine woordjes

چهار کلمه بسیار کوچک است

en al maakt je dat een beetje bang

و حتی اگر این کمی شما را می ترساند

ik heb je lief, duizend-en-één nachten lang

هزار و یک شب دوستت دارم

een van mijn mooiste dromen

یکی از زیباترین آرزوهای من

is oud te worden met z’n twee

این است که ما دو نفر کنار هم و باهم پیر شویم

dat die maar uit mag komen

که ممکن است محقق شود

ik heb je lief ook na de AOW

حتی بعد از AOW هم دوستت دارم

ik heb je lief,

دوستت دارم،

wat moet ik zonder jou

بدون تو چیکار کنم

‘t zijn vier hele kleine woordjes

چهار کلمه بسیار کوچک است

en al maakt je dat een beetje bang

و حتی اگر این کمی شما را می ترساند

ik heb je lief, honderdvier kerstbomen lang

دوستت دارم صد و چهار درخت کریسمس

ik heb je lief, ‘k heb je lief

دوستت دارم دوستت دارم

mijn hele leven lang.

تمام زندگی من طولانی است

دانلود آهنگ

 

۱۰. آهنگ Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder از رامسس شافی Ramses Shaffy

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
رامسس شافی - بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن (Ramses Shaffy – Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder) Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder
بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن
Zonder Bagage ۱۹۷۱ Pop, Folk

رامسس شافی این آهنگ را برای افرادی می‌خواند که به هر طریقی تنها، ناامید یا ناراضی هستند.
او به آن‌ها یادآوری می‌کند که همه در کنار هم باشند، آواز بخوانند، بجنگند، گریه کنند، دعا کنند، بخندند، کار کنند و در زندگی یکدیگر را تشویق کنند.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Voor die gene in een schuilhoek achter glas

برای کسانی که در یک مخفیگاه پشت شیشه هستند

voor die gene met de dicht beslage ramen

برای کسانی که در یک مخفیگاه پشت شیشه هستند

voor die gene die dacht dat hij alleen was

برای کسی که فکر میکرد تنهاست

moet nu weten we zijn allemaal samen

برای کسی که فکر میکرد تنهاست

Voor die gene met het dicht geslagen boek

برای کسی که کتاب بسته است

voor die gene met de snel vergeten namen

برای کسانی که نامشان به سرعت فراموش می شود

voor die gene met het vruchteloze zoekken

برای کسانی که جستجوی بی نتیجه دارند

moet nu weten we zijn allemaal samen

باید بدانیم که اکنون همه با هم هستیم

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons

بدون ما آواز نخوان، بجنگ، گریه نکن، دعا نکن، نخند، کار نکن و تحسین نکن

Voor die gene met de slapeloze nacht

برای کسانی که شب بی خوابی دارند

voor die gene die ‘t geluk niet kan beamen

برای کسانی که نمی توانند با شادی موافق باشند

voor die gene die niets doet alleen maar wacht

برای کسانی که کاری جز صبر کردن انجام نمی دهند

moet nu weten we zijn allemaal samen

باید بدانیم که اکنون همه با هم هستیم

Voor die gene met zijn mateloze trots

برای آن یکی با غرور بی اندازه اش

in zijn risicoloze hoge toren

در برج بلند بی خطرش

op zijn risicoloze hoge rots

روی صخره بلند بی خطرش

moet nu weten zo zijn we niet geboren

اکنون باید بدانیم، ما اینطور به دنیا نیامده ایم

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons

بدون ما آواز نخوان، بجنگ، گریه نکن، دعا نکن، نخند، کار نکن و تحسین نکن

Voor die gene met het open gezicht

برای کسانی که چهره های گشاده دارند

voor die gene met het naakte lichaam

برای کسی که بدن برهنه دارد

voor die gene in het witte licht

برای کسانی که در نور سفید هستند

voor die gene die weet we komen samen

برای کسانی که می دانند ما با هم هستیم

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

بخوان، بجنگ، گریه کن، دعا کن، بخند، کار کن و تحسین کن

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons

بدون ما آواز نخوان، بجنگ، گریه نکن، دعا نکن، نخند، کار نکن و تحسین نکن

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

niet zonder ons

بدون ما نیست

دانلود آهنگ

 

۱۱. آهنگ Bloed, Zweet En Tranen از آندره هیز André Hazes

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار
آندره هیز - خون، عرق و اشک (André Hazes – Bloed, Zweet En Tranen) Bloed, Zweet En Tranen
خون، عرق و اشک
Strijdlustig ۲۰۰۲

این آهنگ در زمان انتشار محبوبیت چندانی نداشت، ولی به لطف تیم ملی فوتبال هلند جایگاه خود را پیدا کرد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

‘K Heb het goed gedaan

به خوبی انجام دادم

Maar ook zo fout gedaan

اما این کار را نیز اشتباه انجام داده است

Als ik terugkijk in de tijd

وقتی به گذشته نگاه می کنم

Een lach met tranen

لبخندی همراه با اشک

Zo voel ik mij vandaag

من امروز این احساس را دارم

Geproefd van het leven

طعم زندگی را چشید

Zo veel vrienden, ongekend

دوستان زیاد، بی سابقه

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Rot hier nu maar op!”

گفتم: حالا جهنم را از اینجا برو!

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Vrienden, dag vrienden, de koek is op”

گفتم: دوستان، خداحافظ دوستان، کیک از بین رفت.

‘K Heb geluk gekend

من خوشبختی را شناخته ام

Maar ook verdriet gekend

اما غم و اندوه نیز شناخته شده است

Hoe vaak stootte ik m’n kop?

چند بار به سرم زدم؟

Maar toch, ik ben tevreden

اما با این حال، من راضی هستم

Met alles wat ik ben

با هر چیزی که هستم

Als je roem voorbij is

وقتی شهرتت تمام شد

Moet je kijken wie je nog kent

ببین دیگه چه کسی رو میشناسی

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Rot hier nu maar op!”

گفتم: حالا جهنم را از اینجا برو!

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Vrienden, dag vrienden, de koek is op”

گفتم: دوستان، خداحافظ دوستان، کیک از بین رفت.

‘K Heb het echt gezien

من در واقع آن را دیدم

Nee, ik heb geen trek

نه من گرسنه نیستم

Ik blijf niet gek

من دیوانه نیستم

Dat ik iemand straks nog mis

که بعدا دلم برای کسی تنگ شود

Ik blijf echt alleen

من واقعا تنها می مانم

Ja, echt alleen

آره واقعا تنها

Geen gezeur meer aan m’n kop

دیگر در ذهن من غر زدن نیست

Ach, rot nu maar op

اوه خب حالا دیگه لعنت برید

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Rot hier nu maar op!”

گفتم: حالا از اینجا به جهنم برو!

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Vrienden, dag vrienden, de koek is op”

گفتم: دوستان، خداحافظ دوستان، کیک از بین رفت.

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Rot hier nu maar op!”

گفتم: حالا از اینجا به جهنم برو!

Met bloed, zweet en tranen

با خون و عرق و اشک

Zei ik: “Vrienden, dag vrienden, de koek is op”

گفتم: دوستان، خداحافظ دوستان، کیک از بین رفت.

دانلود آهنگ

 

۱۲ آهنگ Laat Me از رامسس شافی Ramses Shaffy

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
رامسس شافی - اجازه بده (Ramses Shaffy – Laat Me) Laat Me
اجازه بده
Dag en nacht ۱۹۷۸ Pop

«اجازه بده» اسم آهنگی فرانسوی زبان است که در سال ۱۹۷۷ با متن هلندی توسط رامسس شافی اجرا شد.

این آهنگ در مورد کسی است که امیدی به زندگی ندارد. البته شافی این را در مورد کسی می‌خواند که در میانه زندگی خود بدون ترس ازمرگ و سرشار امید به زندگی با قدرت به راه خود ادامه می‌دهد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Ik ben misschien te laat geboren

شاید خیلی دیر به دنیا آمده باشم

Of in een land met ander licht

یا در کشوری با نور متفاوت

Ik voel me altijd wat verloren

من همیشه احساس می کنم کمی گم شده ام

Al toont de spiegel mijn gezicht

حتی اگر آینه صورتم را نشان دهد

Ik ken de kroegen, kathedralen

من میخانه ها، کلیساها را می شناسم

Van Amsterdam tot aan Maastricht

از آمستردام تا ماستریخت

Toch zal ik elke dag verdwalen

با این حال، من هر روز گم خواهم شد

Dat houdt de zaak in evenwicht

که همه چیز را در تعادل نگه می دارد

Laat me اجازه دهید من

Laat me اجازه دهید من

Laat me m’n eigen gang maar gaan

بگذار من کار خودم را انجام دهم

Laat me اجازه دهید من

Laat me اجازه دهید من

Ik heb ‘t altijd zo gedaan

من همیشه این کار را انجام داده ام

Ik zal m’n vrienden niet vergeten

دوستانم را فراموش نمی کنم

Want wie me lief is blijft me lief

زیرا هر که را دوست دارم برایم عزیز می ماند

En waar ze wonen, moest ik weten

و من باید می دانستم آنها کجا زندگی می کنند

Maar ‘k verloor hun laatste brief

اما آخرین نامه آنها را گم کردم

Ik zal ze heus nog wel ontmoeten

مطمئناً دوباره با آنها ملاقات خواهم کرد

Misschien vandaag, misschien over ‘n jaar

شاید امروز، شاید یک سال دیگر

Ik zal ze kussen en begroeten

من آنها را می بوسم و سلام می کنم

‘T Komt vanzelf weer voor elkaar

دوباره خودش درست میشه

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me m’n eigen gang maar gaan

بگذار من کار خودم را انجام دهم

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Ik heb ‘t altijd zo gedaan

من همیشه این کار را انجام داده ام

Ik ben gelukkig niet verankerd

خوشبختانه من لنگر نیستم

Soms woon ik hier, soms leef ik daar

گاهی اینجا زندگی می کنم، گاهی آنجا زندگی می کنم

Ik heb m’n leven niet verkankerd

خطر سرطان نداشتم

Ik heb geen bezit en geen bezwaar

نه ملکی دارم و نه اعتراضی

Ik hou van water en van aarde

من عاشق آب و خاک هستم

Ik hou van schamel en van duur

من ارزان و گران را دوست دارم

D’r is geen stuiver die ik spaarde

نیکلی نیست که من ذخیره کرده باشم

Ik leef gewoon van uur tot uur

من فقط ساعت به ساعت زندگی می کنم

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me m’n eigen gang maar gaan

بگذار من کار خودم را انجام دهم

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Ik heb ‘t altijd zo gedaan

من همیشه این کار را انجام داده ام

Ik zal ook wel eens een keertje sterven

من هم روزی میمیرم

Daar kom ik echt niet onderuit

من واقعا نمی توانم از آن دور شوم

Ik laat m’n liedjes dan maar zwerven

من فقط اجازه دادم آهنگ هایم سرگردان شوند

En verder zoek je ‘t maar uit

و سپس شما فقط آن را دریابید

Voorlopig blijf ik nog jou zoenen

فعلا به بوسیدنت ادامه خواهم داد

Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan

گوسفند سیاه شما، طرفدار وفادار شما

Ik blijf nog lang en liefst nog langer

من برای مدت طولانی و ترجیحاً بیشتر خواهم ماند

En laat me blijven wie ik ben

و بگذار همانی که هستم بمانم

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me m’n eigen gang maar gaan

بگذار من کار خودم را انجام دهم

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Ik heb ‘t altijd zo gedaan

بگذار من کار خودم را انجام دهم

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Ik heb ‘t altijd zo gedaan

بگذار من کار خودم را انجام دهم

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me

اجازه دهید من

Laat me Ik heb ‘t altijd zo gedaan

بگذار من کار خودم را انجام دهم

Laat me

اجازه دهید من

دانلود آهنگ

 

۱۳. آهنگ Voor Haar از فرانس هالسما Frans Halsema

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
فرانس هالسما – برای او (Frans Halsema – Voor Haar) Voor Haar
برای او
۱۹۳۹-۱۹۸۴ ۱۹۷۷ رمانتیک

«برای او» یک آهنگ عاشقانه زیبا است که در زمان خود به جایگاه واقعی‌اش دست نیافت. اما این پایان داستان نبود و در سال ۱۹۹۴، ده سال پس از مرگ خواننده، به موفقیت و محبوبیت بی‌نظیری رسید.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Zij verstaat de kunst van bij me horen

او هنر تعلق داشتن به من را درک می کند

In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee

او در بدن من برای دو نفر جا باز کرده است

In mijn ogen woont ze, in mijn oren

او در چشمان من زندگی می کند، در گوش های من

Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee

او تمام زندگی مرا با من می شنود و می بیند

Soms begint ze in mijn hart te zingen

گاهی در قلب من شروع به خواندن می کند

Waar het nacht wordt heeft ze lichtjes aangedaan

جایی که شب می شود، چراغ ها را روشن کرده است

En door haar weet ik dan door te dringen

و من از طریق او موفق می شوم از آن عبور کنم

Tot de onvermoede schat van ons bestaan

به گنج بی گمان وجودمان

Zo alleen maar wil ik verder leven

این تنها راهی است که می خواهم به زندگی ادامه دهم

Schuilend bij elkaar

با هم پناه گرفتن

En als ik oud moet worden, dan alleen met haar

و اگر مجبورم پیر شوم، با او تنها شوم

Zij kent al mijn dromen en mijn wanen

او تمام رویاها و توهمات من را می داند

Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt

تمام عجله من و تمام گرسنگی و پشیمانی من

Als ik lach kent zij alleen de tranen

وقتی من می خندم او فقط اشک ها را می شناسد

Die daar achter liggen in de tijd

کسانی که در زمان عقب مانده اند

Zo alleen maar wil ik verder leven

این تنها راهی است که می خواهم به زندگی ادامه دهم

Schuilend bij elkaar

با هم پناه گرفتن

En als ik oud moet worden, dan alleen met haar

و اگر مجبورم پیر شوم، با او تنها شوم

Zij is meer dan deze woorden zeggen

او بیش از این است که این کلمات می گویند

In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee

او در بدن من برای دو نفر جا باز کرده است

Maar wie weet een wonder uit te leggen

اما چه کسی می داند چگونه یک معجزه را توضیح دهد؟

En een wonder draag ik met me mee

و من یک معجزه را با خود حمل می کنم

دانلود آهنگ

 

۱۴. آهنگ Papa از استف باس Stef Bos

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی سال انتشار
استف باس – بابا (Stef Bos – Papa) Papa
بابا
۱۹۸۸

استف باس این آهنگ را زمانی که پدرش به بیماری سرطان مبتلا شد، برای او ساخت.
پیش از این اتفاق تلخ او فکر می‌کرد با پدرش بسیار متفاوت است. اما از آن پس متوجه شد بیش از پیش به پدرش شباهت دارد! این آهنگ را نیز با همین مضمون اجرا کرده است.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Ik heb dezelfde ogen

منم همین چشما رو دارم

En ik krijg jouw trekken om mijn mond

و من ویژگی های تو را دور دهانم می اندازم

Vroeger was ik driftig

من عادت داشتم

Vroeger was jij driftig

شما قبلاً تندخو بودید

Maar we hebben onze rust gevonden

اما ما آرامش خود را یافته ایم

En we zitten naast elkaar

و کنار هم می نشینیم

En we zeggen niet zoveel

و ما چیز زیادی نمی گوییم

Voor alles wat jij doet

برای هر کاری که انجام می دهید

Heb ik hetzelfde ritueel

آیا من هم همین رسم را دارم؟

Papa

بابا

Ik lijk steeds meer op jou

من بیشتر و بیشتر شبیه تو هستم

Ik heb dezelfde handen

منم همین دستا رو دارم

En ik krijg jouw rimpels in mijn huid

و من چین و چروک های تو را در پوستم فرو می کنم

Jij hebt jouw ideen

شما ایده های خود را دارید

Ik heb mijn ideen

من ایده های خودم را دارم

En we zwerven in gedachten

و در افکار سرگردانیم

Maar we komen altijd thuis

اما ما همیشه به خانه می آییم

De waarheid die je zocht

حقیقتی که دنبالش بودی

En die je nooit hebt gevonden

و هرگز آن را پیدا نکردی

Ik zoek haar ook

و هرگز آن را پیدا نکردی

En tevergeefs

و بیهوده

Zolang ik leef

تا وقتی زنده ام

Want papa, ik lijk steeds meer op jou

چون بابا من بیشتر و بیشتر شبیه تو هستم

Vroeger kon je streng zijn

در گذشته می توانستید سختگیر باشید

En ik heb je soms gehaat

و من گاهی از تو متنفر شده ام

Maar jouw woorden

اما حرف تو

Ze liggen op mijn lippen

آنها روی لبان من هستند

En ik praat nu

و الان دارم حرف میزنم

Zoals jij vroeger praatte

روشی که قبلاً صحبت می کردید

Ik heb een goddeloos geloof

من ایمان غیر خدایی دارم

En ik hou van elke vrouw

من ایمان غیر خدایی دارم

En misschien ben ik geworden

و من هر زنی را دوست دارم

Wat jij helemaal niet wou

که اصلا نمیخواستی

Maar papa, ik lijk steeds meer op jou

اما بابا، من بیشتر و بیشتر شبیه تو هستم

Jij gelooft in God

تو به خدا اعتقاد داری

Dus jij gaat naar de hemel

پس تو به بهشت ​​می روی

En ik geloof in niks

و من به هیچ چیز اعتقاد ندارم

Dus we komen elkaar na de dood

پس پس از مرگ همدیگر را ملاقات می کنیم

Na de dood nooit meer tegen

بعد از مرگ دیگر هرگز

Maar papa

اما بابا

Ik hou steeds meer van jou

بیشتر و بیشتر دوستت دارم

دانلود آهنگ

 

۱۵. آهنگ Dat Ik Je Mis از مایکه اوبوتر Maaike Ouboter

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
مایکه اوبوتر- که دلم برایت تنگ شده است (Maaike Ouboter – Dat Ik Je Mis) Dat Ik Je Mis
که دلم برایت تنگ شده است
MNM Love Songs Vol.4 ۲۰۱۴ Pop

آهنگ فوق‌العاده زیبا «که دلم برایت تنگ شده است» مایکه اوبوتر آن را در سال ۲۰۱۴ به یاد پدر و مادرش اجرا کرد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Je kust me, je sust me

تو مرا می بوس، آرامم می کنی

Omhelst me, gerust me

مرا در آغوش می گیرد، به من آرامش می دهد

Je vangt me, verlangt me

تو مرا اسیر می کنی، مرا آرزو کن

Oneindig ontbangt me

بی نهایت منو میترسونه

Je roept me, je hoort me

تو با من تماس می گیری، صدایم را می شنوی

Je redt en verstoort me

تو نجاتم میدی و مزاحمم میشی

Gelooft me, berooft me

باور کن منو سرقت کن

Verstikt en verdooft me

خفه ام می کند و بی حس می کند

Je ademt en leeft me

تو نفس میکشی و زندگیم میکنی

Siddert en beeft me

می لرزم و می لرزم

Vertrouwt me, beschouwt me

به من اعتماد دارد، مرا در نظر می گیرد

Als mens en weerhoudt me

به عنوان یک انسان و من را عقب نگه می دارد

Van bozige dromen

از رویاهای شیطانی

Die op komen dagen

چه کسانی ظاهر می شوند

De eenzame vragen van eindig geluk

سوالات تنهایی شادی متناهی

Met je krullen als nacht

با فرهای تو مثل شب

Hoe je praat, hoe je lacht

چگونه صحبت می کنی، چگونه می خندی

Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht

چقدر صدایت مثل یک فرشته نرم می شود

In mijn dromen doorstromen

در رویاهای من جریان دارد

Oneindige leegtes

فضای خالی بی نهایت

Je remt me, je temt me

سرعتم را کم می کنی، اهلی ام می کنی

Je roert en beweegt me

تو مرا تکان می دهی و حرکت می دهی

Ik mis je, ik mis je

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

Ik grijp je, ik gris je

من تو را می گیرم، تو را می گیرم

Ik wil je, bespeel je

من تو را می خواهم، تو را بازی کن

Ik roer en beveel je

هم می زنم و دستور می دهم

Om bij me te blijven in donkere nachten

تا در شب های تاریک با من بمانی

Om niet meer te smachten naar jou

برای متوقف کردن سنجاق برای شما

Laat me los

بذار برم

Ik moet nu

الان مجبورم

Alleen

فقط

En houdt me vast als het nodig is

و در صورت لزوم مرا نگه می دارد

In gedachten در فکر En ik zoek je in alles om me heen

و من در همه چیز اطرافم به دنبال تو هستم

Maar al denk ik soms dat het zo beter is

اما گاهی فکر می کنم اینطوری بهتر است

Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis

نمیتونم گاهی دلتنگت نباشم

Ooh, ik smoor je, bevroor je

اوه، من تو را خفه می کنم، تو را یخ می کنم

Verlos, en verloor je

بازخرید شد و از دست رفت

Weg naar een andere plek maar ik hoor je

رفتن به جای دیگری اما صدایت را می شنوم

Omarm je, verwarm je

تو را در آغوش بگیر، گرمت کن

Ik zie je en voel je

من تو را می بینم و احساست می کنم

Ik aai je, ik streel je

نوازشت می کنم، نوازشت می کنم

Ik knuffel en kroel je

تو را در آغوش می کشم و در آغوش می گیرم

Je rijpt me, begrijpt me

تو مرا بالغ کردی، مرا درک کن

Verwart en misleidt me

من را گیج و گمراه می کند

Het schrikt me soms af

گاهی اوقات مرا می ترساند

Hoeveel ik op je lijk nu

الان چقدر شبیه تو هستم

Mijn glimlach, mijn tranen

لبخند من، اشک های من

Mijn liefde met m’n leven

عشق من با زندگی من

Het spijt me van alles

من برای همه چیز متاسفم

Kom help en bevrijd me

بیا کمک کن و مرا آزاد کن

En laat me los

و بگذار بروم

Ik kan het

من می توانم آن را انجام دهم

Alleen

فقط

Maar houd me vast als het nodig is

در صورت نیاز مرا نگه دار

In gedachten

در فکرت

En ik vind je in alles om me heen

و من تو را در همه چیز اطرافم پیدا می کنم

Maar al denk ik soms dat het zo beter is

اما گاهی فکر می کنم اینطوری بهتر است

Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis

نمیتونم گاهی دلتنگت نباشم

Ik kus je, ik sus je

من تو را می بوسم، آرامت می کنم

Ik doof en ik blus je

من خاموش می کنم و تو را خاموش می کنم

Je blijft heel dichtbij me

تو خیلی به من نزدیکی

Maar in mijn hoofd rust je

اما تو در ذهن من آرام می گیری

دانلود آهنگ

 

۱۶. آهنگ Dochters از مارکو بورساتو Marco Borsato

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
مارکو بورساتو – دختران (Marco Borsato – Dochters) Dochters
دختران
Wit licht ۲۰۰۸ Pop

مارکو بورساتو برای دخترش جادا آهنگ «دختران» را خواند. این آهنگ می‌تواند برای هرکسی که دختر دارد تداعی‌کننده احساسات زیبایی باشد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Kwart over zeven op zondagmorgen

ساعت هفت و ربع صبح یکشنبه

Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt

صدایی را می شنوم که خیلی آرام از من می پرسد

Ben je al wakker pap?

بیدار شدی بابا؟

Kom je gezellig mee naar beneden?

دوست داری با ما بیای پایین؟

Moet je straks werken of ben je vrij vandaag?

آیا باید بعداً کار کنید یا امروز آزاد هستید؟

En ga je dan even met mij op stap?

و با من بیرون می روی؟

Ooh wat gaat de tijd toch snel

وای چقدر زمان زود میگذره

Gisteren nog zag ik haar voor het eerst

همین دیروز برای اولین بار دیدمش

Lag ze hier in m’n armen

او اینجا در آغوش من دراز کشید

Wat is ze mooi

او چقدر زیباست

En wat staat de tijd haar goed

و زمان با او مهربان است

Ik knipper m’n ogen en zie hoe ze steeds

پلک می زنم و هنوز آنها را می بینم

Weer een beetje veranderd is

دوباره کمی تغییر کرده است

Maar hoe groot ze ook mag zijn

اما مهم نیست که او چقدر بزرگ است

In mijn ogen blijft ze altijd klein

در نگاه من او همیشه کوچک خواهد ماند

Kwart over zeven op zondagmorgen

ساعت هفت و ربع صبح یکشنبه

Hoor ik de voordeur heel zachtjes open gaan

صدای باز شدن در ورودی را می شنوم

En val ik gerust in slaap

و من با آرامش به خواب میروم

Ze is thuis

او خانه است

Ik was haar veel liever op gaan halen

ترجیح می دادم او را بلند کنم

Maar ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan

اما او از من پرسید که آیا نمی‌خواهم آنجا بایستم

Ze vind nu inmiddels haar weg naar huis

او اکنون راه خانه اش را پیدا می کند

En ooh wat gaat de tijd toch snel

و آه چقدر زمان زود می گذرد

Gisteren nog zag ik haar voor het eerst

و آه چقدر زمان زود می گذرد

Lag ze hier in m’n armen

او اینجا در آغوش من دراز کشید

Wat is ze mooi

او چقدر زیباست

Wat staat de tijd haar goed

چقدر زمان برای او مناسب است

Ik knipper m’n ogen en zie hoe ze steeds

پلک می زنم و هنوز آنها را می بینم

Weer een beetje veranderd is

دوباره کمی تغییر کرده است

Maar hoe groot ze ook mag zijn

اما مهم نیست که او چقدر بزرگ است

In mijn ogen blijft ze altijd klein

در نگاه من او همیشه کوچک خواهد ماند

En soms

و گاهی

Wanneer ik m’n ogen sluit

وقتی چشمامو میبندم

Lopen we samen op het strand

با هم در ساحل قدم می زنیم

Haar handje in de mijne

دست او در دست من

En dan

و سپس

Zet ze de tijd even stil

او لحظه ای زمان را متوقف می کند

Is het weer even net als toen

آیا مثل آن زمان است؟

En heeft ze mij weer nodig

و او دوباره به من نیاز دارد

Ik hou haar vast

من او را نگه می دارم

Zoals ze was

همانطور که بود

Ik hou haar vast

من او را نگه می دارم

Kwart over zeven op zondagmorgen

ساعت هفت و ربع صبح یکشنبه

Hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt

او صدای من را می شنود که به آرامی او را از خواب بیدار می کند

Vandaag is je grote dag

امروز روز بزرگ شماست

Wat is ze mooi

او چقدر زیباست

En wat staat de tijd haar goed

و زمان با او مهربان است

Ik knipper m’n ogen en zie hoe haar hart

پلک می زنم و قلبش را می بینم

Nu voorgoed van een ander is

اکنون برای همیشه متعلق به شخص دیگری است

Maar waar ze ook mag zijn

اما هر کجا که باشد

In gedachte is ze hier bij mij

او با روحیه اینجا با من است

In mijn ogen blijft ze altijd klein

در نگاه من او همیشه کوچک خواهد ماند

دانلود آهنگ

 

۱۷. آهنگ Over de Muur از گروه Klein Orkest ارکستر کوچک

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آهنگ Over de Muur از گروه Klein Orkest ارکستر کوچک Over de Muur
بر فراز دیوار
Later is al lang begonnen ۱۹۸۴ Protestlied
آهنگ اعتراضی

«آهنگ ارکستر کوچک» در سال ۱۹۸۴ در هلند به اوج موفقیت خود رسید.
متن این آهنگ در مورد مقاومت هلندی‌ها در برابر طرح‌های قرار دادن موشک‌های کروز در غرب اروپا نوشته شده بود. پنج سال بعد به محض اینکه دیوار برلین سقوط کرد، مجددا این آهنگ بارها و بارها شنیده شد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Oost Berlijn, Unter Den Linden

برلین شرقی، آنتر دن لیندن

Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels

مردم از کنار پرچم ها و بنرها عبور می کنند

Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan

جایی که لنین و مارکس هنوز روی یک پایه هستند

En iedereen werkt, hamers en sikkels

و همه کار می کنند، چکش و داس

Terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld

در حالی که در پاس رژه گارد عوض می شود

Veertig jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt

چهل سال سوسیالیسم، دستاوردهای زیادی در آن زمان حاصل شده است

Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan

اما اگر دیوارهایی در اطراف آن وجود داشته باشد، آن حالت ایده آل چیست؟

Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan

زمانی که باید بترسید و مراقب نظر خود باشید

Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is hij waard

آه، آن حالت ایده آل چیست، بگو چه ارزشی دارد؟

Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

وقتی کسی که منحرف می شود دیوانه اعلام می شود

En alleen de vogels vliegen van Oost naar West Berlijn

و فقط پرندگان از شرق به غرب برلین پرواز می کنند

Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten

نه سوت می زنند و نه سرنگون می شوند

Over de muur, over het ijzeren gordijn

بالای دیوار، روی پرده آهنی

Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn

چون گاهی می خواهند در غرب باشند، گاهی در شرق

Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn

چون گاهی می خواهند در غرب باشند، گاهی در شرق

West Berlijn, de Kurfurstendam

برلین غربی،

Kurfurstendam Er wandelen mensen langs porno- en peepshow

مردم از کنار فیلم های پورنو و تماشای نمایش ها عبور می کنند

Waar Mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan

جایی که مرسدس و کولا هنوز روی یک پایه هستند

En de neonreclames die glitterend lokken و تابلوهای نئونی که می درخشند

Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken

بیا برقص، بیا بخور، بیا بنوش، بیا قمار کن

Dat is nou veertig jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt

این چهل سال آزادی است، در این مدت چیزهای زیادی به دست آمده است

Maar wat is nou die vrijheid zonder huis zonder baan

اما آن آزادی بدون خانه بدون شغل چیست؟

Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan

ترک های زیادی در کروزبرگ هستند که به سختی می توانند زنده بمانند

Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur

خوب، شما می توانید نشان دهید، اما با پشت به دیوار

En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur

و فقط اگر پول داشته باشی، آزادی گران نیست

En de vogels vliegen van West naar Oost Berlijn

و پرندگان از غرب به شرق برلین پرواز می کنند

Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten

نه سوت می زنند و نه سرنگون می شوند

Over de muur, over het ijzeren gordijn

بالای دیوار، روی پرده آهنی

Omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn

چون گاهی می خواهند در شرق باشند، گاهی در غرب

Omdat er brood ligt soms bij de Gedächtniskirche

زیرا گاهی اوقات در کلیسای یادبود نان وجود دارد

Soms op het Alexanderplein

گاهی در الکساندرپلین

دانلود آهنگ

 

۱۸. آهنگ Pastorale از Ramses Shaffy & Liesbeth List رامسس شافی و لیست لیزبث 

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آهنگ Pastorale از Ramses Shaffy & Liesbeth List رامسس شافی و لیست لیزبث  Pastorale
پاستورال
Het Mooiste Van Ramses Shaffy & Liesbeth List ۱۹۶۸ pop

در این آهنگ زیبا شفی خورشید، متکبر و آتشین است در حالی که لیست زمین است و خورشید را می‌پرستد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Mijn hemel blauw met gouden hallen

آبی آسمان من با سالن های طلایی

Mijn wolkentorens, ijskristallen

برج های ابر من، کریستال های یخ

Kometen, manen en planeten, aah alles draait om mij

دنباله دارها، قمرها و سیارات، آه همه چیز دور من می چرخد

En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven

و از دروازه ابر سفید عمیق در زیر امواج

Boort mijn vuur, mijn liefde, zich in de aarde

آتش من، عشق من، خود را در زمین فرو می برد

En bij het water speelt een kind

و کودکی در کنار آب بازی می کند

En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach

و تمام پوسته هایی که پیدا می کند وقتی لبخند می زنم می درخشند

‘k Hou van je warmte op mijn gezicht

گرمای صورتم را دوست دارم

Ik hou van de koperen kleur van je licht

رنگ مسی نور تو را دوست دارم

Ik geef je water in mijn hand

تو دستم آب بهت میدم

En schelpen uit het zoute zand

و پوسته هایی از شن های نمکی

Ik heb je lief, zo lief

من تو رو خیلی دوست دارم

Ik scheur de rotsen met mijn stralen

سنگ ها را با اشعه هایم پاره می کنم

Verhoog de meren in de dalen en

افزایش دریاچه ها در دره ها و

Onweersluchten doe ik vluchten, aah als de regen valt

من از آسمان طوفانی فرار می کنم، آه وقتی باران می بارد

Verberg je ogen in een hand

چشمان خود را در یک دست پنهان کنید

Voordat m’n glimlach ze verbrandt

قبل از اینکه لبخند من آنها را بسوزاند

M’n vuur, m’n liefde, mijn gouden ogen

آتش من، عشق من، چشمان طلایی من

‘t Is beter als je nog wat wacht

اگر کمی بیشتر صبر کنید بهتر است

Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan

چون کمی بعد شب می آید و ماه خنک می درخشد

De nacht is te koud, de maan te grijs

شب خیلی سرد است، ماه خیلی خاکستری است

Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis

لطفا مرا به قصر بهشتی خود ببرید

Daar wil ik zijn alleen met jou

من می خواهم آنجا تنها با تو باشم

En stralen in het hemelblauw

و در آسمان آبی بدرخشید

Ik heb je lief, zo lief

من تو رو خیلی دوست دارم

Als ik de aarde ga verwarmen

اگر قرار است زمین را گرم کنم

Laat ik haar leven in m’n armen

اجازه دادم در آغوش من زندگی کند

Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht

از ستاره ها دوردست ها را بافته ام، آه چراغ های شمالی

Maar soms ben ik als kolkend lood

اما گاهی اوقات من مانند سرب چرخان هستم

Ik ben het leven en de dood

من زندگی و مرگ هستم

In vuur, in liefde, in alle tijden

در آتش، در عشق، در همه زمان ها

M’n kind ik troost je, kijk omhoog

فرزندم، من به تو آرامش می دهم، به بالا نگاه کن

Vandaag span ik mijn regenboog

امروز رنگین کمانم را دراز می کنم

Die is alleen voor jou

اون یکی فقط برای توست

Nee nooit sta ik een seconde stil

نه، من هرگز برای یک ثانیه بی حرکت نمی ایستم

‘k Wil liever branden neem me mee

ترجیح می دهم بسوزم، مرا با خود ببر

Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil

هیچ مردی نمی تواند مرا مجبور کند وقتی من نمی خواهم

Wanneer je vanavond gaat slapen in zee

وقتی امشب میری تو دریا بخوابی

Geen leven dat ik niet begon

زندگی ای نیست که من شروع نکردم

En vliegen langs jouw hemelbaan

و در مسیر آسمانی خود پرواز کنید

Je kunt niet houden van de zon

شما نمی توانید خورشید را دوست داشته باشید

Ik wil niet meer bij jou vandaan

دیگه نمیخوام ازت دور باشم

Ik heb je lief, zo lief

من تو رو خیلی دوست دارم

Ik heb je lief, zo lief

من تو رو خیلی دوست دارم

Ik heb je lief, zo lief

من تو رو خیلی دوست دارم

Ik heb je lief, zo lief

من تو رو خیلی دوست دارم

Ik heb je lief, zo lief

من تو رو خیلی دوست دارم

دانلود آهنگ

 

۱۹. آهنگ  Nu Wij Niet Meer Praten با صدای Jaap Reesema & Pommelien Thijs یاپ ریسما و پوملین تیج

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آهنگ  Nu Wij Niet Meer Praten با صدای Jaap Reesema & Pommelien Thijs یاپ ریسما و پوملین تیج Nu Wij Niet Meer Praten
حالا دیگه حرف نمی‌زنیم
Als Je Voor Me Staat ۲۰۲۰ pop

آهنگ زیبای «حالا دیگه حرف نمی‌زنیم» با اجرای Jaap Reesema خواننده هلندی به همراه خواننده و بازیگر بلژیکی Pommelien Thijs در سال ۲۰۲۰ از بهترین آهنگ‌های هلندی است که می‌تواند برای زبان آموزان هلندی منبع مناسبی محسوب شود.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Zing jij nog steeds mee met liedjes van Marco,

آیا هنوز با آهنگ های مارکو می خوانی؟

Tot de buurman klaagt

تا همسایه شکایت کند

Rij je nog steeds in die oude Volvo

آیا هنوز با آن ولوو قدیمی رانندگی می کنید؟

‘k Wil weten hoe het met je gaat

میخوام بدونم حالتون چطوره

En of je ooit nog aan me denkt

و اگر دوباره به من فکر کنی

Ik mis je, waar is je stem

دلم برات تنگ شده صدات کجاست

Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor

حالا که دیگه حرف نمیزنیم حالا که صداتو نمیشنوم

kan ik niet denken, kan ik niet slapen

نمی توانم فکر کنم، نمی توانم بخوابم

Nu wij niet meer praten en jij er niet bent

حالا که دیگه حرف نمیزنیم و تو نیستی

Mis ik de ruzies die ik vroeger haatte

دلم برای دعواهایی که قبلا از آنها متنفر بودم تنگ شده

Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt

من می دانم که خیلی دیر است وقتی می گویم روی من تأثیر می گذارد

Maar ik zie nu wat ik mis

اما من الان می بینم که چه چیزی را از دست داده ام

Nu wij niet meer praten

حالا که دیگه حرف نمیزنیم

Nu wij niet meer praten

حالا که دیگه حرف نمیزنیم

Ik loop hier alleen nu langs pleinen en grachten

من الان اینجا فقط در کنار میدان ها و کانال ها قدم می زنم

In de hoop dat jij er staat

به امید اینکه آنجا باشید

Ging ik te vroeg, had ik moeten wachten

اگر خیلی زود می رفتم باید صبر می کردم

Ik wil weten hoe het met je gaat

میخوام بدونم حالت چطوره

En of je ooit nog aan me dacht

و اگر دوباره به من فکر کنی

Ik mis je, waar is je lach

دلم برات تنگ شده لبخندت کجاست

Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor

حالا که دیگه حرف نمیزنیم حالا که صداتو نمیشنوم

Kan ik niet denken, kan ik niet slapen

نمی توانم فکر کنم، نمی توانم بخوابم

Nu wij niet meer praten en jij er niet bent

حالا که دیگه حرف نمیزنیم و تو نیستی

Mis ik de ruzies die ik vroeger haatte

دلم برای دعواهایی که قبلا از آنها متنفر بودم تنگ شده

Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt

من می دانم که خیلی دیر است وقتی می گویم روی من تأثیر می گذارد

Maar ik zie nu wat ik mis

اما من الان می بینم که چه چیزی را از دست داده ام

Nu wij niet meer praten

حالا که دیگه حرف نمیزنیم

Nu wij niet meer praten

حالا که دیگه حرف نمیزنیم

Alles wat ik hoor ben jij

تنها چیزی که میشنوم تو هستی

(Nu jij niet meer praten)

(حالا دیگه حرف نمیزنی)

Alles wat ik zie ben jij

تنها چیزی که میبینم تو هستی

(Nu wij niet meer praten)

(حالا که دیگه حرف نمیزنیم)

En alles wat ik wil ben jij

و تنها چیزی که میخواهم تو هستی

(Nu wij niet meer praten)

(حالا که دیگه حرف نمیزنیم)

Oh had ik je maar hier bij mij

آه اگه تو رو اینجا با خودم داشتم

Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor

حالا که دیگه حرف نمیزنیم حالا که صداتو نمیشنوم

kan ik niet denken, kan ik niet slapen

نمی توانم فکر کنم، نمی توانم بخوابم

Nu wij niet meer praten

حالا که دیگه حرف نمیزنیم

Nu wij niet meer praten

حالا که دیگه حرف نمیزنیم

دانلود آهنگ

 

۲۰. آهنگ Ik Wil Dansen از Froukje فروکجه

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آهنگ Ik Wil Dansen از Froukje فروکجه Ik Wil Dansen
من میخواهم برقصم
Licht En Donker ۲۰۲۱ Pop

فروکجه ۲۰ ساله هنرمندی نوظهور است که با اجرای زیبای آهنگ «ایک ویل دانسن» به شهرت رسید.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Ik wil dansen من میخواهم برقصم

Ik heb de hele dinsdagavond niks om handen

تمام عصر سه شنبه کاری ندارم

En een tijdje terug lag ik nog te janken

و چند وقت پیش من هنوز گریه می کردم

Maar ik verander

اما من تغییر می کنم

Met de klok mee, weer alleen

در جهت عقربه های ساعت، دوباره تنها

En meteen gooi ik met m’n kansen

و بلافاصله شانسم را پرت می کنم

Maar ik wil dansen nu

ولی الان میخوام برقصم

Ik wil huilen in de regen zonder paraplu

می خواهم زیر باران بدون چتر گریه کنم

Zodat niemand kan vermoeden dat het slecht gaat

به طوری که هیچکس نمی تواند شک کند که اوضاع بد پیش می رود

Dansen in de club, is het of het weer omslaat omdat

رقصیدن در باشگاه، مثل این است که آب و هوا تغییر می کند زیرا

Iedereen die met je danst, je toch wel weer vergeet

هر کس با تو برقصد در هر صورت فراموشت می کند

En ik kan in koelen bloede met m’n tranen en m’n zweet

و من می توانم آن را با خونسردی با اشک و عرقم انجام دهم

Wou verdrinken in m’n woede, niemand weet hier hoe ik heet

می خواستم در خشم من غرق شوم، هیچ کس اینجا نام من را نمی داند

Mijn gemis maakt mij compleet

از دست دادن من را کامل می کند

Want als ik te gelukkig was

چون اگر خیلی خوشحال بودم

Was ik leeg, stond mijn hele leven waterpas

اگر خالی بودم، تمام عمرم در سطح بودم

Moet ik huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven

آیا باید گریه کنم تا بنویسم، پنهان شوم تا بمانم؟

Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen

امشب باید برقصم، امشب باید برقصم

Ik ben bang voor een nieuwe dag

من از یک روز جدید می ترسم

Dus ik dans tot de pijn verzacht

بنابراین تا زمانی که درد از بین برود می رقصم

En ik weet dat hij op me wacht

و من می دانم که او منتظر من است

Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht

زیرا حقیقت سخت است، اما عصر نرم است

Want als ik hier voor altijd blijf

چون اگر برای همیشه اینجا بمانم

De club versmelt met het zweet in mijn lijf

سختی در عرق بدنم ذوب می شود

Je kan het leven niet herkansen

شما نمی توانید زندگی را دوباره زنده کنید

Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen

امشب باید برقصم، امشب باید برقصم

‘T Wordt later

بعدا میشه

Ik zie een sukkel in de spiegel en ik haat haar

من یک بازنده را در آینه می بینم و از او متنفرم

Er is iets dat niet wil praten

یه چیزی هست که نمیخواد حرف بزنه

Maar dat is over, voorbij اما تمام شد، تمام شد

En als ik niet met tijd dans, danst zij wel met mij en

و اگر من با زمان نرقصم، او با من خواهد رقصید و

Ik moet bewegen

من باید حرکت کنم

Ja, dansend in de club vul ik een leegte

بله، رقصیدن در باشگاه جای خالی را پر می کند

En een tijdje lang hebben ze gezwegen

و مدتی سکوت کردند

Maar de stemmen in m’n hoofd kom ik tegen

اما من با صداهایی در ذهنم روبرو می شوم

Ik heb zweet in m’n handen en pijn in m’n hoofd

دستانم عرق کرده و سرم درد می کند

Maar sinds 2001 heeft muziek me verdoofd

اما از سال ۲۰۰۱، موسیقی مرا بی حس کرده است

En ik voel m’n voeten, ze nemen me mee

و پاهایم را حس می کنم، مرا با خود می برند

Voor ik het weet, is het kwart over twee

قبل از اینکه بفهمم ساعت دو و ربع است

Ik moet dansen

من باید برقصم

Adem in, adem uit

دم و بازدم

Adem maar niet, dat verstoort het geluid

نفس نکشید که صدا را مختل می کند

Adem maar niet, want dan kunnen ze horen

نفس نکش، چون در این صورت می توانند بشنوند

Dat er iets leeft wat ze kunnen verstoren

اینکه چیزی زنده است که می توانند مزاحمش شوند

Ik ben bang voor een nieuwe dag

من از یک روز جدید می ترسم

Dus ik dans tot de pijn verzacht

بنابراین تا زمانی که درد از بین برود می رقصم

En ik weet dat hij op me wacht

و من می دانم که او منتظر من است

Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht

زیرا حقیقت سخت است، اما عصر دلپذیر است

Want als ik hier voor altijd blijf

چون اگر برای همیشه اینجا بمانم

De club versmelt met het zweet in m’n lijf

سختی در عرق بدنم ذوب می شود

Je kan het leven niet herkansen

شما نمی توانید زندگی را دوباره زنده کنید

Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen

امشب باید برقصم، امشب باید برقصم

Ze wil dansen

او می خواهد برقصد

‘K Heb de hele dinsdagavond niks om handen

تمام عصر سه شنبه کاری ندارم

En een tijdje terug lag ik nog te janken

و چند وقت پیش من هنوز گریه می کردم

Maar ik verander

اما من تغییر می کنم

Met de klok mee, weer alleen

در جهت عقربه های ساعت، دوباره تنها

En meteen gooi ik met m’n kansen

و بلافاصله شانسم را پرت می کنم

Maar ik wil dansen nu

ولی الان میخوام برقصم

Ik wil huilen in de regen zonder paraplu

می خواهم زیر باران بدون چتر گریه کنم

Zodat niemand kan vermoeden dat het slecht gaat

به طوری که هیچکس نمی تواند شک کند که اوضاع بد پیش می رود

(Slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat)

(بد رفتن، بد رفتن، بد رفتن، بد رفتن)

Ik ben bang voor een nieuwe dag

من از یک روز جدید می ترسم

Dus ik dans tot de pjin verzacht

بنابراین تا زمانی که درد از بین برود می رقصم

En ik weet dat hij op me wacht

و من می دانم که او منتظر من است

Met de klok mee, weer alleen

در جهت عقربه های ساعت، دوباره تنها

En meteen gooi ik met m’n kansen

و بلافاصله شانسم را پرت می کنم

Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen

امشب باید برقصم، امشب باید برقصم

Ik ben bang voor een nieuwe dag

من از یک روز جدید می ترسم

Dus ik dans tot de pijn verzacht

بنابراین تا زمانی که درد از بین برود می رقصم

En ik weet dat hij op me wacht

و من می دانم که او منتظر من است

Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht

زیرا حقیقت سخت است، اما عصر نرم است

Want als ik hier voor altijd blijf

چون اگر برای همیشه اینجا بمانم

De club versmelt met het zweet in m’n lijf

سختی در عرق بدنم ذوب می شود

Je kan het leven niet herkansen

شما نمی توانید زندگی را دوباره زنده کنید

Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen

امشب باید برقصم، امشب باید برقصم

Ik kan het leven niet herkansen

من نمی توانم فرصت دیگری برای زندگی پیدا کنم

Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen

امشب باید برقصم، امشب باید برقصم

Ik wil dansen

من میخواهم برقصم

Ik wil dansen

من میخواهم برقصم

Ik wil dansen

من میخواهم برقصم

Je kan het leven niet herkansen

شما نمی توانید زندگی را دوباره زنده کنید

Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen

امشب باید برقصم، امشب باید برقصم

 

۲۱. آهنگ Leef از André Hazes Jr آندره هیز جونیور

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آهنگ Leef از André Hazes Jr آندره هیز جونیور Leef
زنده
Leef ۲۰۱۶ Pop

اگر بخواهیم یکی از آهنگ‌های «میزینگ» هلندی (آهنگ‌های پرطرفدار برای آواز خواندن) را به شما معرفی کنیم، آهنگ «زنده» یکی از بهترین‌های آن‌هاست.
این آهنگ با اجرای زیبای آندره هاز جونیور، کوچک‌ترین پسر مرحوم آندره هاز (خواننده مشهور هلندی) توانسته طرفداران زیادی را به سوی خود جذب کند.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Op een vrijdag in de kroeg

در میخانه در روز جمعه

Ergens in Amsterdam

در میخانه در روز جمعه

Zat aan de bar met een glas een oude wijze man

با یک لیوان پیرمرد خردمند در بار نشست

Hij zei dat die nog maar een paar dagen had

گفت فقط چند روز فرصت دارد

Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad

پس زندگی را بگیرید، همه چیز را بگیرید و با آن بدوید

En hij zei

و او گفت

“Leef, alsof het je laatste dag is”

“طوری زندگی کن که انگار آخرین روزت است”

“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

“طوری زندگی کن که انگار فردایی نیست”

“Leef, alsof het nooit echt af is”

“طوری زندگی کن که انگار واقعا هیچوقت تموم نشده”

En “leef, pak alles wat je kan”

و “زندگی کن، هر چیزی را که می توانی بردار”

En ga, a, a, a

و برو، آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

En ga, a, a, a

و برو، آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

Ga

برو

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet

گفت که عرق کرده است

Geld verdiend als water

پولی که مثل آب به دست می آید

Maar nooit echt had geleefd

اما هرگز واقعاً زندگی نکرد

Z’n vrouw was bij hem weg

همسرش از او دور بود

Voor een ander ingeruild

با دیگری معاوضه شد

Af en toe gelachen

گهگاه می خندید

Maar veel te veel gehuild

اما خیلی گریه کرد

En hij zei

و او گفت

“Leef, alsof het je laatste dag is”

“طوری زندگی کن که انگار آخرین روزت است”

“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

“طوری زندگی کن که انگار فردایی نیست”

“Leef, alsof het nooit echt af is”

“طوری زندگی کن که انگار واقعاً هیچوقت تمام نشده است”

En “leef, pak alles wat je kan”

و “زندگی کن، هر چیزی را که می توانی بردار”

En ga, a, a, a

و برو، آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

En ga, a, a, a

و برو آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ

Ga

برو

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

“Leef, alsof het je laatste dag is”

“طوری زندگی کن که انگار آخرین روزت است”

“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

“طوری زندگی کن که انگار فردایی نیست”

“Leef, alsof het nooit echt af is”

“طوری زندگی کن که انگار واقعا هیچوقت تموم نشده”

En “leef, pak alles wat je kan”

و “زندگی کن، هر چیزی را که می توانی بردار”

“Leef, alsof het je laatste dag is”

“طوری زندگی کن که انگار آخرین روز توست”

“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

“طوری زندگی کن که انگار فردایی نیست”

“Leef, alsof het nooit echt af is”

“طوری زندگی کن که انگار واقعاً هیچوقت تمام نشده است”

En “leef, pak alles wat je kan”

و “زندگی کن، هر چیزی را که می توانی بردار”

En ga, a, a, a

و برو؛ آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

En ga, a, a, a

و برو؛ آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

Ga

برو

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

“Leef, alsof het je laatste dag is”

“طوری زندگی کن که انگار آخرین روز توست”

“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

“طوری زندگی کن که انگار فردایی نیست”

“Leef, alsof het nooit echt af is”

“طوری زندگی کن که انگار واقعاً هیچوقت تمام نشده است”

En “leef, pak alles wat je kan”

و “زندگی کن، هر چیزی را که می توانی بردار”

En ga, a, a, a

و برو؛ آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

En ga, a, a, a

و برو،

آ آ آ

A, a, a, a

آ آ آ آ

Ga

برو

Pak alles wat je kan

هر چیزی را که می توانید بردارید

En leef!

و زندگی!​

دانلود آهنگ

 

۲۲. آهنگ Geef Mij Je Angst از Guus Meeuwis گاس میویس

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آهنگ Geef Mij Je Angst از Guus Meeuwis گاس میویس  

Geef Mij Je Angst
ترس خود را به من بده

Guus Meeuwis ۲۰۰۲ Pop

آهنگ «ترس خود را به من بده» اولین بار در سال ۱۹۸۳ توسط آندره هیز اجرا شد. اجرای بعدی این آهنگ توسط میویس در سال ۲۰۰۵ در مراسم خداحافظی با هیز (پس ازدرگذشت او) بود. در این اجرا محبوبیت این آهنگ به شدت افزایش پیدا کرد.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Je zegt: “Ik ben vrij”, maar jij bedoelt: “Ik ben zo eenzaam”

شما می گویید “من آزادم” اما منظورتان  این است که “من خیلی تنها هستم”

Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen

شما می گویید احساس دیوانگی می کنید، اما من خواب نمی بینم

Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij

چون این نگاه های تو همه چیز را به من می گوید

Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn

من دقیقا مثل شما احساس می کنم و می توانید صادق باشید

Je voelt je heel goed, zeg jij, je moed begint te trillen

می گویید احساس خیلی خوبی دارید، شجاعتتان تحریک می شود

Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen

من می دانم که می توانم به شما کمک کنم، اما شما باید خودتان آن را بخواهید

Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag

حالا یه لطفی به هم بکنید، فقط همینو میخوام

Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is m’n dag vandaag

حالا این ترس را کنار بگذارید، من قبلاً آن را می دانستم، امروز روز من است

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug

حالا ترست را به من بده، در عوض به تو امید خواهم داد

Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug

حالا شب را به من بده، صبح به تو پس می دهم

Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel m’n weg met jou

تا زمانی که تو را از دست ندهم، با تو راهم را پیدا خواهم کرد

Kijk mij nu eens aan, nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen

حالا به من نگاه کن، نه، چیزی نگو، بهتر است سکوت کنی

Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen

در حال حاضر هنوز سخت است، اما می دانم که می توانم شما را به دست بیاورم

Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht

اگر امشب با من بمانی هرگز این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد

Want dan zul je zien als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht

زیرا در آن صورت وقتی از خواب بیدار می شوید خواهید دید که دوباره در حال لبخند زدن هستید

Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan

کاری کن از این به بعد احساس کنم دوباره به خودم تعلق دارم

Ik ga met je mee en ik laat je nu nooit meer gaan

من با تو می روم و هیچ وقت نمی گذارم بروی

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug

حالا ترست را به من بده، در عوض به تو امید خواهم داد

Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug

حالا شب را به من بده، صبح به تو پس می دهم

Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel m’n weg met jou

تا زمانی که تو را از دست ندهم، با تو راهم را پیدا خواهم کرد

Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan

کاری کن از این به بعد احساس کنم دوباره به خودم تعلق دارم

Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan

من با شما می روم، زیرا هرگز اجازه نخواهم داد که بروید

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug

حالا ترست را به من بده، در عوض به تو امید خواهم داد

Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug

حالا شب را به من بده، صبح به تو پس می دهم

Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel m’n weg met jou

تا زمانی که تو را از دست ندهم، با تو راهم را پیدا خواهم کرد

دانلود آهنگ

۲۳. آهنگ Waar Ga Je Heen از Emma Heesters اما هیستر

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی سال انتشار ژانر
آهنگ Waar Ga Je Heen از Emma Heesters اما هیستر  

Waar Ga Je Heen
کجا می‌روی

۲۰۲۰ pop

آهنگ بسیار زیبای «کجا می‌روی» در سال ۲۰۲۰ توسط اما هستر اجرا شد. این آهنگ در یوتیوب محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh

اوه-او-او-او-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Gin en tea in je handen, oh-oh-ooh

جین و چای در دستان شما، اوه اوه اوه

Je wordt steeds interessanter, oh-oh-ooh-ooh

شما بیشتر و بیشتر جالب می شوید، اوه-او-اوه-اوه

Ja, de knapste van je vrienden

بله، زیباترین دوست شما

Maar je moet het wel verdienen

اما شما باید آن را به دست بیاورید

Schatje, hier liggen kansen, oh-oh

عزیزم، اینجا فرصت هست، اوه اوه

Ga je voor zilver of ga je voor goud?

آیا شما به دنبال نقره هستید یا به دنبال طلا؟

Want dit vuur in m’n hart brandt voor jou

زیرا این آتش در دلم برای تو می سوزد

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Wil dat je samen met mij verdwijnt

میخواد با من ناپدید بشی

Heel de nacht, baby, zo dichtbij

تمام شب، عزیزم، خیلی نزدیک

Wat ik voor je voel is geen geheim

احساسی که من نسبت به تو دارم رازی نیست

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Is het de zon of de zomervibe?

خورشید است یا هوای تابستان؟

Of de manier hoe je naar me kijkt?

یا نگاهت به من؟

Wat ik voor je voel is geen geheim

احساسی که من نسبت به تو دارم رازی نیست

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh

اوه-او-او-او-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh

اوه-او-او-او-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Jij en ik in de hitte, oh-oh-ooh

من و تو در گرما، اوه اوه اوه

Ik pak je hand, volg je ritme, oh-oh-ooh

دستت را می گیرم، ریتمت را دنبال کن، اوه اوه اوه

Klaar om voor je moves te vallen

آماده سقوط برای حرکات شما

Hele avond met je dansen

تمام شب با تو می رقصم

Ja, je hebt me al binnen, oh-oh

آره، تو قبلاً مرا وارد کردی، اوه-اوه

Ga je voor zilver of ga je voor goud?

آیا شما به دنبال نقره هستید یا به دنبال طلا؟

Want dit vuur in m’n hart brandt voor jou

زیرا این آتش در دلم برای تو می سوزد

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Wil dat je samen met mij verdwijnt

می خواهد تو با من ناپدید شوی

Heel de nacht, baby, zo dichtbij

تمام شب، عزیزم، خیلی نزدیک

Wat ik voor je voel is geen geheim

احساسی که نسبت به تو دارم رازی نیست

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Is het de zon of de zomervibe?

خورشید است یا هوای تابستان؟

Of de manier hoe je naar me kijkt?

یا نگاهت به من؟

Wat ik voor je voel is geen geheim

احساسی که نسبت به تو دارم رازی نیست

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh

اوه-او-او-او-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh

اوه-او-او-او-او-او-اوه

Oh-woah-oh-oh-ooh

اوه-وا-او-او-اوه

Ga je voor zilver of ga je voor goud?

آیا شما به دنبال نقره هستید یا به دنبال طلا؟

Want dit vuur in m’n hart brandt voor jou

زیرا این آتش در دلم برای تو می سوزد

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Wil dat je samen met mij verdwijnt

میخواد با من ناپدید بشی

Heel de nacht, baby, zo dichtbij

تمام شب، عزیزم، خیلی نزدیک

Wat ik voor je voel is geen geheim

احساسی که من نسبت به تو دارم رازی نیست

Waar ga je heen?

کجا میری؟

Is het de zon of de zomervibe?

خورشید است یا هوای تابستان؟

Of de manier hoe je naar me kijkt?

یا نگاهت به من؟

Wat ik voor je voel is geen geheim

احساسی که من نسبت به تو دارم رازی نیست

Waar ga je heen?

کجا میری؟

دانلود آهنگ

 

۲۴. آهنگ Als Het Avond Is  از Suzan & Freek سوزان و فریک

کاور آهنگ نام آهنگ و ترجمه فارسی از آلبوم سال انتشار ژانر
آهنگ Als Het Avond Is  از Suzan & Freek سوزان و فریک  

Als Het Avond Is
وقتی عصر است

Gedeeld Door Ons ۲۰۱۹ Pop

«وقتی عصر است» اولین تک آهنگی است که توسط دو خواننده هلندی، سوزان و فریک در سال ۲۰۱۸ اجرا شد.
این آهنگ توانست با اجرای بی‌نظیر خود محبوبیت زیادی را دریافت کند.

از طرفی یکی از بهترین منابع برای زبان آموزان هلندی است، زیرا زبان آموزان با کمک این آهنگ می‌توانند ترکیب کلمات با یکدیگر را به خوبی فرا بگیرند.

برای مشاهده متن و ترجمه فارسی آهنگ اینجا کلیک کنید:

Soms voel ik me slecht

گاهی حالم بد می شود

Dat je niet zo vaak meer echt praten wil

اینکه واقعاً دیگر نمی خواهید آنقدر زیاد صحبت کنید

Dan mis ik de tijd

بعد دلم برای زمان تنگ شده

Dat ik kwaad op je kon zijn, nu is het stil

که میتونستم از دستت عصبانی باشم، حالا ساکته

Met het vallen van de nacht

با شب

Fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien?

حالا به آرامی زمزمه می کنم، شاید صدایم را بشنوی؟

Ik weet gewoon niet hoe

من فقط نمی دانم چگونه

Bij alles wat ik doe

در هر کاری که انجام می دهم

Ik kan het niet hebben als het avond is

وقتی عصر است نمی توانم آن را بخورم

Oh want ‘s avonds mis ik je vaak

آه چون اغلب عصرها دلم برایت تنگ می شود

Je weet dat ik niet luister als je praat als dit

میدونی وقتی اینجوری حرف میزنی من گوش نمیدم

En me raakt als dit en dan gaat

و اینطوری به من ضربه می زند و بعد می رود

Zeg me dat het goed komt

بگو خوب میشه

Geef me stukjes toekomst

تکه هایی از آینده را به من بده

Of moet ik je maar laten gaan

یا فقط اجازه بدم بری؟

Ik kan het niet hebben als het avond is

وقتی عصر است نمی توانم آن را بخورم

‘K Heb je vaak gemist inderdaad

راستی خیلی وقتا دلم برات تنگ شده

Nu sta je hier weer voor me

حالا دوباره اینجا جلوی من ایستاده ای

Ik twijfel geen seconde, voel jij dit ook?

من یک لحظه شک ندارم، آیا شما هم این را حس می کنید؟

Jouw hand in de mijne

دست تو در دست من

Of is dit te weinig om door te gaan?

یا این برای ادامه دادن خیلی کم است؟

Bij alles wat je zegt

با هر چی میگی

Ik voel niet dat je vecht, is dit klaar misschien?

من احساس نمی کنم که شما دعوا می کنید، آیا این کار انجام شده است؟

Ik weet gewoon niet hoe

من فقط نمی دانم چگونه

Bij alles wat ik doe

در هر کاری که انجام می دهم

Ik kan het niet hebben als het avond is

وقتی عصر است نمی توانم آن را بخورم

Oh want ‘s avonds mis ik je vaak

آه چون اغلب عصرها دلم برایت تنگ می شود

Je weet dat ik niet luister als je praat als dit

میدونی وقتی اینجوری حرف میزنی من گوش نمیدم

En me raakt als dit en dan gaat

و اینطوری به من ضربه می زند و بعد می رود

Zeg me dat het goed komt

بگو خوب میشه

Geef me stukjes toekomst

تکه هایی از آینده را به من بده

Of moet ik je maar laten gaan

یا فقط اجازه بدم بری؟

Ik kan het niet hebben als het avond is

وقتی عصر است نمی توانم آن را بخورم

‘K Heb je vaak gemist inderdaad

راستی خیلی وقتا دلم برات تنگ شده

Ik kan het niet hebben als het avond is

وقتی عصر است نمی توانم آن را بخورم

Oh want ‘s avonds mis ik je vaak

آه چون اغلب عصرها دلم برایت تنگ می شود

Ik kan het niet hebben als het avond is

وقتی عصر است نمی توانم آن را بخورم

‘K Heb je vaak gemist inderdaad

راستی خیلی وقتا دلم برات تنگ شده

دانلود آهنگ

 

سخن پایانی

در این مقاله شما را با قوی‌ترین منابع یادگیری زبان هلندی آشنا کردیم. موسیقی می‌تواند سختی‌های مسیر یادگیری زبان هلندی را بپوشاند و شما را به سمت هدف‌تان که یادگیری زبان هلندی است سوق دهد. با گوش دادن دقیق و هوشمندانه به موسیقی‌های هلندی می‌توانید آورای آن‌ها را به ذهن بسپارید و به دلیل تکرار واژگان و جملات راحت‌تر زبان هلندی را بیاموزید.

منابع:

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۴

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا